• Erasmus+ 2021/2022

     • Spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom programu Erasmus+https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3AS9ektIg62oXoosmU1f7%2FkzOxPO6sFkR4zIp7iRDAJJ1brWEyfPGlOpIvYSltgnJL8o8toLXhIc%2FQbKnQ%2F8m5Rw%3D%3D

      Erasmus+ Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí

      V školskom roku 2021/2022 od 01.10.2021 do 01.10.2022 prebieha  na našej škole projekt Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí  č. 2021-1-SK01-KA122-VET-000016810 v rámci programu Erasmus+. Kľúčova akcia je vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Cieľom tohto projektu je absolvovanie časti odborného výcviku  v partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma v Maďarskej republike. Do projektu sa môžu prihlásiť študenti 3. ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení a študenti 3. ročníka odboru mechanik elektrotechnik.

      Ďalšie informácie: Mgr. Lilla  Lackó, koordinátorka projektu

      Tento projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus+.https://cloud1z.edupage.org/cloud?z%3APvocShgmvMq5lyZS1aNm9ifi8FuTpktXVYbgthzdnQ5phKmBeDOlniwREb0ZQE1TG562SFry0G%2FlCwjvsQErIQ%3D%3D

      A projekt az Erasmus+ program támogatásával valósul meg.

      Erasmus+ Szerezz munkatapasztalatot külföldön

      A 2021/2022 - as  tanévben 2021. 10. 1. és 2022. 10. 01. között iskolánk bekapcsolódik a Szerezz munkatapasztalatot külföldön projektbe az Erasmus+ Ifjúsági cserék - egyéni mobilitás (KA1) program jóvoltából. (projektszám:  2021-1-SK01-KA122-VET-000016810) A projekt célja, hogy a résztvevő diákok a szakképzés egy részét partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában töltsék Magyarországon. A projektbe iskolánk harmadikos  -  gépek és berendezések műszerésze és villamos műszerész szakon tanuló  diákjai jelentkezhetnek.

      Bővebb információ: Mgr. Lackó Lilla, projektvezető

       

      Kto sa môže prihlásiť? Ki jelentkezhet?

      • Žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení z triedy III. BM / III. BM osztály gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló diákjai
      • Žiaci študijného odboru mechanik elektrotechnik z triedy III. A / III. A osztály villamos műszerész szakon tanuló diákjai

      Ako sa prihlásiť? Hogyan jelentkezz?

      1. Vyplníš prihlášku / Töltsd ki a jelentkezőlapot 

      2. K prihláške priložíš: /Mellékeld:

       • životopis / az életrajzod
       • motivačný list / a motivációs levelet
       • kópiu koncoročného vysvedčenia z 2. ročníka / a tavalyi év végi bizonyítványod másolatát
       • odporúčanie triedneho učiteľa / osztályfőnököd ajánlólevelét

       

      Všetko odovzdáš koordinátorke  projektu, p. učiteľke  Lilla Lackó, A-311.

      Mindezt add le a projekt vezetőjének, Lackó Lilla tanárnőnek az A-311-es teremben.

       

      Termín podania prihlášok: 10. január 2022

      A jelentkezőlap leadásának határideje: 2022. január 10.

      Výber účastníkov

      Hodnotenie a výber vykonáva projektový tím na základe nasledovných kritérií:

      1. samostatnosť, schopnosť riešenia konfliktov - na základe odporúčania triedneho učiteľa a výchovnej    poradkyne

      2. motivácia - na základe motivačného listu a na základe mienky triedneho učiteľa a učiteľov odborných predmetov

      3. študijné výsledky a prospech v odborných predmetoch - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom do 2,00 v teoretickom vyučovaní /vrátane odborných predmetov/ a s prospechom výborným z odborného výcviku

      4. umiestnenie na súťaži zručností na našej škole - budú uprednostňovaní žiaci s lepším umiestnením v školskom kole

      5. jazykové vedomosti - budú uprednostňovaní žiaci s prospechom z anglického jazyka do 2,50, maďarský jazyk budú ovládať na úrovni min. B1.

      6. osobnosť - hodnotíme usilovnosť, precíznosť a šikovnosť v odbore, schopnosť pracovať samostatne, schopnosť primerane reagovať na vzniknuté situácie

      7. správanie - uprednostňujeme žiakov, ktorí nemali problémy s dodržiavaním školského poriadku v škole a na školských akciách, nemali zníženú známku zo správania

      Cieľom nášho projektu je napomáhať inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov našej školy.

       

      A résztvevők kiválasztása

      Az elbírálás és a jelentkezők kiválasztása a következő feltételek alapján történik:

      1. önállóság, konfliktusmegoldás - az osztályfőnök és a nevelési tanácsadó ajánlása alapján

      2. motiváció - a motivációs levél, az osztályfőnök és a szaktanárok ajánlása alapján

      3. tanulmányi eredmények és a szaktantárgyakban elért eredmények - előnyt élveznek mindazok, akik az elméleti oktatáson 2,00 átlagot értek el, továbbá a szakmai gyakorlaton kitűnő érdemjegyben részesültek

      4.  verseny eredményei - előnyben részesülnek azok, akik az iskolában megrendezett versenyen kiváló helyezést értek el

      5. nyelvismeret - előnyben részesítjük azokat, akik angol nyelvből legalább 2,50 tanulmányi átlagot értek el, magyar nyelvtudásuk legalább B1 szintű

      6. személyiség - értékeljük a szakmához való hozzáállást, a szorgalmat, a precizitást, az önálló munkavégzést és a gyors helyzetfelismerést az osztályfőnök és a szaktanárok értékelése alapján

      7. magaviselet - előnyt élveznek azok a tanulók, akik betartották az iskolai rendszabályzat pontjait az iskolában és az iskola által szervezett eseményeken, továbbá nem került sor magaviseleti érdemjegyük lerontására

      A projekt célja, hogy iskolánk diákjai inkluzív oktatásban vegyenek részt.