• Becsüljük meg a vizet! - Vážme si vodu!

     • A KOMVaK vállalat a Víz világnapja alkalmából 2021 márciusában képzőművészeti pályázatot hirdetett meg, melynek témája „Becsüljük meg a vizet” volt. A pályázat célja, hogy felhívják a gyermekek és fiatalok figyelmét az ivóvíz fontosságára, a környezet és a vízkészletek védelmére. A komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai is csatlakoztak ehhez a nemes felhíváshoz. Több diák készített az online tanítás alatt alkotásokat. Nagy örömünkre a korhatár nélküli kategóriában iskolánk két diákja is a dobogón végzett. Vasi Bálint (IV.A) első helyezett lett, Chiara Marcela Ostružlíková (IV.A) pedig a harmadik helyen végzett. Mindketten a számítógépes grafikus szak tanulói.

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Mgr. Büiová Alexandra – környezetvédelmi koordinátor

      Spoločnosť KOMVaK vyhlásila v marci 2021 výtvarnú súťaž pri príležitosti Svetového dňa vody - na tému „Vážme si vodu!“, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže na dôležitosť pitnej vody, ochranu životného prostredia a vodných zdrojov. K tejto ušľachtilej výzve sa počas online výučby zapojili aj naši študenti a uspeli. Na prvom mieste sa umiestnil Bálint Vasi a tretie miesto získala Chiara Marcela Ostružlíková - obaja z triedy IV. A odbor GDM.

      Chiare aj Bálintovi srdečne gratulujeme!

      Mgr. Büiová Alexandra - koordinátorka pre environmentálnu výchovu

     • Online prednáška: „Kritickým myslením proti diskriminácii“ - Online előadás: „Kritikus gondolkodással a diszkrimináció ellen”

     • V marci naša škola dostala ponuku, aby sa zúčastnila na online prednáške organizovanej združením Škola zážitkov HARVART.  

      Ich projekt s názvom "Kritickým myslením proti diskriminácii" má za cieľ prostredníctvom aktivít zameraných k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou zapojiť mládež do prevencie a eliminácie diskriminácie a boja proti nej, zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou.  

       

      Prednáška sa uskutočnila dňa 31.3.2021 online cez aplikáciu Zoom a trvala 80 minút. Zúčastnili sa jej žiaci tried I.A, II.A, III.A, I.NM a ich učitelia. Viedol ju známy slovenský mediálny odborník Peter Konečný, ktorý je špecialistom na filmové umenie a svojimi neformálnymi audiovizuálnymi prednáškami vie upútať pozornosť žiakov stredných škôl. 

      O vysokej odbornej pripravenosti projektu svedčí aj to, že sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

      Témy prednášky boli: stereotypy a predstavy spoločnosti, predsudky, mužské a ženské role, mýtus krásy, objektivizácia žien, anorexia, toxická maskulinita, rodová platová nerovnosť. K jednotlivým témam boli premietnuté krátke video ukážky, reklamné spoty, rozhovory so zaujímavými osobnosťami. 

      Žiakov prednáška zaujala, dotknuté témy sú stále aktuálne a je potrebné neustále sa usilovať o zvýšenie povedomia žiakov v oblasti diskriminácie. 

      Projekt má aj vlastnú webstránku s názvom „Čo ti je?“, kde je možné si prečítať ďalšie informácie a pozrieť premietnuté videá. Adresa stránky je https://www.cotije.sk/.

       

      Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Adriana Misák, koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov.

      A HARVART Az élmények iskolája egyesület felajánlására iskolánk diákjai márciusban részt vehettek egy online formában megtartott érdekes előadáson.

      Az általuk kidolgozott projekt címe: „Kritikus gondolkodással a diszkrimináció ellen”, célja a fiatalok kritikus gondolkodásának a felébresztése. E gondolkodás segítségével időben felismerhetik a diszkrimináció különféle fajtáit, részt tudnak venni a megelőzésben, az ellene való küzdelemben, lehetséges okainak és formáinak korai azonosításában. A kritikus gondolkodás segítséget nyújt a megkülönböztetés mindenféle formájának elkerülésében, az ellene történő védekezéshez szükséges egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításában.

      Az előadásra 2021. március 31-én került sor online formában, a Zoom alkalmazáson keresztül, időtartama 80 perc volt és az I.A, II.A, III.A, I.NM osztályok tanulói, valamint tanáraik vettek részt rajta. Az előadó Peter Konečný, az ismert szlovák médiaszakértő és filmkritikus volt, aki formabontó audiovizuális előadásával lekötötte az érdeklődő fiatalok figyelmét és   gondolkodásra késztette őket az adott témában.

      A projekt magas szakmai értékét az is alátámasztja, hogy megvalósításához az Emberi Erőforrások Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatását is elnyerték.

      A feldolgozott főbb témakörök a következők voltak: a társadalom sztereotípiái és dogmái, előítéletek, férfi és női szerepek, a szépség mítosza, a nők tárgyiasítása, az anorexia és bulimia, a mérgező maszkulinitás, a nemek közötti egyenlőtlenség. A pörgős, céltudatos előadást rövid videobemutatók, reklámok, érdekes személyiségekkel készült interjúk színesítették. Befejezése után rövid közvélemény kutatásra került sor, melynek alapján a tanulók érdeklődéssel fogadták a feldolgozott témákat, elnyerte tetszésüket az előadás tartalma és formája. Mivel a diszkrimináció társadalmunkban folyamatosan jelen van, állandóan törekedni kell tanulóink vele kapcsolatos tudatosságának a növelésére.

      A projektnek saját weboldala is van "Čo ti je? - Mi van veled?" címmel, elérhetősége szlovák nyelven: https://www.cotije.sk/. A honlapon további érdekes információk olvashatók az adott témában és újra megtekinthetők a bejátszott videók is.

      Az előadáson való részvétel megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana, a szociálpatológiai jelenségek megelőzésének koordinátora volt a felelős.