• Krajské kolo OĽP stredoškolskej mládeže 2020/2021 - Kerületi forduló az Emberi Jogok Olimpiásza a középiskolás fiatalok körében 2020/2021

     • Vo februári tohto školského roku prebehlo krajské kolo už 23. ročníka  Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosnou témou bola Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.

      Našu školu reprezentovala Noémi Pécsová z II.A, ktorá z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie súťažila z domu, dištančne. 

      Na webe olp.sk. sa 11.2.2021 prihlásilo a zaregistrovalo 29 študentov zo stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci v čase od 8:00 do 8:20 vyplnili povinné údaje a „odklikom“  deklarovali  svoj samostatný výkon.

      V čase od 8:30 – 9:30 účastníci súťaže absolvovali prvú časť krajského kola, ktorej výsledky sa študenti dozvedeli cca o 10:30 a aplikácia im poskytla certifikát o absolvovaní testu s možnosťou tlače, ktorý im udelila krajská komisia OĽP.

      Držiteľkou certifikátu je aj naša súťažiaca, ktorej ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizovala: Mgr. Elena Szabóová

       

      Februárban 23. alkalommal került megrendezésre az Emberi Jogok Olimpiásza a középiskolás fiatalok körében, amelynek témája a “Demokrácia és emberi jogok krízis helyzetben” volt.

      Iskolánkat Pécs Noémi képviselte a II. A osztályból. Tekintettel a járványhelyzetre a verseny online formában valósult meg.

      Az olp.sk weboldalon 2021.02.11-én a Nyitrai kerület diákjai közül 29-en regisztráltak a versenyre. A versenyzők reggel 8:00-tól 8:20-ig tölthették ki a regisztrációhoz szükséges adatokat.

      A versenyzők 8:30 és 9:30 között teljesítették a verseny első részét, melynek eredményét 10:30-kor tették nyilvánossá. A versenyzők internetes alkalmazás segítségével kapták meg a kinyomtatható oklevelüket az olimpiász bizottságától.

      Az iskolánk diákja is oklevélben részesült, s köszönjük a példaértékű képviseletét.

      Szervező: Mgr. Elena Szabóová

     • „Március idusán”

     • 2021.03.17. került sor iskolánkon először megrendezett történelem versenyre, amely a „Március idusán” címmel indítottunk el.  Tekintettel a járványhelyzetre és a távoktatásra - a verseny rendhagyó módon, online formában valósult meg. Már februárban kipróbálhatták magukat a II.BM és a II.CM tanulói az osztályfordulókban, és osztályonként az 5 legjobb pedig bekerült az iskolai fordulóba, ahol igényes prezentációkat készítettek március 15. emlékére, megemlékezésére. A verseny kiértékelése a Zoom alkalmazás segítségével történt. Végeredmény a következő lett:

      1. helyGurányi Attila (II.BM)

      2. hely: Rácz Bálint és Tanka Karin (II.BM és II.CM)

      3. hely: Fekete Ottó (II.BM)

      A győzteseknek gratulálunk!

      Zsűri: Mgr. Molnár Szabó Szilvia

                 Mgr. Tanóczky Krisztina

      A versenyt Mgr. Tanóczky Krisztina szervezte.

       

      Dňa 17.3.2021 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila vedomostná historická súťaž s názvom „Március idusán”. Kvôli pandemickej situácii bola zorganizovaná online formou. Triedy II.BM a II.CM  si svoje vedomosti vyskúšali už vo februárovom triednom kole, po ktorom 5 najúspešnejších súťažiacich postúpilo. V školskom kole vytvorili žiaci náročné prezentácie v programe Powerpoint - zamerané na spomienku a česť revolúcie, ktorú si pripomíname  15.3.1848. Súťaž bola vyhodnotená pomocou platformy Zoom.

      Výsledok súťaže:

      1. miesto: Attila Gurányi (II.BM)

      2. miesto: Bálint Rácz a Karin Tanka (II.BM a II.CM)

      3. miesto: Ottó Fekete (II.BM)

      Výhercom gratulujeme!

      Porota: Mgr. Silvia Molnár Szabó

      Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Súťaž organizovala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 09. februára 2021 a 17.02.2021sa na našej škole uskutočnila online súťaž, v rámci ktorej žiaci mohli preukázať svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Súťažiaci najprv riešili testy a potom príklady. Do súťaže sa zapojili žiaci triedy I.BM a III.BM.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Z triedy I.BM

      1. miesto       Barnabás Takács

      2. miesto       Szabolcs Krastenics                                                            

      3. miesto       Marián  Csachó     

      4. miesto       István Vankó       

           

      Z triedy III.BM

      1. miesto         Tamás Borgula

      2. miesto         Imrich Kovács

      3. miesto         Mátyás Sánta

      K dosiahnutým výsledkom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2021. február 9-én és 17-én került megrendezésre az online elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink összemérhették tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe az I.BM és a III.BM osztályok diákjai kapcsolódtak be.

      A versenyzők a következő helyzéseket érték el:

      I.BM

      1. hely           Takács Barnabás

      2. hely           Krastenics Szabolcs                                                            

      3. hely           Csachó Marián 

      4. hely           Vankó István

       

      III.BM

      1. hely             Borgula Tamás

      2. hely             Kovács Imrich

      3. hely             Sánta Mátyás

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 2. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 2. évfolyam

     • Dňa 18.12.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Desať žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 26. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Áron Kukoda                     II.A                      19 bodov

      2. Vivien Vašmerová            II.CM                   18 bodov

      3. Peter Majerik                   II.A                       17 bodov                  3. Štefan Pifko                    II.CM                   17 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová.

       

      2020.12.18 - án került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának 10 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 26 volt.                               Az eredmények a következők:

      1. Kukoda Áron                     II.A                      19 pont

      2. Vašmerová Vivien            II.CM                   18 pont

      3. Majerik Peter                   II.A                      17 pont                                    3. Pifko Štefan                 II.CM                   17 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.