• Seminárium - ,,Najčastejšie onkologické ochorenia u mladej populácie"- Szeminárium - " A leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedések a fiatal populáció körében "

     • Dňa 23. júna  2022  sa žiaci I.A, II.A, III.A, I.CM, II.CM a III.CM triedy zúčastnili seminára s názvom „Najčastejšie onkologické ochorenia u  mladej populácii“.  Prednášatelia boli: Doc. Mudr. Vladimír Bella, PhD  a   PhDr. Erika Zámečníková, ktorí  predstavili  onkologické choroby: rakovinu prsníka, krčka maternice, rakovinu kože, rakovinu pľúc a rakovinu semenníkov. Dozvedeli sme sa, aké sú príznaky, ako sa diagnostikuje a lieči rakovina. Hlavnou príčinou vývoja  rakoviny je zlý životný štýl.

      Za rizikové faktory možno považovať fajčenie, nezdravé jedlo, konzumáciu alkoholu a stres. V lete sa nesmie opaľovať  medzi 11:00 a 15:00 a vždy je potrebné používať opaľovacie krémy, ktoré sú vhodné pre náš  typ pleti. Preventívne prehliadky a samovyšetrenie nášho tela sú veľmi dôležité. Ak sa choroba  zistí  včas, môže nám to zachrániť život. Na konci prednášok mohli žiaci položiť  rôzne  otázky, týkajúce sa témy.

      Organizátorka: Mgr. Alexandra Baka Büi

      Dňa 23. júna  2022  sa žiaci I.A, II.A, III.A, I.CM, II.CM a III.CM triedy zúčastnili seminára s názvom „Najčastejšie onkologické ochorenia u  mladej populácii“.  Prednášatelia boli: Doc. Mudr. Vladimír Bella, PhD  a   PhDr. Erika Zámečníková, ktorí  predstavili  onkologické choroby: rakovinu prsníka, krčka maternice, rakovinu kože, rakovinu pľúc a rakovinu semenníkov. Dozvedeli sme sa, aké sú príznaky, ako sa diagnostikuje a lieči rakovina. Hlavnou príčinou vývoja  rakoviny je zlý životný štýl.

      Za rizikové faktory možno považovať fajčenie, nezdravé jedlo, konzumáciu alkoholu a stres. V lete sa nesmie opaľovať  medzi 11:00 a 15:00 a vždy je potrebné používať opaľovacie krémy, ktoré sú vhodné pre náš  typ pleti. Preventívne prehliadky a samovyšetrenie nášho tela sú veľmi dôležité. Ak sa choroba  zistí  včas, môže nám to zachrániť život. Na konci prednášok mohli žiaci položiť  rôzne  otázky, týkajúce sa témy.

      Organizátorka: Mgr. Alexandra Baka Büi

      2022. június 23-án az I.A, II.A, III.A, I.CM, II.CM és a III.CM osztály diákjai szemináriumon vettek részt, melynek témája “A leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedések a fiatal populáció körében”.

      Az előadók: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD és PhDr. Erika Zámečníková a következő megbetegedéseket mutatták be: mellrák, méhnyakrák, bőrrák, tüdőrák, hererák. Megtudhattuk mik a tünetek, hogyan zajlik a daganatok diagnosztizálása és kezelése. A daganatos megbetegedések kialakulásának hátterében főleg a helytelen életvitel áll.             Rizikófaktornak tekinthetjük a dohányzást, az egészségtelen ételek, alkohol fogyasztását és a stresszt. Nyáron nem szabad 11 és 15 óra között napozni és mindig használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémeket. Nagyon fontosak a prevenciós kezelések, illetve testünk önvizsgálata. Megmentheti az éltünket, ha időben kiderül a betegség. Az előadások végén a hallgatók különböző kérdéseket tehettek fel az előadásokkal kapcsolatban.

      Szervező: Mgr. Baka Büi Alexandra

     • Najúspešnejší žiaci Komárna - Komárom legeredményesebb diákjai

     • Dňa 21. júna 2022 o 1000 hod. sa vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu uskutočnilo slávnostné privítanie žiakov a študentov škôl, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli výborné výsledky v celoštátnych a medzinárodných súťažiach a tým prispeli k šíreniu dobrého mena nášho mesta. Žiakov privítali Béla Keszegh, primátor mesta Komárno a Ondrej Gajdáč, zástupca primátora, ktorí odovzdali pamätné listy štyridsiatim najúspešnejším žiakom. Našu školu reprezentoval Bence Balogh, žiak triedy III.BM. Na jeho športové výsledky, ktoré dosiahol v bojovom umení kempo, môžu byť hrdí aj jeho spolužiaci. Jeho najväčšie úspechy sú: 2. miesto na svetovom pohári v Turecku, 1. miesto na svetovom pohári v Budapešti a 1. miesto na majstrovstvách Európy v Szigetszentmiklós.

      2022. június 21-én, 1000 órai kezdettel, a Tiszti pavilon dísztermében kerüt megrendezésre a komáromi iskolák tanulóinak és diákjainak ünnepélyes fogadása, akik az elmúlt iskolai évben országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el, mellyel hozzájárultak városunk jó hírnevének öregbítéséhez. A Tiszti pavilon dísztermében Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč alpolgármester fogadták a tanulókat és adták át az emléklapokat a negyven legeredményesebb diáknak. Iskolánkat Balogh Bence a III.BM osztály tanulója  képviselte. Sporteredményeire amelyeket a kempóban ért el nemcsak saját maga, hanem iskolatársai is büszkék lehetnek. Legkiemelkedőbb eredményei a következők: törökországi világkupa 2.helyezés, budapesti világkupa 1. helyezés és Nyílt Kempo Európa Bajnokság Szigetszentmiklós 1 helyezés.

