• Súťaž AutoCAD - AutoCAD verseny

     • Dňa 30. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž žiakov IV.BM v kreslení v programe AutoCAD. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti zo základov technického kreslenia pomocou počítača. Suverénnym víťazom súťaže sa stal Jozef Szépe.

      Iskolánkban 2019. április 30-án került megrendezésre az AutoCAD rajzolási verseny, melynek keretén belül IV.BM osztály diákjai bizonyíthatták tudásukat és készségeket a számítógépes rajzolás alapjaiból. A versenynek egyértelmű  nyertese Szépe Jozef lett.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

       

       

       

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 6.mája 2019 sa žiaci z tried I.A a I.DM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

      2019. május 6-án az I.A és az I.DM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte és pedagógiai kiséretként Mgr. Tanóczky Krisztina volt jelen.

     • Medzinárodná elektrotechnická súťaž – Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny

     • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku, ktorá bola trojdňová a konala sa v dňoch 10.5. až 12.5. 2019. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené  neďaleko tejto školy, kde sa súťaž konala na stredoškolskom internáte.

      Žiaci našej školy Gábor Kádek (III.AM) , Péter Brúder (III.AM) a Dávid Dolník (III.AM) súťažili ako mužstvo a žiak Kristóf Gergő (II.BM) ako jednotlivec.  Súťaž sa začala dňa 10.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady z elektrotechniky. Dňa 11.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok z našich žiakov dosiahol  Gábor Kádek.  Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

      Ďakujeme súťažiacim za obetavú prácu a k dosiahnutým výsledkom im gratulujeme.

       

      A 2018/2019-es tanévben iskolánk már hagyományosan nemzetközi elelektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2019. május 10-től 2019. május 12–ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői a Pécsi kertvárosban kaptak szállást közel ahhoz az iskolához ahol a verseny zajlott.

      Kádek Gábor (III.AM), Brúder Péter (III.AM) és Dolník Dávid (III.AM) csapatban,  míg Gergő Kristóf (II.BM) egyéniben versenyzett. A verseny május 10-én kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 11-én a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Kádek Gábor érte el. A diákok végül emléklapot vehettek át a rendezőktől.

      A versenyen immár tizedik alkalommal vettünk részt, amelyen iskolánk versenyzői közül Kádek Gábor érte el a legjobb eredményt. Versenyzőinknek köszönjük az áldozatos munkájukat, és az elért eredményhez gratulálunk.

       

                                                                 Ing. Vízváry Zoltán

     • "Bez hraníc" - "Határtalanul"

     • V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ navštívilo našu školu 40 žiakov  zo strednej školy  Debreceni  SZC Beregszászi Pál  Szakgimnázium és Szakközépiskola  v sprievode štyroch učiteľov. Skupina z Debrecenu navštívila naše mesto v dňoch 23. až 27. apríla 2019.

      Po prijatí ich riaditeľ školy Ing. Elemír Pál oboznámil s výchovno - vzdelávacím procesom na našej škole, ako vzdelávajú stredné odborné školy na Slovensku a aké majú žiaci možnosti uplatnenia sa  po skončení jednotlivých odborov.

      Hostí z Maďarska naši žiaci potešili krátkym kultúrnym programom a následne sme sa vzájomne spoznávali.

      V rámci spoločných prechádzok sme si pozreli radnicu, položili sme kvety k pomníku generála Klapku, Móra Jókaiho a Jánosa Selyeho. Navštívili sme kostol svätého Ondreja, komárňanský reformovaný kostol a Európsky dvor,  ktorý je symbolom európskej súdržnosti, v paláci Zichy sme si pozreli pamätné izby  Ferenca Lehára a Móra Jókaiho, ako aj stálu historickú výstavu Komárno 1849 - 1945.

      Navštívili sme komárňanský hrad, pripomenuli sme si historickú úlohu opevnenia v boji proti Turkom a počas bojov za slobodu v rokoch 1848/49.

      Na výlete do Bratislavy sme si pozreli dóm svätého Martina, bratislavský hrad a budovu slovenského parlamentu. V rámci prehliadky pamätihodností sme si pozreli Nový most, Primaciálny palác, Hlavné námestie, ako aj Staré mesto.

