• Súťaž spájkovania IPC - Electrosub 2019 IPC kézi forrasztási verseny - Electrosub 2019

     • Dňa 05. 04. 2019 sa na výstave Electrosub v Budapešti uskutočnila súťaž spájkovania IPC. Cieľom súťaže je rozvíjať profesijné zručnosti a zdokonaľovať sa v spájkovaní podľa medzinárodných noriem. Súťaže sa zhostili naši žiaci Gábor Kádek a Dávid Dolník z III.AM triedy, ktorí za 20 minút mali vyhotoviť zadanie medzinárodnej organizácie IPC spájkovaním rôznych typov súčiastkov SMD a THT.

      2019.04.05-én Budapesten az Electrosub nemzetközi szakmai kiállítás keretén belül ismét megrendezésre került az IPC kézi forrasztási verseny. A megmérettetés célja a szakmai készségek, a nemzetközi szabványoknak megfelelő forrasztási munkák fejlesztése. Iskolánk diákjainak, Kádek Gábornak és Dolník Dávidnak (mindketten a III.AM osztály tanulói) a verseny során 20 perc állt rendelkezésükre az IPC nemzetközi szervezet által előírt feladat, különböző SMD és THT alkatrészek szabványos kézi forrasztására.

      Felkészítő és kísérő tanár:    Ing. Sárai Gábor

     • Poznaj slovenskú reč! - Ismerd meg a szlovák nyelvet!

     • Dňa 5. marca 2019 sa v aule Gymnázia H. Selyeho v Komárne uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž, ktorá je organizovaná pre študentov základných a stredných škôl s VJM, pozostávala z 3 častí:

      • z interpretácie vypočutého populárnonáučného textu
      • zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu
      • zo samostatnej tvorby textu pomocou  10 slov a jeho ústneho prednesu.

      Našu školu v 3. Kategórii reprezentoval žiak Gábor Szolik z triedy III.AM, ktorý získal bronzové pásmo. Žiaka na súťaž pripravila PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulujeme!

      2019. március 5-én rendezték meg az Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű verseny járási fordulóját a komáromi  Selye  János Gimnázium nagytermében. Ezen a versenyen hagyományosan a magyar tannyelvű alap-és középiskolák diákjai mérik össze tudásukat.

      A megmérettetés három részből állt. Az első feladatban egy felolvasott tudományos szöveget kellett értelmezni és hűen tolmácsolni.  A második feladat  egy adott téma kifejtése volt.  A harmadik feladatban 10 megadott szó felhasználásával kellett egy történetet elmesélni, jegyzet használata nélkül.

      Iskolánkat a 3. kategóriában Szolik Gábor (III.AM) képviselte, aki bronzsávos minősítést kapott.

      Felkészítő tanára: PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulálunk!

       

     • Elektrotechnická konštrukčná súťaž – Budapest - Elektronikai Konstrukciós Versenyen

     • V dňoch 22. až 23. marca 2019 sa žiak našej školy Mátyás Sánta z triedy I.BM  zúčastnil XXII. ročníka celoštátnej elektrotechnickej konštrukčnej súťaže v Budapešti. Do súťaže sa prihlásili žiaci z najlepších škôl: 14 účastníkov z Maďarska a zo Slovenska.

      V prvý deň súťaže mali študenti samostatne poskladať jednu stavebnicu, na ktorej v priebehu popoludnia robili merania a z nich vyhotoviť merací protokol.

      Na druhý deň žiaci a skupiny žiakov  predstavili svoje pripravené projekty. Študent našej školy teiž predstavil svoj projekt trojčlennej porote. Celkovo sme videli veľa zaujímavých projektov a zapojení. V poobedňajších hodinách počas čakania na vyhodnotenie súťaže sa žiaci a  ich učitelia oboznamovali  s prácami ostaných súťažiacich.

      Z tohtoročných skúseností zo súťaže sme sa poučili a získali cenné skúsenosti.