     • Projekt „Bez hraníc” - „Határtalanul” program

     • V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ v októbri 2019 navštívilo našu školu 40 žiakov zo strednej školy: Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája v sprievode štyroch učiteľov. Cieľom projektu je budovať maďarsko-maďarské vzťahy, rozvíjať a prehlbovať osobné vzťahy. Učitelia a žiaci spoznávajú Maďarov žijúcich v zahraničí a vo vlasti.

      Žiaľ, žiaci našej školy nemohli vycestovať do Pécsu v tom istom školskom roku so sprevádzajúcimi učiteľmi z dôvodu opatrení kvôli Covid-19, pretože dva dni pred odchodom uzavreli hranice. Sme radi, že sme mali možnosť opätovať našu návštevu od 8. do 12. júna tohto školského roka. 40 žiakov a 4 sprevádzajúci učitelia boli nadšení z osobného stretnutia s našimi priateľmi a kolegami v Pécsi.

      Prvý deň sme sa zoznámili s riaditeľom,, učiteľmi, niektorými žiakmi budovami a učebňami školy Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája v meste Pécs. Po spoločnom obede sme zavítali do Orfű, 14 km od mesta Pécs, kde sa tí odvážnejší mohli zúčastniť v teambuildingovej dračej lodi. Predtým sme prešli po náučnom chodníku Vízfő, kde sme sa na 4 zastávkach mohli zoznámiť s prírodnými a kultúrno-historickými hodnotami územia a spomienkami na tradičné využívanie krajiny. Dostali sme sa aj k jaskyni Vízfő a k vodnému dielu vybudovanému v blízkosti prameňa Vízfő Forrásház, ktorý bol v roku 2002 vyhlásený za pamätník. Ďalší názov budovy je „Gomba“ (Hŕb), ktorá bola postavená pri výstavbe jaskynného domu na pitnú vodu. Po vyčerpávajúcom výlete a prehliadke mesta sme sa večer ubytovali v Sikonde. Tábor sa nachádza v jednej z najkrajších dolín Mecseku.

      Na druhý deň sme navštívili Villány, presnejšie sme mohli objaviť Náučný chodník Ammonitesz s pomocou učiteľa geografie Istvána Mangulta, ktorý sa zúčastnil na vytvorení náučného chodníka. Na základe jeho pokynov sme vystúpili na vyhliadku na kopci Templom-hegy na najvyšší bod Villány. Keď sme sa pokochali pohľadmi, išli sme ďalej. Nasledoval jeden z najväčších a najpamätnejších zážitkov žiakov: plavba po Dráve z Drávaszabolcs. Z lode sme obdivovali krásy Drávy, nedotknutú prírodu a dokonca aj orla. Po plavbe v dobrej nálade sme namierili na Siklós. Našu náladu nepokazil ani dážď. Hrad Siklós je významnou historickou pamiatkou v Maďarsku. Prvé múry jeho pevnosti boli položené v 13. storočí. Po zaujímavej prehliadke so sprievodcom, z ktorej sme sa dozvedeli veľa o histórii hradu v Siklósi, sme mohli niektoré časti hradu objaviť aj sami.

      Na tretí deň sme prvýkrát cestovali do Pécsváradu, kde sme si mohli pozrieť komplex budov známy ako „Pécsváradský hrad“, ktorého názov je zavádzajúci, pretože tu vo vojenskom zmysle nikdy nebol hrad. Kláštor založil v roku 998 kráľ svätý Štefan. Bol to druhý benediktínsky kláštor v Uhorsku. Ich mottom je „Ora et labora“, čo znamená „Modli sa a pracuj“. Život kláštora skoncovalo

      turecké dobytie. Z kláštora sme sa doštverali k skrytému klenotu Mecsek

      Organizátorka: Mgr. Csintalan Erika

      Pedagogický dozor: Ing. Kissová Katarína, PhDr. Baloghová Katarína, Mgr. Baka Büi Alexandra, Mgr. Csintalan Erika

      A „Határtalanul” program keretén belül 2019 októberében iskolánkba látogatott a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája negyven diákja négy tanár kíséretében. A program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. Tanárok és diákok ismerkednek a határon túli magyarság életével, illetve az anyaországgal.

      Iskolánk diákjai a kísérőtanárokkal sajnos a Covid-19 miatti intézkedések kapcsán nem tudtak kiutazni még ugyanabban a tanévben Pécsre, mert két nappal a kiutazás előtt lezárták a határokat. Örömmel vettük, hogy az idei tanévben végre lehetőségünk nyílt viszonozni a látogatást június 8. és 12. között. A 40 diák és a 4 kísérőpedagógus egyaránt izgatottan várta a személyes találkozást pécsi barátainkkal, kollégáinkkal.

