• Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 18.12. 2019 sa žiaci z tried I.BM a I.CM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúca exkurzie nám porozprávala o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová.

      2019. december 18 -án az I.BM és az I.CM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ (2. ročník) - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny (2. évfolyam)

     • Dňa 13.12.2019 sa uskutočnil  jedenásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 45. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Tamás Borgula                 II. BM                           36  bodov     

      2. Mário Bílý                         II. A                              34 bodov

      3. Krisztián Uzsák                 II. A                              25 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

      2019.12.13 - án került sor „A legjobb matematikus“ verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának  12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 45 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Borgula Tamás                  II. BM                            36 pont     

      2. Bílý Mário                          II. A                               34 pont

      3. Uzsák Krisztián                 II.A                                25pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.