       

      2019. március 22-23-án Sánta Mátyás, iskolánk I.BM osztályos tanulója részt vett a Budapesten megrendezett XXII. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen. Az erős mezőnybe 14 hazai és  határon túli oktatási intézményből érkeztek versenyzők.

      A megmérettetés első napján egy egységes építési feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, majd a délután folyamán saját áramkörük mérési jegyzőkönyvét kellett elkészíteniük és válaszolniuk kellett a jegyzőkönyvben feltett elméleti és gyakorlati kérdésekre.

      A második nap az egyéni versenyzők és csapatok e versenyre elkészített pályaműveik bemutatásával kezdődött. Iskolánk tanulója is bemutathatta projektjét a háromtagú komoly szakemberekből álló zsűrinek. Nagyon sok érdekes prezentációt és áramkört tekinthettek meg a résztvevők és a közönség. A kora délutánig tartó bemutatók után az eredmények összesítésére és kihirdetésére várva a diákok és felkészítő tanáraik kellemes baráti légkörben ismerkedtek egymás munkáival, iskoláival.

      Az eredményhirdetés során iskolánk tanulója a tisztes helytállásáért értékes tárgyjutalomban részesült.  

      Az idei év tapasztalataiból okulva készülünk a következő versenyre.

      Ing. Sárai Gábor

       

     • Beseda na tému šikanovanie - Beszélgetés a megfélemlítésről

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 21. marca 2019 sa v priestoroch našej školy pre žiakov II.A triedy uskutočnila beseda o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, čo pojem šikanovanie znamená, ako sa pred ním brániť, aké vážne dôsledky môže mať. Viedla ich k tomu, aby mali odvahu zastať sa potenciálnej obete šikanovania.

      Tejto téme budeme naďalej venovať pozornosť, pretože slová sú rovnako nebezpečné ako päste!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      A „megfélemlítés” szó a francia „chicane” szóból ered, ami rosszindulatú zaklatást, tépelődést, üldözést, bántalmazást jelent. Az iskolán belüli megfélemlítésről akkor beszélünk, ha egy vagy több diák szándékosan ismételten bántalmazza osztálytársát vagy osztálytársait és közben agresszívan viselkedik.

      2019.március 21-én az iskolánkban a II.A osztály diákjai számára beszélgetés jött létre a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőző tisztje a diákoknak elmagyarázta, mit jelent a megfélemlítés fogalma és hogyan lehet ellen védekezni, milyen súlyos következményei lehetnek. Arra vezette őket rá, hogy legyen bátorságuk kiállni a megfélemlítés lehetséges áldozata mellett.

      Ennek a témának továbbra is figyelmet szentelünk, mivel a szavak ugyanolyan veszélyesek, mint az öklök!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Týždeň mozgu - Az agy hete

     • Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 8. marca 2019 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov IV.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu a tiež koncentračným cvičeniam.

      Týždeň mozgu je dôležitý, aby sme si uvedomili neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      Az „Agy hete” nemzetközi tevékenység a világ több, mint 60 országában mint „Brain Awareness Week” ismert. Célja ráirányítani a figyelmet az emberi agyra és annak tevékenységére, beszélni az agy megbetegedéseiről és azok gyógyítási módjairól, de főképp a megelőzésről. Az akció elsődleges célja beszélni a lehetőségekről, hogyan lehet megőrizni az agy jó működését magas életkorig.

      2019.március 8-án az iskolánk is csatlakozott ehhez a kampányhoz a IV.A osztály diákjai számára szervezett „Az agyunk számára hasznos életet élünk?” beszélgetéssel. A komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatal munkatársával a diákok a következő témákkal foglalkoztak: az agy és az egészséges életmód, az emberi agy és az emlékezetünk, az agy betegségeinek megelőzése, az agyat minden korban edzeni kell, az agy - az élet titka, az életmód hatása az agy funkcióira és koncentrációs gyakorlatok.

      Az agy hete fontos, hogy tudatosítsuk a folyamatos megelőzés fontosságát a visszafordíthatatlan és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.