      Navštívili sme aj hrad Devín, v Hamuliakove románsky kostol z 13. storočia a nevynechali sme ani vodné dielo v Gabčíkove.

      Dúfame, že zážitky zo spoločných výletov vytvoria dobré priateľské vzťahy a už sa tešíme na opätovné stretnutie v júni v Debrecene.

              A “ Határtalanul!” program keretén belül -  amely a magyar-magyar kapcsolatok építését, személyes kapcsolatok kialakítását  és  elmélyítését szolgálja-, iskolánkba látogatott a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola  negyven diákja négy tanár kíséretében. Közös pályázatunk címe: Tiszán innen, Dunán túl: komáromi és debreceni diákok határtalan együttműködése „Határtalanul!” pályázatunk célja az, hogy iskoláink diákjai és tanárai megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek az anyaországi, illetve a határon túli magyarság életébe.

               A debreceni csapat 2019. április 23-ától 27-ig tartózkodott városunkban. A vendégek fogadása után iskolánk igazgatója, Pál Elemér mérnök beszámolt az iskolánkban - a komáromi Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskolában - folyó oktató-nevelő munkáról és a szlovákiai szakképzés helyzetéről, illetve arról, hogy milyen lehetőségei vannak Szlovákiában azoknak, akik magyar nyelven szeretnének továbbtanulni. Diákjaink rövid kultúrműsorral szórakoztatták a debrecenieket, ezt követően pedig megismerkedtünk debreceni kollégáinkkal és diákjaikkal.

              Közös komáromi sétáink keretében megnéztük a Városházát, virágot helyeztünk el Klapka György, Jókai Mór és Dr. Selye János szobránál. Megtekintettük a Szent András templomot, a komáromi református templomot, az európai összetartozást szimbolizáló Európa - udvart, a Zichy-palotában a város két híres szülöttének, Lehár Ferencnek és Jókai Mórnak emlékszobáját, valamint a Komárom 1849-1945 állandó történelmi kiállítást.

      Ellátogattunk a Vág torkolatában levő komáromi várba, ami évszázadokon keresztül kora egyik legkorszerűbb hadászati erődjének számított. Rendhagyó történelemóra keretében felelevenítettük a komáromi erődrendszer jelentőségét a török háborúk, illetve az 1848/49-es szabadságharc idején.

            Pozsonyi kirándulásunk során megnéztük a Szent Mihály kaput, sétáltunk a Mihály utca ódon házai között. Megnéztük a Szent Márton-dómot, a Pozsonyi Várat. Ellátogattunk Szlovákia Parlamentjéhez, lesétáltunk a Dunához, megnéztük az Új hidat. Nem maradt ki a Prímás palota, a főtér és az Óvárosháza sem. Kirándultunk Dévénybe, a romjaiban is impozáns Dévényi várhoz. Megnéztük a Morva- torkolatot, a Dévényi kaput, a Kárpát-medence nyugati kapuját.

      Ellátogattunk Gútorra, ahol megnéztük a 13. században épült román stílusú templomot, valamint a bősi vízierőművet.

             Reméljük, hogy a közös kirándulások élménye jó személyes kapcsolatokat, barátságokat eredményez, s már alig várjuk, hogy június másodikán viszonozzuk a látogatást, megismerjük Debrecent és a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziumot és Szakközépiskolát.

     • Beseda Odstráňme obezitu, hovorme o jedle - Beszélgetés - Távolítsuk el a túlsúlyt, beszélgessünk az ételről

     • Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36% a obezitou viac ako 25% populácie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli 12. apríla 2019, prostredníctvom besedy, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Počas besedy sa žiaci II.A triedy dozvedeli zaujímavé informácie o obezite, ako jej predchádzať, tiež o zdravotných dôsledkoch nedodržiavania správnej životosprávy ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, cievne choroby alebo choroby pohybového aparátu. Na záver si vypočuli praktické rady, ako obezite predísť a ako sa zbaviť nadbytočného tuku.

      Vedeli ste napríklad, že od začiatku 20. storočia sa konzumácia cukrov z 5 kg na osobu za rok zvýšila až na 40-50 kg na osobu za rok?

