• Exkurzia do múzea Holokaustu v Seredi

     • 24. októbra 2019 triedy II.A, I.NA a I.NBM sa zúčastnili exkurzie do múzea Holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v bývalých priestoroch bývalého pracovného a  koncentračného tábora a predstavuje tragické riešenie židovskej otázky na  Slovensku počas druhej svetovej vojny. V tzv. Židovskom kódexi bolo zakotvené, že židovskí spoluobčania sú zbavení všetkého majetku, že nemôžu vlastniť rádio, bicykel, nemôžu ísť do kina, na rybačku, zábavu, deti nemôžu navštevovať školu a práca bola povinná pre každého a zadarmo od 16 do 60 rokov.

      V múzeu sú vystavené dobové dokumenty a artefakty našich bývalých spoluobčanov v piatich barakoch a dobytčí vagón, na akom ich prevážali do koncentračného tábora do Auschwitzu.

      Táborom v Seredi prešlo od roku 1942- 1945 vyše 16 tisíc Židov, z ktorých väčšina neprežila holokaust.

     • Zázraky nášho regiónu - A régiónk csodái

     •  

      „REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“

           Dňa 15. októbra 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola, Komárno zúčastnili poznávacieho zájazdu v rámci projektu „Zázraky nášho regiónu“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žiaci tento zájazd využili na spoznanie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok NSK.

           Do Topoľčianok sme pricestovali autobusom. Zámok Topoľčianky sa nachádza na severnom konci obce, kde sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého je malebne zakomponovaný zámok, datovaný od 15. – 16. storočia. Jeho hlavné klasicistické krídlo je začlenené do troch renesančných krídel, ktoré uzatvárajú nádvorie s fontánou uprostred. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku, bytových doplnkov a historických zbraní. Všetok nábytok zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku, arcivojvoda J.A. Habsburg s manželkou. Našu pozornosť upútala aj zámocká knižnica so zbierkou 14.000 vzácnych zväzkov kníh, založená grófom Jánom Keglevichom. Knižnica je historická, jedna z mála v úplnosti zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. Súčasťou zámku je aj zámocká kaplnka, vystavaná v roku 1662 v severozápadnej bašte. V kaplnke sa nachádza pozoruhodný obraz jej zakladateľky Alžbety Rákoczi na posmrtnom katafalku. K priestorom zámku patria aj historické apartmány, kde sa nachádza ešte pôvodná posteľ 1. ČSR prezidenta T. G. Masaryka.
      Tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou slúžia ako hotelová časť a sú kompletne zrekonštruované pre  potreby hosťa.

           Naša cesta pokračovala  do Nitry. Ústrednou dominantou najstaršieho slovenského mesta je Nitriansky hrad, postavený na mieste mohutného slovanského hradiska, sídla nitrianskych kniežat a veľkomoravských panovníkov. Dnes je sídlom nitrianskeho biskupstva. Postavili ho v 11. storočí. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. Jeho jadrom je katedrála s priľahlou biskupskou rezidenciou. Našou prvou zastávkou bolo sídlo biskupa a hradné námestie so sochou Jána Pavla II. V kostole sv. Emeráma si žiaci vypočuli prednášku o histórii kostola, pozreli si fresky. Zaujímavosťou bola i hradná studňa a veža, ležiace v časti mestských hradieb. Studňa je veľmi hlboká a patrí k najvyhľadávanejším turistickým hradným objektom. Pod hradom sme prešli kazematy. Nitrianske hradné kazematy sa nachádzajú v juhovýchodnej  časti hradu. Návštevníci môžu vidieť, ako sa stavba vyvíjala  od čias Veľkej Moravy až po nitrianske hradné opevnenie. Po prehliadke hradného areálu sme pokračovali návštevou cirkevného múzea, ktoré bolo v roku 2007 otvorené v bývalej hospodárskej budove. Na prízemí múzea je umiestnená dokumentácia a písomné pamiatky o kresťanstve, makety umeleckých artefaktov. Tu sa nachádza aj najstaršia ručne písaná slovenská kniha z r. 1083, nitrianska ročenka a odpisy Zoborských listín z rokov 1111 a 1113.V suteréne sú liturgické predmety, kalichy a sviatosti používané na cirkevné obrady.

           Posledná etapa našej cesty bol poľovnícky kaštieľ Palárikove, ktorý je situovaný v krásnom prostredí anglického parku, 12 km severne od mesta Nové Zámky.  Bývalé vidiecke šľachtické sídlo postavené v štýle neskorého klasicizmu ponúka ideálne miesto na oddych v prostredí lesov juhozápadného Slovenska.