      Első nap megismerkedtünk a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatójával, pedagógusaival, néhány diákjával, épületeivel és tantermeivel. A közös ebéd után ellátogattunk a Pécstől 14 km-re található Orfűre, ahol csapatépítő sárkányhajózáson vehettek részt a bátrabbak. Előtte még végigsétáltunk a Vízfő-tanösvényen, ahol 4 állomáson ismerkedhettünk meg a környék természeti és kultúrtörténeti értékeivel, valamint a hagyományos tájhasználat emlékeivel. Eljutottunk a Vízfő-barlanghoz is, illetve a Vízfő-forrás közelébe épített vízműhöz 2002-ben műemlékké nyilvánított épületéhez, a Forrásházhoz. Az épület másik neve Gomba, amely egy szivattyúház, a barlang ivóvíznyerés céljából történt kiépítésekor építették. A kimerítő utazás és látnivalók után este elfoglalhattuk a szállásunkat Sikondán. A tábor a Mecsek egyik legszebb völgyében található.

      Második nap Villányba látogattunk, pontosabban az Ammonitesz-Tanösvényt fedezhettük fel Mangult István földrajz tanár segítségével, aki részt vett a tanösvény kialakításában. Útmutatásai alapján felmásztunk Villány legmagasabb pontján található Templom-hegyi kilátójához. Miután magunkba szívtuk a táj szépségét már indultunk is tovább. A diákok egyik legnagyobb, legemlékezetesebb élménye következett: sétahajózás a Dráván Drávaszabolcsról. A hajóról csodáltuk meg a Dráva szépségeit, az érintetlen természetet és még egy sast is láthattunk. A jóhangulatú hajóút után Siklós felé vettük az irányt. Kedvünket még az eső sem vehette el. A siklósi vár Magyarország fontos történelmi nevezetessége. Erődjének első falait még a 13. században rakták le. Az érdekfeszítő tárlatvezetés után, amiből rengeteget megtudtunk a siklósi vár történelméről, saját magunk fedezhettük fel a vár egyes részeit.

      Harmadik nap elsőként Pécsváradra utaztunk, ahol a „Pécsváradi vár” néven ismert épületegyüttest tekinthettük meg, mely elnevezése félrevezető, mert soha nem volt hadi értelemben vett vár. A pécsváradi monostort Szent István király alapította 998-ban. A második bencés rendház volt Magyarországon. Jelmondatuk: „Ora et labora”, vagyis „Imádkozz és dolgozz”. A monostor életének a török hódítás vetett véget. A monostorból a Mecsek rejtett ékkövéhez, Máré-várához kapaszkodtunk fel. A várkapitány megismertette velünk a vár csodás legendáját, történetét.

      Negyedik nap egy csodálatos régmúlt idéző túrán vettünk részt. Meglátogattuk a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet, ahol egy fantasztikus, néhol borzongató tárlatvezetésen felidézték számunkra nemzetünk sorsfordító eseményét, az 1526-ban lezajlott mohácsi csatát. Örök életre szóló élmény lett számunkra, sétálni a szimbólumokkal teli sírkertben, barangolni a tömegsírok között. Az éppen feltárás alatt levő tömegsír, a csupasz csontok látványa lelkünkig hatolt, mélyen érintett mindannyiunkat. Ezután a megrázó élmény után könnyedebb program következett. Ellátogattunk a városközpontban létrehozott Busóudvarba, ahol megismerhettük a több évszázados farsangi népszokást, ízelítőt kaptunk annak páratlan hangulatából. Lehetőség volt felpróbálni a jelmezeket, amit a diákok nagy élvezettel meg is tettek. Interaktív játékokban próbálhatták ki memóriájukat,

      főzési tudományukat és jártasságukat a kereplő használatában. Miután kiszórakoztuk magunkat Pécsre indultunk. Megtekintettük Magyarország egyik legimpozánsabb templomát, a Pécs jelképének számító négytornyú püspöki székesegyház (Szent Péter és Szent Pál Székesegyház) káprázatos belső terét. A templom belső teréből indulva, harangok mellett, falépcsőkön át feljutottunk a délkeleti tornyában kiépített kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik szinte az egész városra. Az utolsó program Pécs városában törökkori séta volt, mely során betekintést nyerhettünk a török időkből fennmaradt építészeti kincsekre. Az egyik a Jakováli Hasszán dzsámija és minaretje, amely az ország egyetlen, majdnem eredeti formájában fennmaradt török temploma. A másik a város főtemploma, a Gázi Kászim pasa dzsámi, egy középkori keresztény templom helyén épült.

      Az ötnapos ottlétünk alatt rengeteg élménnyel gazdagodtunk, kulturális, történelmi ismereteket eleveníthettünk fel, ill. sajátítottunk el. Köszönjük pécsi barátainknak a lehetőséget és reméljük, hogy a jövőben még részesei lehetünk a „Határtalanul” pályázat hasonló kirándulásaiban.

      Szervező: Mgr. Csintalan Erika

      Pedagógiai felügyelet: Ing. Kissová Katarína, PhDr. Baloghová Katarína, Mgr. Baka Büi Alexandra, Mgr. Csintalan Erika

     • Matematika v prírode - Matematika a természetben

     • Kým sa maturanti 3. júla 2022 potili pri skúšobných stoloch počas ústnej maturitnej skúšky, niektoré triedy sa zúčastnili na nezvyčajnom programe. Triedy II.A, II.BM, III.CM a III.DM mali možnosť preukázať svoje doterajšie nadobudnuté vedomosti z matematiky pri riešení praktických úloh. Pri práci v malých skupinách pomocou kalkulačky a metra vypočítali povrch a objem predmetov v areáli školy. Najprv spoločnou silou určili tvar predmetu, urobili náčrt, odmerali každú časť a použili vzorce. Vďaka týmto úlohám získali predstavu o tom, kde všade môžeme využiť matematiku v reálnom živote.

