• Netradičné hodiny dejepisu v Novej pevnosti – Rendhagyó történelemórák a komáromi erődben

     • Dňa 18. 10. 2021 sa žiaci I.CM triedy a 19. 10. 2021 žiaci I.A zúčastnili na netradičných hodinách dejepisu pod názvom: „Nec arte, nec marte – nedobytný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Ráno o 8:30 sa naši žiaci zhromažďovali pred Leopoldovou bránou tzv. Novej pevnosti. Sem si po žiakov prišla pani sprievodkyňa Beáta Sebőová, ktorá počas dvojhodinovej prechádzky v pevnosti vysvetlila žiakom, že pevnosť v Komárne bola vybudovaná tak, aby ju žiadny nepriateľ nemohol dobyť – a to kvôli jej zemepisnej polohe  a typu bášt. Vysokokvalifikovaný výklad pani sprievodkyne sprostredkoval vnímavému poslucháčovi prechádzku dianím minulých storočí.

      Po prehliadke nasledovali zaujímavé prednášky o pevnosti, napríklad o jej využití v revolučných rokoch 1848/49, o generálovi Klapkovi aj o osude pevnostného systému po roku 1849. Na záver sa so žiakmi konal „brainstorming”, ktorého zámerom bolo získať námety o možnom využití priestorov pevnosti v budúcnosti. Podľa smelých nápadov návštevníkov sa možno v neďalekej budúcnosti objaví v pevnosti štýlová reštaurácia, hradná krčma,  viachviezdičkový hotel…

      Exkurziu organizoval Mgr. Ján Kolek

      2021. október 18-án és 19-én iskolánk I.A és I.CM osztályos tanulói rendhagyó történelemórákon vettek részt a komáromi erődben, „Nec arte, nec marte” – A legyőzhetetlen Klapka tábornok és a bevehetetlen komáromi erőd címmel.  Az izgalmas program a vár kapujában kezdődött. Ide jött az érdeklődőkért Sebő Beáta idegenvezető, aki rögtön a bemutatkozás után egy jelképes időutazásra invitálta a résztvevőket. Elmagyarázta, hogy a várat földrajzi fekvése, valamint bástyáinak felépítése és stílusa miatt szinte lehetetlen volt bevenni. 5-6 méter mély vizesárok húzódott a kapuk alatt, amelyet ostrom során a bástyákról oldalazó lövésekkel védtek a láthatatlan fedezékükben állomásozó várvédők.

      A kapuból egy két órás felfedezőút vette kezdetét, mely során az idegenvezető segítségével megismerték a vár történetét, láthatták és kibetűzhették a Ferdinánd kapu emléktábláját, jártak a régi lőszerraktárakban, felmentek a bástya tetejére, és az orosz hadsereg nyomait is felfedezték.

      A séta után három nagyon izgalmas előadást hallgattak végig, melyek Klapka György életét és tetteit, a vár 1848/49-es viszontagságait, és az 1849 utáni sorsát mutatták be napjainkig. Az előadássorozat végén a szervezők feladatul adták, hogy a diákok tartsanak ötletbörzét, mi mindent lehetne a vár falai között megvalósítani. Nem lenne meglepő, ha a közeljövőben az ötleteik alapján megjelenne a falak között egy romkocsma, egy több csillagos hotel, esetleg egy étterem…  

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Kolek János szervezte.

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 7.10. 2021 sa žiaci z tried I.A a I.BM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová.

      2021. október 7 - én az I.A és az I.BM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Véradás – Darovanie krvi

     • A Műszaki Szakközépiskola 12 diákja 2021. október 8-án vért adott a komáromi kórházban. A Diák Vércsepp elnevezésű program rámutat arra, hogy miért fontos már fiatal korban rendszeresen részt venni az önkéntes véradáson, s hogy megfelelő mennyiségű vér álljon az egészségügyi intézmények rendelkezésére. Ezen kívül a program keretében köszönetet nyilvánítanak a véradóknak, akik döntésükkel képesek emberi életeket menteni. A vér semmi mással nem pótolható. A vérre szoruló betegek ellátása ezért a véradókon múlik. Odaadni magunkat, segíteni egy másik emberen: igazán nagyszerű dolog. Nagyon büszkék vagyunk, és örülünk annak, hogy diákjaink pozitívan viszonyultak e kezdeményezéshez, és rászánták magukat a véradásra.

      A programot Mgr. Büiová Alexandra szervezte meg.

      8. októbra 2021 v nemocnici Agel v Komárne darovalo krv 12 študentov Strednej odbornej školy technickej. Program Študentská kvapka krvi zdôrazňuje význam pravidelnej dobrovoľníckej práce v mladom veku prostredníctvom poskytovania primeraného prísunu krvi do zdravotníckych zariadení. Program vyslovuje poďakovanie darcom, ktorí sú na základe svojho rozhodnutia schopní zachraňovať ľudské životy, keďže krv sa nedá nahradiť ničím iným. Sme veľmi hrdí a tešíme sa, že naši študenti k tejto iniciatíve zaujali pozitívny postoj a rozhodli sa darovať krv – ich čin je naozaj vynikajúci.

      Program organizovala Mgr. Büiová Alexandra.

     • Prednáška pre zamestnancov "Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka" - Előadás az iskola alkalmazottainak számára "A vastag- és végbélrák megelőzése"

     • Dňa 29.09.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka pre zamestnancov SOŠT-MSZKI. Preventívnu aktivitu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková.

      Téma bola zameraná prioritne na prevenciu rakoviny hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku je rakovina hrubého čreva 2. najčastejším zhubným nádorom a počet novozistených prípadov stále stúpa. Preto je dôležité o tom hovoriť a predísť najhoršiemu.

      Prednáška bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bola venovaná chorobám týkajúcich sa hrubého čreva. Hovorilo sa o dôležitosti včasného odhalenia choroby, ktoré výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby.

      Druhá časť prednášky bola zameraná na prevenciu choroby hrubého čreva. Zdôraznené bolo, že zdravý životný štýl pomôže eliminovať rizikové faktory. Odborníci tiež radia nepodceniť pitný režim. V neposlednom rade sa hovorilo o skríningu, teda o včasnom odhalení tzv. predrakovinových stavov. Na konci prednášky učitelia vyplnili dotazník o dôležitosti tejto témy. 

      2021. szeptember 29-én iskolánkban előadásra került sor az iskola alkalmazottainak számára A vastag- és végbélrák megelőzése címmel. A megelőző tevékenységet a Regionális Közegészségügyi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa, Poláková Kristina vezette.

      A téma elsősorban a vastagbélrák megelőzésére összpontosított. Szlovákiában a vastagbélrák a 2. leggyakoribb rosszindulatú daganat, és az újonnan diagnosztizált esetek száma továbbra is növekszik. Ezért fontos beszélni róla, és megelőzni a legrosszabbat.

      Az előadás két részből állt. Az első rész a vastagbéllel kapcsolatos betegségekről szólt. Szó esett a betegségek korai felismeréséről, ami jelentősen javítja a kezelés lehetőségeit és hatékonyságát.

      Az előadás második része a vastagbélbetegségek megelőzésével foglalkozott. Hangsúlyozták, hogy az egészséges életmód segít kiküszöbölni a kockázati tényezőket. A szakértők azt is tanácsolják, hogy ne becsüljük le a rendszeres folyadékpótlás jelentőségét, és igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Végül, de nem utolsósorban szó esett a szűrésről, vagyis az úgynevezett rákmegelőző állapotok korai felismeréséről. Az előadás végén a tanárok kitöltöttek egy kérdőívet a téma fontosságáról.