           Unavení, ale obohatení o vedomosti a zážitky, sme sa v neskorých popoludňajších hodinách vrátili domov.

       

           A Műszaki Szakközépiskola tanulói 2019.október 15-én tanulmányi kiránduláson vettek részt, amely a  Nyitra megye pénzügyi támogatásával valósult meg.

           Utazásunk első állomása a Kistapolcsányi kasztély volt, amely a Zsitva folyó völgyében, 32 km-re található Nyitrától. Óriási angolpark övezi a gyönyörű, árkádos belső udvarú, kupolás épületet. A jelentős történelmű várkastély, mely a Habsburgok kedvenc nyári rezidenciája, majd a Csehszlovák Köztársaság elnökeinek nyaralója volt, napjainkban múzeumként, valamint elegáns kastélyszállóként is várja az ide látogató turistákat. A látogatás során a kupolatermen kívül hét további klasszicista stílusú termet néztünk meg, melyek tele vannak értékes barokk és empire bútorokkal, gyönyörű cserépkályhákkal, impozáns csillárokkal. A kastélyban találjuk az ország leggazdagabb kerámiagyűjteményét, különösen a meisseni porcelánok értékesek. Figyelemre méltó még a XVI.-XIX. századi pazar fegyverkollekció is. A hetedik terem volt a köztársasági elnökök dolgozószobája, Masaryk és

      Beneš elnök több személyes használati és munkaeszközével, többek közt Masaryk telefonja és Beneš írógépe is látható. Másik szárnyában található a Keglevich János gróf szenvedélyét dicsérő bibliotéka, amely 14 ezer kötetet tartalmaz, azonban csak kutatási célból látogatható.

           Utazásunk második állomása a Nyitrai vár volt. A vár a város legdominánsabb elemei közé tartozik. A vár területére a szabálytalan alaprajzú bejárati kapun át jutottunk be. Először megtekintettük a várudvarban álló II. János Pál pápa szobrát, majd a Szent Emmerám székesegyházat, ahol meghallgattuk a templom történetét, megcsodáltuk a freskókat, szobrokat. A torony és a várfal által közrefogott részen találtuk a vár kútját, amely hihetetlen mélységének és látványos kinézetének köszönhetően mindannyiunk számára a vár legmaradandóbb látványosságának számított. Ezután a gótikus várárokba mentünk, innen nyíltak a kazamaták. Továbbá megtekintettük az Egyházmegyei Múzeumot, amely a várkomplexum részét képezi. Szlovákia első egyházmegyei múzeumát 2007-ben nyitották meg a hajdani gazdasági épületben. A múzeum földszintjén a kereszténység elterjedésének kezdetét dokumentáló oklevelek láthatók. Itt került kiállításra Szlovákia legrégebbi kézzel írott könyve, az 1083-ból származó Nyitrai évkönyv és a Zobori oklevelek másolatai 1111-ből és 1113-ból.

           Kirándulásunk utolsó helyszíne Tótmegyer. Itt található a tótmegyeri Károlyi -kastély. A  kastélyt 1737 táján építtette Károlyi Ferenc. A kastélyt 52 hektáros szép angolpark övez.

           Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza a késő délutáni órákban.

     • Exkurzia v Komárňanských tlačiarňach - Exkurzió a Komáromi nyomdában

     • Dňa 15.10.2019 žiaci II. A triedy  odboru Grafik digitálnych médií spolu s majsterkou Ing. Kissovou navštívili tlačiareň v Komárne. Žiakov privítal výrobný manažér  tlačiarne Ing. Zoltán Kurcsík,  ktorý žiakom ukázal celý výrobný proces a na všetky otázky odborne odpovedal. Vysvetlil žiakom, aké typy papiera sa používajú na rôzne typy tlače, aké na letáky, časopisy ... Žiaci počúvali výklad manažéra a na vlastné oči sa mohli presvedčiť, aké veľké množstvo tlače sa spracuje za krátky čas. Celá skupina GDM triedy II.A so spokojnosťou poďakovala p. manažérovi Kurcsíkovi za sprevádzanie celou výrobou a za srdečné privítanie. Celá skupina odišla veľmi spokojná  a múdrejšia o množstvo nových poznatkov.

       Organizátorka: Ing. Kissová Katarína

      2019. október 15- én a II. A osztály számítógépes grafikus szakos tanulói a Komáromi Nyomdában tettek látogatást Ing. Kiss Katalin mesternővel. A diákokat a nyomda gyártás vezetője, Ing. Kurcsík Zoltánt fogadta, aki körbevezette a csoportot, bemutatta a munkafolyamatot, és készségesen válaszolt a feltett kérdésekre. A gyártás vezető úrtól megtudták, melyik papírtípust milyen célú nyomtatásra használják, majd szemtanúi lehettek annak a munkafolyamatnak, mely során rövid idő alatt hatalmas mennyiségű anyag kerül ki a nyomdából. A diákok sok új élménnyel, tapasztalattal gazdagon távoztak, majd hálás köszönetet mondtak a szívélyes fogadtatásért és körbevezetésért. 