      Organizátorka: Mgr. Csintalan Erika

      2022. július 3. mialatt a végzősök a vizsgaasztaloknál izzadtak a szóbeli érettségi alatt néhány osztály rendhagyó programon vett részt. A II.A, II.BM, III.CM és a III.DM osztályok gyakorlati feladatok megoldása során mutathatták meg eddigi megszerzett tudásukat matematikából. Kis csoportokban dolgozva számológéppel és mérőszalaggal a kezükben számolták ki az iskola területén levő tárgyak felszínét és térfogatát. Elsőként közös erővel meg kellett állapítaniuk, hogy milyen alakú az adott tárgy, vázlatot készíteni, lemérni az egyes részeit és alkalmazni a képleteket. Ezekkel a feladatokkal képet kaptak arról, hogy hol mindenhol használjuk a matematikát a való életben.

      Szervező: Mgr. Csintalan Erika

     • Besedy: Prevencia fajčenia, Zdravý životný štýl, Alkohol a ďalšie závislosti - Előadások: A dohányzás megelőzése, Az egészséges életmód, Alkohol és más függőségek ártalmai

     • Dňa 03.06.2022 boli v našej škole organizované besedy: Prevencia fajčenia, Zdravý životný štýl a Alkohol a ďalšie závislosti. Zúčastnili sa ich žiaci tried: II.A, III.A, III.BM a III CM. Besedy viedli pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková a p. Zsuzsanna Némethová. 

      Prevencia fajčenia 

      Téma bola zameraná prioritne na negatívne dopady fajčenia, ktorými sú fyzická a psychická závislosť od cigariet. Žiaci boli informovaní o chemických látkach, ktoré obsahuje cigaretový dym, o ochoreniach spôsobených fajčením a taktiež o dôsledkoch pasívneho fajčenia. Žiaci živo diskutovali o primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencii proti fajčeniu. 

      Zdravý životný štýl 

      Prvá časť prednášky bola venovaná pohybovej aktivite, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. Hovorilo sa o jednoduchších i zložitejších pohybových aktivitách, o efekte pohybu na zdravie človeka. Druhá časť prednášky bola zameraná na ďalšiu súčasť zdravotného životného štýlu, ktorou je správna výživa. Hovorilo sa o nevhodných a rizikových potravinách a taktiež o vhodnom pitnom režime. 

      Prednáška o škodlivosti alkoholu a o iných závislostiach  

      Prednáška bola zameraná na zdravotné dôsledky užívania alkoholu. Žiaci sa oboznámili s jeho účinkami nielen na zdravie človeka - o vývoji tak psychickej ako i fyzickej závislosti z užívania alkoholu, ale s vážnymi sociálnymi a spoločenskými dôsledkami. Diskutovalo sa aj o iných typoch závislostí, ako je závislosť od hazardných hier alebo závislosť súvisiaca s nadmerným používaním internetu.

      Iskolánkban 2022. június 3-án beszélgetésre került sor a II.A, III.A, III.BM, III.CM osztály tanulóival a következő témakörökben: a dohányzás megelőzése, az egészséges életmód, az alkohol és más függőségek ártalmai. A beszélgetéseket Kristína Poláková és Németh Zsuzsanna a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársai vezették.  

      A dohányzás megelőzése 

      A téma elsősorban a dohányzás negatív következményeire, valamint a cigarettától való fizikai és pszichikai függőségre fókuszált. Elhangzottak információk azokról a vegyi anyagokról is, amiket a cigarettafüst tartalmaz, továbbá a dohányzás okozta betegségekről és a passzív dohányzás káros hatásairól. Nem utolsó sorban hangsúlyozták a megelőzés fontosságát, amit három csoportra lehet osztani: primer, szekunder és tercier megelőzésre. 

      Az egészséges életmód 

      Az előadás első része elsősorban az aktív mozgással, mint életünk fontos részével foglalkozott. Elhangzottak információk az egyes mozgási aktivitásokról, az egyszerűbbektől az összetettebbekig és ezek hatásáról az egészségre. A második rész az egészséges életstílusra fókuszált, amelynek természetesen a mozgás is szerves része ugyanúgy, mint az egészséges táplálkozás és ennek alapelvei. Szó volt még az egészségtelen és veszélyes ételekről, a megfelelő folyadékbevitel fontosságáról az egészséges életstílus szempontjából.   

      Beszélgetés a alkohol és más függőségek ártalmairól 

      Az előadás keretén belül a tanulóink nem csak az alkohol egészségre gyakorolt hatásaival szembesültek, de megvitatták a szociális és a közösségi életet befolyásoló kihatásait is. Beszélgettek az alkohol által kiváltott pszichikai és fizikai változásokról az emberi szervezetben, és szóba kerültek még másfajta függőségek is, mint például a játékfüggőség vagy az internet mértéktelen használatához kapcsolható függőség.  

     • Exkurzia vo firme SK-CONT s.r.o. – Szakmai tanulmányút SK-CONT s.r.o.