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Szlovákiában a lakosság több, mint 36% túlsúlyos és több, mint 25% kövér. Az egészségügyi világszervezet április 7-ét  a Világ egészségügyi napává nyilvánította. Diákjaink erre a fontos napra 2019.április 12-én egy beszélgetés során emlékeztek, amely az egészség támogatására és helyes étrendre irányult. A beszélgetés során a II.A osztály diákjai érdekes információkat tudtak meg a túlsúlyról, hogyan lehet ezt megelőzni, ahogy a helyes életmód be nem tartásának következményeiről, mint pl. a cukorbetegség, magas vérnyomás, érrendszeri megbetegedések vagy mozgásszervi megbetegedések. Végezetül praktikus tanácsokat hallhattak, hogyan lehet a túlsúlyt megelőzni és hogyan lehet megszabadulni a felesleges zsírtól.

      Tudták például, hogy a 20.század elejétől az egy személyre eső cukor fogyasztása 5 kg - ról 40-50 kg-ra növekedett?

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • EURES – ŽIVOT A PRÁCA V NEMECKU - EURES - ÉLET ÉS MUNKA NÉMETORSZÁGBAN

     • Aby boli naši absolventi schopní robiť uvážené rozhodnutia o mobilite, potrebujú informácie zo širokého okruhu praktických, právnych a administratívnych otázok.  Preto sme dňa 28.03.2019 na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov prezentáciu o životných a pracovných podmienkach a možnostiach zamestnania sa v Nemecku. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s možnosťami uplatnenia sa na zahraničnom pracovnom trhu, ale najmä motivovať ich učiť sa cudzie jazyky. Prezentácia informácií prebiehala v anglickom jazyku. Ďakujeme za poskytnutie užitočných informácií!

       Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Ahhoz, hogy végzős diákjaink meggondolt döntéséket hozhassanak a mobilitásról, szükségük van széles körű információkra a gyakorlati, jogi és adminisztratív kérdések terén. Ezért 2019.03.28-án iskolánkon a Komárnoi Munkaügyi Hivatal közreműködésével bemutatót szerveztünk a végzős évfolyamok diákjai számára az élet- és munkahelyi feltételekről, lehetőségekről Németországban. A tevékenység célja az volt, hogy megismertessük diákjainkat a külföldi munkaerő piacon való érvényesülés feltételeivel, de főként, hogy motiváljuk őket az idegen nyelv tanulására. Az információkról szóló bemutató angol nyelven zajlott. Köszönjük a hasznos információkat!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • SOM ABSOLVENT STREDNEJ ŠKOLY, ČO ĎALEJ? - KÖZÉPISKOLÁS VÉGZŐS DIÁK VAGYOK, HOGYAN TOVÁBB?

     • Dňa 24.04.2019 sme na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov besedu o povinnostiach žiakov po skončení štúdií. Žiaci sa dozvedeli, že po skončení strednej školy majú nárok na prázdniny v roku, v ktorom ukončili štúdium, čiže podať si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musia najneskôr do 07.09.2019. Úrad im ponúkne pomoc pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a pri uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce. Žiaci získali tiež užitočné informácie o absolventskej praxi. Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

      Ďakujeme!

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      2019.04.24-én iskolánk a Komárnoi Munkahivatallal együttműködve beszélgetést szervezett a végzős évfolyamok diákjai számára a diákok kötelességeiről, miután befejezték tanulmányaikat. A diákok megtudták, hogy a középiskola befejezése urán joguk van az adott évi szünetre, amikor tanulmányikat befejezték, tehát a munkahivatalba való bejegyzésük kérvényét legkésőbb 2019.09.07-ig kell benyújtaniuk. A hivatal segít nekik munkát keresni, munkahelyet váltani, szabad munkahelyet elfoglalni és aktívan kihasználni a munkaerőpiac lehetőségeit. A diákok értékes információkat kaptak a végzősök gyakorlatáról is. A végzősök gyakorlatának célja szakmai gyakorlat és gyakorlati készségek megszerzése a munkaadónál, amelyek megfelelnek az adott iskola végzősei képesítésének az adott szakon, vagy irányzaton.

      Köszönjük!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.