      Szervező: Kiss Katalin mérnőknő

     • Tanulmányi kirándulás Pozsonyba az „Ismerd meg fővárosodat és a nemzet színházát“ nevű projekt keretében - Exkurzia do Bratislavy v rámci projektu: Spoznaj svoje hlavné mesto a divadlo národa

     • Iskolánk diákjai október 3-án  a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásával Pozsonyba utaztak,hogy jobban megismerjék fővárosunk kulturális örökségét. Rövid autóbuszos városnézés után a Szlovák Parlament előtt szálltunk ki, majd  a Pozsonyi Vár felé vettük utunkat. Itt megtekintettük a SzNM Történeti Múzeumának kiállításait, melyek a műtárgyak gazdag tárházát tartalmazó gyűjteményalapot őrzik, amelyben főként történelmi bútorok, képzőművészeti alkotások, órák, régi üveg-, porcelán- és kerámiatárgyak, divatékszerek és ezüsttárgyak kollekciói találhatók. A vár Díszudvara alatti részben láthattuk a Pozsonyi Vár múltja és jövője című kiállítást. A kiállítás a vár gazdag történetét mutatja be a korai kőkorszaktól kezdődően egészen az építmény jelenlegi felújítását követő, várható jövőjéig.A várból lefelé haladva következő megallónk Pozsony legnagyobb, legrégebbi és legkiépítettebb koronázó templománál ,a Szent Márton székesegyháznál volt.Ebben a dómban koronázták meg Mária Teréziát is.  Városnéző sétánk folyamán megnéztük még az Academia Istropolitánát, amely az első egyetem volt a mai Szlovákia területén, az Egyetemi Könyvtárat, a Mihály Kaput, a Prímás Palotát, az Óvárosházát, a Roland - szökőkutat, a Schöne Náci szobrát ,aki kalapját megemelve három nyelven ,szlovákul, magyarul és németül üdvözölte a korabeli járókelőket.  Fényképet készítettünk a Pozsonyi Nemzeti Színház  régi épületénél is ,amely a város legszebb neo-reneszánsz épülete. A korábbi nemzeti színház helyén épült és 1886-ban adták át. 1926-ban az első szlovák nyelvű operát is itt mutatták be. Napjainkban a színház számos magas színvonalú opera és balett előadással várja a látogatókat. Kiérve a Duna-partra diákjaink megcsodálhatták Pozsony hídjait majd a Comenius Egyetem  Bölcsészettudományi ,valamint Jogi Karának épületét. Városnéző túránkat az Eurovea szórakoztató és bevásárlóközpontnál fejeztük be. Kis pihenés után este a Szlovák Nemzeti Színház „ Elity“ című előadását néztük meg. Ez a politikai thriller bemutatja, hogy a rendszerváltás idején a hatalmi elit miképpen próbálja átmenteni hatalmát, s milyen erkölcsi normákat képvisel. Az előadás után fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza Pozsonyból.

      Dňa 3. októbra sa žiaci našej školy s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja zúčastnili tematického zájazdu do Bratislavy s cieľom lepšie spoznať kultúrne dedičstvo hlavného mesta. Po krátkej prehliadke mesta autobusom sme vystúpili pred budovou Národnej rady SR a zamierili sme na  Bratislavský hrad, kde sme si pozreli výstavu historického múzea Slovenského národného múzea, ktorá obsahuje historický nábytok, umelecké diela, starožitné hodiny, sklenené, porcelánové a keramické kolekcie, šperky a strieborné umelecké predmety. Pod slávnostným nádvorím hradu sme mohli vidieť výstavu „Minulosť a prítomnosť Bratislavského hradu”. Výstava prezentuje bohatú históriu hradu od skorej doby kamennej až po budúcnosť cez súčasné rekonštrukčné práce. Cestou z hradu sme sa zastavili pri Dóme Svätého Martina, najväčšom a najstaršom korunovačnom dóme, kde bola korunovaná aj Mária Terézia. Počas prehliadky sme si pozreli Academiu Istroplitanu, prvú univerzitu na území Slovenska, Univerzitnú knižnicu, Michalskú bránu, Primaciálny palác, Staromestskú radnicu, Rolandovu fontánu, sochu Schöne Náciho, ktorý vo svojej dobe pozdravoval okoloidúcich ľudí v troch jazykoch: slovenčine, maďarčine a nemčine. Vyfotili sme sa pred historickou budovou Slovenakého národného múzea najkrajšej neorenesančnej budove mesta. Bola postavená na mieste bývalého národného divadla a otvorená v roku 1886. Tu mala v roku 1929 premiéru aj prvá slovenská opera. V dnešnej dobe očakáva návštevníkov množstvom vysokokvalitných operných a baletných predstavení. Na nábreží Dunaja sa žiaci mohli pokochať pohľadom na mosty Dunaja. Ďalšou zaujímavosťou po ceste bola budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Prehliadku mesta sme ukončili pri budove obchodného a zábavného centra Eurovea. Po krátkom oddychu sme si v Slovenskom národnom divale pozreli predstavenie „Elity”. Po prestavení sme sa unavení, ale plní zážitkov vrátili domov.