     • Dňa 31.05.2022 študenti II.CM a III.CM triedy navštívili SK-CONT s.r.o., výrobňu skladových kontajnerov v Komárne, kde mohli nahliadnuť do rôznych výrobných procesov, ktoré tam prebiehajú. V úvode študijnej cesty vedúci HR oddelenia s prezentáciou predstavil jednotlivé časti spoločnosti, následne sa študenti rozdelili do troch skupín a začala sa návšteva závodu. Vedúci tímov predviedli študentom proces výroby kontajnerov od výroby komponentov cez montáž, lakovanie až po finálnu montáž a kontrolu kvality. Potom ukázali skladovanie hotových výrobkov. Na konci návštevy továrne mohli študenti klásť svoje otázky. Deň potom uzavreli prechádzkou z továrne na nový komárňanský most.

      Z exkurzie si žiaci odniesli množstvo zážitkov a obohatili svoje skúsenosti a vedomosti.

      2022. május 31-én a II.CM és III.CM osztály tanulói a komáromi SK-CONT s.r.o. raktárkonténer gyárába látogattak, ahol bepillantást nyerhettek az ott zajló termelés különféle folyamatába. A tanulmányút elején a HR osztály vezetője ismertette a vállalat egyes részeit prezentáció kíséretében, majd három csoportra osztódtak a diákok, és kezdetét vette a gyárlátogatás. A csoportvezetők megmutatták a diákoknak a konténerek termelési folyamatát, a részegység-gyártástól az összeszerelésen, festésen át, egészen a végszerelésig és minőségellenőrzésig. Ezután azt mutatták be, hogyan raktározzák a késztermékeket.  A gyárlátogatás végéhez érve a diákok feltehették kérdéseiket. Ezt követően a napot sétával zártuk, mely a gyártól a monostori hídig tartott. A látnivalók által a diákok sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak.

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Dňa 31. mája 2022 sa žiaci  I.BM, I.CM a I.EM triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra  Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si, akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme. 
      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonával Mgr. Hieroným Rákócza.

      Az I.BM, I.CM és I.EM osztályok diákjai 2022.május 31–én tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb mérőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti módon való bemutatása, interaktív átadása hozzásegítette diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.
      Szervezte: Mgr. Harisová Angela; Pedagógiai felügyelet: Mgr. Hieroným Rákócza 

     • Kurz ochrany života a zdravia - Élet- és egészségvédelmi tanfolyam

     • Počas minulého týždňa, keď maturanti skladali skúšku dospelosti, študenti 3. ročníka absolvovali kurz ochrany života a zdravia. Súčasťou kurzu bol aj Pobyt v prírode/turistický pochod na mŕtve rameno váhu/, ktorý preveril kondičku našich študentov. Pochodu sa zúčastnilo okolo 90 našich tretiakov a sprevádzali ich siedmi učitelia. Cieľom bolo zvýšenie telesnej zdatnosti, psychickej odolnosti, zvýšenie sebavedomia a pripravenosti riešiť mimoriadne situácie v živote.

      Študenti boli disciplinovaní, kurz splnil svoj cieľ.

      Az elmúlt héten, amikor a végzőseink érettségi vizsgát tettek, a 3. évfolyamosok Élet- és egészségvédelmi tanfolyamon vettek részt. A tanfolyam része volt a természetben való tartózkodás /egy hosszú túrával összekötve a Holt Vágra/ amely hallgatóink fizikai állóképességét is próbára tette. Tanulóink közül körülbelül 90-en vettek részt a túrán, és hét tanár kísérte őket. A séta célja a fizikai erőnlét fejlesztése, a mentális ellenálló képesség növelése, az önbizalom és a vészhelyzetek kezelésére való felkészültség növelése volt.

       

      A hallgatók fegyelmezettek voltak, a tanfolyam elérte célját.

     • Aktivita: šport - sport

     • Žiaci tretích ročníkov sa 30. mája 2022 zúčastnili športového dňa, počas ktorého si vyskúšali streľbu zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, a zahrali si futbal v telocvični a aj na vonkajšom ihrisku. Počasie sa vydarilo a domov žiaci odchádzali príjemne unavení z pohybu.

      Harmadik osztályos tanulóink 2022. május 30-án sportnapon vettek részt, melynek folyamán kipróbálhatták a szélpuskával való lövést, a gránátdobást, és futballmérkőzéseken vettek részt a tornateremben és a kültéri pályán is. Az időjárás is hozzájárult a rendezvény sikeréhez, amely végén a tanulók kellemesen elfáradva indultak hazafelé.  

     • Prehliadka hasičskej stanice v Komárne - Látogatás a komáromi tűzoltóállomáson

     • Žiaci I.A, II.A, I.CM, I. DM, II.EM, III. BM, III.A, II. BM a III. DM tried našej školy v dňoch 30., 31. mája 2022 a 3. júna 2022 mali možnosť zúčastniť sa prehliadky hasičskej stanice v Komárne.

      Členovia hasičskej stanice nás oboznámili s hasičskou technikou, špeciálnymi autami, člnmi a protipovodňovými vozidlami. Ukázali nám jediné hasičské vozidlo v okrese s rebríkom s výškovým dosahom 39 m. Týmto autom zachraňujú ľudí z poschodových domov v prípade požiaru a nebezpečenstva.

      Dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavostí aj o každodennej práci hasičov, videli sme miestnosti, kde oddychujú, keď čakajú na zásah. V operačnom stredisku v technickej miestnosti sme mohli pozrieť aj zariadenie, ktoré registruje nebezpečenstvo, kde vypukol oheň, kto potrebuje pomoc hasičov. Bolo pre nás veľmi zaujímavé aj to, ako sú vybavené hasičské autá, ktoré vozidlo slúži na rýchly zásah pri dopravných nehodách, ktoré používajú pri povodňovom nebezpečenstve. Dozvedeli sme sa aj to, akú dôležitú úlohu majú dobrovoľné hasičské zbory. Niektorí žiaci našej školy sú aktívnymi členmi DHZ na svojom bydlisku.

      Našim hasičom ďakujeme za profesionálnu prehliadku. Sme  na nich hrdí.

      Mgr. Katarína Dudásová

      Iskolánk I.A, II.A, I.CM, I. DM, II.EM, III. BM, III.A, II. BM és III. DM osztályos tanulói 2022. május 30-án, 31-én és 2022. június 3-án ellátogathattak a Járási Tűzoltóállomásra.

      Vendéglátóink, a helyi tűzoltóállomás munkatársai segítségével tanulóink megismerkedhettek a hivatásos tűzoltók munkájával, a tűzoltóállomás technikai felszereltségével, különleges járműveivel, csónakjaival és az árvízvédelmi autókkal. Láthattuk például a járás egyetlen létrás járművét, amellyel 39 méteres magasságig tudnak életet menteni. Ezzel a tűzoltóautóval mentik az embereket az emeletes házakból veszély illetve tűz esetén.

      Néhány éredekes információt is megtudhattunk a járási tűzoltóságról és a hivatásos tűzoltók mindennapi munkájáról, megnézhettük, hol pihennek, illetve várakoznak a bevetésre. A műszaki helyiségben láthattuk azt az irányítórendszert, amelynek segítségével feljegyzik a hívásokat, hol történt baleset, hol van tűz, hol van szükség a tűzoltók segítségére.

      A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták, milyen felszereléssel vannak ellátva a gyors bevetésre szolgáló járművek, amelyekkel például a baleseteknél nyújtanak segítséget, vagy az árvízveszély elhárításában segítenek.

      Mgetudhattuk többek között azt is, milyen fontos szerep hárul az önkéntes tűzoltókra. Iskolánk néhány tanulója saját lakóhelyén szintén aktív tagja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek.

      Vendéglátóinknak köszönjük a szakszerű körbevezetést. Büszkék vagyunk rájuk.

        Mgr. Katarína Dudásová

     • Spolu proti kyberšikane - Együtt az internetes zaklatás ellen

     • Dňa 30. mája 2022 sa uskutočnila interaktívna prednáška pre triedy: I.A, I.BM, I.CM, II.A na tému „Spolu proti kyberšikane“. Prednášku viedla preventistka Okresného riaditeľstva PZ v Komárne mjr. Mgr. Adriana Grupáčová. Žiaci sa v nej najskôr oboznámili s príčinami, prejavmi a formami kyberšikanovania. Po diskusii si pozreli film o chlapcovi, ktorý sa stal obeťou kyberšikany, za ktorou stála jeho spolužiačka. Následne v diskusii hľadali možnosti, akými spôsobmi šikanovaniu predchádzať, ale i to, ako postupovať v prípade, že sa šikanovanie už deje. Žiaci svojou aktivitou ukázali, že téma šikanovania je témou aktuálnou. Ďalej sa dozvedeli o trestnoprávnom dopade šikanovania, teda že agresora je možné potrestať aj sankciami trestného práva. Túto informáciu žiakom potvrdila predloženým odpisom z registra trestov dvoch mladistvých, ktorí sa dopúšťali šikanovania a týmto svojím konaním naplnili skutkovú podstatu trestného činu vydierania, za čo boli odsúdení. Na tomto konkrétnom príklade poukázala na následky odsúdenia na ďalší život mladistvých.

      2022. május 30-án interaktív előadásra került sor az I.A, I.BM, I.CM, II.A osztályok számára "Együtt az internetes zaklatás ellen" címmel. Az előadást a Komáromi Járási Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tisztje, Mgr. Adriana Grupáčová őrnagy tartotta. A tanulók először megismerkedtek az internetes zaklatás okaival és megnyilvánulási formáival. A megbeszélés után megnéztek egy filmet egy fiúról, aki osztálytársa által elkövetett internetes zaklatás áldozatává vált. Ezután vitafórum keretében keresték a zaklatás megelőzésének módjait, valamint azt, hogy mit lehet tenni, ha már megtörtént a baj. A tanulók aktív hozzáállása jelezte, hogy a zaklatás továbbra is aktuális kérdés. Megismerkedtek annak büntetőjogi következményeivel is, azaz azzal, hogy az agresszor büntetőjogi szankciókkal sújtható. Ezt az információt az előadó megerősítette a tanulóknak azzal is, hogy bemutatta nekik két fiatalkorú bűnügyi nyilvántartásának másolatát, akik zaklatást követtek el. Ez zsarolás bűncselekményének minősül, amiért elítélték őket. Az említett példán keresztül rámutatott, hogy a büntetett előélet milyen következményekkel járhat a fiatalkorúak későbbi életére nézve