     • Beseda o fetálnom alkoholovom syndróme - Beszélgetés a magzati alkoholszindrómáról

     • Fetálny alkoholový syndróm je porucha nervovej sústavy, správania a poznávania, ktorá sa prejavuje u detí, ktorých matky počas tehotenstva požívali alkohol. Prenatálne pDeti s touto diagnózou majú okrem psychických problémov aj charakteristické tvárové anomálie. 

      Priblížiť problematiku a vážnosť tohto syndrómu bolo cieľom besedy, ktorú sme zorganizovali dňa 01.10.2019 pre žiakov tried III.A a III.CM  v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Táto problematika je na Slovensku a v strednej Európe stále silno tabuizovaná téma. Zámerom odborníkov sa preto stala diagnostika, osveta a tiež zvýšená informovanosť budúcich mamičiek. Mnoho žien stále nevie alebo má len veľmi obmedzené informácie o tom, aké závažné psychické a fyzické problémy spôsobuje alkohol nenarodeným deťom. Takto poškodené deti podľa nej neskôr poznáme ako deti hyperaktívne, s poruchami učenia a správania alebo dokonca s mentálnou retardáciou.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      A magzati alkoholszindróma idegrendszeri betegség, amely a későbbiekben viselkedési és tanulási zavarokat okoz. Azoknál a gyermekeknél jelentkezik, akiknek az édesanyjuk a várandóság ideje alatt rendszeresen fogyasztott alkoholt.

      A prenatális alkoholfogyasztás fejlődési rendellenességet okoz a szervezetben, károsítva az agyat, arcot, szemeket, füleket, veséket és a csontokat. Azokra a gyermekekre, akik ezzel a diagnózissal élnek, a lelki nehézségek mellett arcdeformitás is jellemző.

      A Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal együttműködve 2019. október 1-én a III.A és III.CM diákoknak tartott előadás célja az volt, hogy megismertesse velük a betegséget.

      Szlovákiában és Közép-Európában még mindig tabunak számít ez a téma. A szakemberek éppen ezért a diagnosztizálásra, illetve a leendő anyák felvilágosítására helyezik a hangsúlyt. Sok nő ugyanis még mindig nem tudja, vagy nagyon kevés információval rendelkezik arról, milyen súlyos testi-lelki problémákat okoz az alkohol a születendő csecsemőknek. Ezek a gyermekek a későbbiekben hiperaktívak lesznek, tanulási és viselkedési zavarokkal, sőt mentális retardációval küzdenek.


      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

     • Szakszimpózium - Odborné sympózium

     • 2019. szeptember 25-én és 26-án  iskolánk diákjai a II. CM, III. A és II. NM osztályokból szakszimpóziumon vettek  részt „Igazságot mindenkinek…” címmel. Számos érdekes előadást hallgathattunk meg, a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány:

      • Halálbüntetések a középkori Pozsonyban
      • A nő mint áldozat és elkövető. Női bűnözés a kora újkorban,
      • Gyújtogatással vádolt személyek büntetőperei Komáromban 1750 és 1842 között
      • Hamisítók és büntetésük a középkorban
      • A vesztőhelyek régészeti emlékei a 14 – 18. századi Európában és Magyarországon,
      • Egy hírhedt főügyész - Ifjabb Alapi Gyula

      Az eseményt a Komáromi Duna Menti Múzeumban rendezték meg. Az első napon szlovák nyelven, a második napon magyar nyelven folytak az előadások.