     • Beseda Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny - Előadás - Munkaügyi, Szociális és Családügyi hivatal

     • Dňa 31.05.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda so žiakmi. Cieľom prednášky bolo poskytnúť žiakom orientáciu v problematike pracovných príležitostí a brigád , u nás a v zahraničí. Prednášajúcim boli pracovníčky Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Komárno. Prednášky od 8:30 – 9:30 sa zúčastnili žiaci I.A , III.A , III.BM tried a od 10:00 – 11:30 žiaci I.DM , II.EM , III.DM , I.NM tried. Poskytli informácie o svojich službách. Ponúkajú bezplatnú databázu overených pracovných ponúk v EU , sezónne pracovné príležitosti , užitočné informácie o situácií na trhu práce a o pracovných podmienkach v zahraničí. Žiaci dostali aj praktické rady pre tvorbu životopisov ,  motivačných listov a prípravu na prijímacie pohovory do zamestnania. Vysvetlili podporu mladých podnikateľov formou finančnej podpory. U žiakov bol veľký záujem a mali veľa otázok na brigády.                                       

      2022. május 31-én iskolánkban tanulókkal való beszélgetésre került sor. Az előadás célja az volt, hogy a hallgatók tájékozódjanak a munkalehetőségek és a brigádok területén, itthon és külföldön egyaránt. Az előadók a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Hivatal  Komáromi  munkatársai voltak. Az előadásokon 8:30-9:30 között az I.A, III.A, III.BM osztályos tanulók, 10:00-11:30 között pedig az I.DM, II.EM, III.DM, I.NM osztályos tanulók vettek részt.  Tájékoztatást adtak szolgáltatásaikról. Ingyenes adatbázist kínálnak ellenőrzött uniós állásajánlatokról, szezonális munkalehetőségekről, hasznos információkat a munkaerő-piaci helyzetről és a külföldi munkakörülményekről. A tanulók gyakorlati tanácsokat is kaptak az önéletrajzok, motivációs levelek elkészítéséhez és az állásinterjúra való felkészüléshez. Pénzbeli támogatással magyarázták a fiatal vállalkozók támogatását. A diákok nagyon érdeklődtek, és sok kérdésük volt a brigádokkal kapcsolatban.

     • Prehliadka mesta Komárno – Városnéző séta Komáromban

     • 3. júna 2022 sa žiaci z tried I.NM, II.CM a II.EM zúčastnili na prehliadke mesta v Komárne. Jedna skupina objavila komárňanskú pevnosť, kde si mohli vyskúšať aj únikovú izbu, druhá skupina navštívila miesta, ktoré sa viažu k Mórovi Jókaimu, maďarskému spisovateľovi a rodákovi nášho mesta. Počas prechádzky sme postupne objavovali Alžbetin ostrov, Jókaiho filagóriu, sochu Jókaiho na dvore Podunajského múzea, resp. jeho rodný dom. Žiaci počas dňa mali možnosť odpovedať na kvízové otázky, a tak získavať súťažné body. Tých najšikovnejších sme koncom dňa aj odmenili. Prehliadku mesta a pevnosti sme ukončili na Námestí generála Klapku, kam sme dorazili v správny čas a vypočuli sme si Klapka pieseň. Záverečným programom nášho výletu bolo živé vystúpenie Tamása Szarku na Alžbetinom moste, kde sme si mohli vypočuť jeho pieseň s názvom Kézfogás pri príležitosti Dňa národnej spolupatričnosti Maďarov.

      2022. június 3-án az I.NM, II.CM és II.EM osztályok tanulói városnéző túrán vettek részt. A csapat egyik fele felfedezte a komáromi erődrendszert, ahol kipróbálhatták magukat a szabadulószobában is, a másik csoport pedig a magyar irodalomhoz, azon belül is Jókai Mórhoz kapcsolódó helyszíneket látogatott meg.  A séta során felfedeztük az Erzsébet-szigetet, megnéztük a Jókai filagóriát, az író szobrát a Duna Menti Múzeum udvarán, valamint, hogy hol állt szülőháza. A diákok a nap folyamán kvízkérdéseket válaszolhattak meg, melyekkel pontokat szerezhettek. A legügyesebbeket a nap végén megjutalmaztuk. Az erőd- és a városlátogatást a Klapka téren zártuk, ahová éppen időben érkeztünk, hogy meghallgassuk a Klapka indulót. Az egész délelőttös kirándulást pedig az Erzsébet-hídon zártuk, ahol Szarka Tamás élő előadásában meghallgattuk Kézfogás című dalát a magyar Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. 

     • Aktivita: stolný tenis - aztalitenisz

     • Dňa 3. júna si žiaci z tretej BM mali možnosť zahrať stolný tenis. V telocvični bolo k dispozícii 6 stolov, na ktorej si zahrali dvojhru ale vyskúšali si aj štvorhru. Žiaci mali veľkú radosť a zážitok z pohybu. 

      Június 3. –án a III.BM osztály tanulóinak volt lehetőségük asztaliteniszezni az iskolánk tornatermében. A felállított 6 asztalon az  egyéni játék melett , kipróbálták a páros játékot is.

      A diákoknak nagy élményt nyújtott a játék és a mozgás.

     • Exkurzia vo firme Audi Hungaria Zrt. Győr - Szakmai tanulmányút Audi Hungaria Zrt. Győr

     • Žiaci našej školy dňa 30.5.2022 sa zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. Žiaci mali možnosť nazrieť do výrobného procesu rôznych typov automobilov Audi a to od začiatku až do samého konca.  Videli, ako z ocele vyrábajú karosériu, rôzne súčiastky, motory, ako najnovšie robotické stroje pracujú, kontrolujú a zdokonaľujú autá a ako sa všetky časti skladajú dokopy a finálne posielajú na testovaciu jazdu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických, ekonomických  a logistických odborných predmetoch.

      Exkurziu zorganizovali Mgr. Alexandra Baka Büi a PhDr. Katarína Baloghová.

       

      Iskolánk tanulói 2022. május  30-án  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a járműszerelde rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást a járműszereldében  folytattuk. A diákoknak lehetőségük nyílt megtekinteni a különféle típusú Audi járművek gyártási folyamatát. Látták, hogyan gyártják acélból a karosszériát, a különféle alkatrészeket, motorokat; hogyan vizsgálják és tökéletesítik az autókat, rakják össze az egyes darabokat, majd tesztvezetésre küldik a szalagról frissen lefutott autókat. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai, gazdasági  és logisztikai szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Alexandra Baka Büi a PhDr. Katarína Baloghová szervezte.

     • Voľné miesta – 2. kolo prijímacích skúšok 2022

     • 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov,

      ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2022/2023

      sa bude konať na našej škole

      21. júna 2022

      Pre druhé kolo ponúkame tieto voľné miesta:

      Študijný odbor: 2413 K mechanik strojov a zariadení s VJM                      -  počet miest 2

      Študijný odbor: 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s VJM – počet miest 2

       

      Učebný odbor: 2464 H strojný mechanik  s VJM                                         - počet miest 1

      Učebný odbor : 2487 H 01 autoopravár – mechanik  s VJM                       - počet miest 2

      Učebný odbor : 2487 H 02 – autoopravár – elektrikár  s VJM                    - počet miest 3

      Učebný odbor: 3355 H – stolár  s VJM                                                       - počet miest 3

       

      Prihlášku možno podať do 20.06.2022 cez informačný systém Edupage alebo poštou.

     • Medzinárodná elektrotechnická súťaž – Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny – Pécs

     • V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku, ktorá bola trojdňová a konala sa v dňoch 20.5. až 21.5. 2022. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené v chatovej oblasti dediny Orfű, cca 20km od mesta Pécs.

      Žiaci našej školy Barnabás Takács (II.BM), Dávid Vida (II.BM) a Barnabás Katona (II.BM) súťažili ako mužstvo a žiak Szabolcs Krastenics (II.BM) ako jednotlivec. Súťaž sa začala dňa 20.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady z elektrotechniky. Dňa 21.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok z našich žiakov dosiahol  Takács Barnabás.  Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

      Ďakujeme súťažiacim za obetavú prácu a k dosiahnutým výsledkom im gratulujeme.

      A 2021/2022-es tanévben iskolánk már hagyományosan nemzetközi elektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2022. május 20-tól május 21-ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői az orfűi üdülőközpontban kaptak szállást Pécstől kb. 20 km-re. Takács Barnabás (II.BM), Vida Dávid (II.BM) és Katona Barnabás (II.BM) csapatban, míg Krastenics Szabolcs (II.BM) egyéniben versenyzett. A verseny május 20-án kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 21-én a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Takács Barnabás érte el. A diákok emléklapot vehettek át a rendezőktől.

      A versenyen immár tizenkettedik alkalommal vettünk részt. A versenyzőknek köszönjük a fáradságos munkájukat, és az elért eredményhez gratulálunk.

       

     • GIMISZ

     • Dňa 1.júna 2022 žiaci tried I.A,I.BM,I.CM, I:DM,I.NM, II.CM, II.EM III.A, III.BM, III.CM a III.DM sa zúčastnili divadelného predstavenia José Fernandez - Jaques Levy - Steve Margoshes: Sláva,  v podaní študentského divadelného súboru Gimiszu v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne .Dej sa odohráva v jednej umeleckej škole, a hovorí o tom, že čo všetko môžu urobiť študenti na ceste k dosiahnutiu slávy bez ujmu na fyzickom a duševnom zdraví, a  ako môžu ustrážiť ťažko vydobytú slávu. Zaujímavosťou predstavenia bolo i to, že sa naši žiaci mohli oboznámiť s predstavením študentov inej strednej školy.

      2022. június 1-én  az I.A, I.BM, I.CM, I.DM, I.NM, II.CM, II.EM, III.A, III.BM, III.CM és a III.DM osztályok diákjai José Fernandez - Jaques Levy - Steve Margoshes: A hírnév ára című művét nézték meg diákjaink a Gimisz Diákszínpad előadásban a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban.Egy művészeti középiskolában játszódik a történet. Arról szól, hogy mit engedhetnek meg maguknak a gyerekek a siker elérése felé vezető út során, hogy sem az egészségükben, sem pedig a lelkükben ne essen kár, vagy bántódás, mennyit tehetnek meg azért, hogy a hírnév megmaradjon miután elérték az óhajtott sztárságot. Az előadás érdekessége volt az is, hogy diákjaink egy másik iskola tanulóit láthatták színpadon.