      Dňa 25. a 26. septembra 2019 sa žiaci našej školy (II.CM, III.A, II.NM) zúčastnili na odbornom sympóziu pod názvom: ,, Spravodlivosť pre všetkých....". Vypočuli si zaujímavé prednášky ako napríklad:

      • Hrdelné tresty v stredovekej Bratislave
      • Ženy ako obete a páchateľky. Kriminalita a ženy v ranom novoveku
      • Procesy s osobami obvinenými z podpaľačstva v Komárne v rokoch 1750 - 1842
      • Falšovatelia a ich tresty v stredoveku
      • Archeologické pamiatky popravísk v Európe  a na území Uhorského kráľovstva v 14. - 16. storočí
      • Neslávne známy prokurátor  Gyula Alapi ml.

      Podujatie sa konalo v Podunajskom múzeu v Komárne. Prvý deň boli prednášky prednesené v slovenskom jazyku a druhý deň v maďarskom jazyku.

     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu - Mezei futóverseny járási fordulója

     • Na MO v cezpoľnom behu, ktoré sa konali 25. septembra 2019 pri Kajak-kanoe centre na brehu rieky Váh dosiahli žiaci našej školy prenikavý úspech. V kategórii družstiev sme zvíťazili. Majstrami okresu sa stali Jakub Susík z 2. A triedy, Zalacko Balázs z 3. CM triedy  a Illés Dániel z 2. BM triedy. Týmto výkonom si  zároveň vybojovali postup na Majstrovstvá kraja. V kategórii jednotlivcov pridali ďalšie medailové umiestnenia. Brali sme striebro, bronz a 4. miesto v poradí, ako je uvedené pri súťaži družstiev. Sme na Vás pyšní a srdečne gratulujeme!                                                                                                                                       

      Vrečič Tibor  - účiteľ TSV

      2019. szeptember 25-én rendezték a mezei futóverseny járási fordulóját, ahol csapatversenyben iskolánk diákjai a dobogó legfelső fokára állhattak, megszerezvén az első helyezést. Ők pedig Jakub Susík a 2. A osztályból, Zalacko Balázs a 3. CM osztályból és Illés Dániel a 2. BM osztályból. Ezzel a teljesítménnyel továbbjutottak a kerületi fordulóba. Az egyéni versenyben további érmekekkel gazdagodtunk, elhoztuk az ezüst- és bronzérmet, valamint a 4. helyezést. Minden versenyzőnek gratulálunk és további sikeres évet kívánunk!        

      Vrečič Tibor tornatanár

     • Beseda Holokaust s Oľgou Pohankovou - Beszélgetés a holokausztról

     • Dňa 24.09.2019 sme sa zúčastnili besedy, ktorá sa uskutočnila v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy III. CM a vypočuli si zaujímavú prednášku Oľgy Pohankovej. Táto známa a úspešná redaktorka, scenáristka, režisérka a spisovateľka nám priniesla veľmi cenný materiál – mali sme možnosť pozrieť si krátky film venovaný téme holokaustu. Boli to vlastne spomienky Edity Grosmanovej, ktorá prežila tieto hrôzostrašné roky počas druhej svetovej vojny. Naši žiaci mali príležitosť nahliadnuť do procesu židovských deportácií. Na konci besedy spisovateľka ochotne odpovedala na otázky žiakov. Beseda bola veľmi užitočná, pretože tematika holokaustu je stále aktuálna a myslíme si, že o tomto hroznom momente dejín treba rozprávať.

      2019. szeptember 24-én a komáromi Szinnyei József Könyvtárba látogattak el a III.CM osztály diákjai, ahol Oľga Pohanková, szlovák író, rendező beszélgetéssel és vetítéssel egybekötött előadását hallgatták meg. A diákok megtekintették Pohanková asszony Élni a halál útján című dokumentumfilmjét, amelyben a holokauszt témáját dolgozta fel. A filmben egy holokauszt túlélő, Edita Grosmanová mesélt a második világháború eseményeiről, a zsidók deportálásáról és a borzalmas auschwitzi évekről. Az előadás beszélgetéssel zárult, amely során az írónő készségesen válaszolt a diákok kérdéseire. A holokauszt 20. századi történelmünk kitörölhetetlen része, félelmetes és borzalmas, de témája ma is aktuális.

     • NÁVŠTEVA KNIŽNICE JÓZSEFA SZINNYEIHO V KOMÁRNE

     • Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa triedy I.A a I.NA  pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Szabóovej vybrali stráviť hodinu slovenčiny do mestskej knižnice na Eötvosovej ulici.

      Pani knihovníčka Miháliková, ktorá sa po celý čas našej návštevy ochotne a trpezlivo venovala skupine, oboznámila žiakov so všetkými dostupnými informáciami a možnosťami, ktoré je schopné toto vzdelávacie pracovisko čitateľom poskytnúť.