• Plavecký výcvik

     • Výcvik plávania bol určený pre žiakov prvého ročníka. Prebiehal v dňoch  31.05.2018 a 01.06.2018 vo vynovenom, prestavanom bazéne Mestskej krytej plavárne. Žiaci si osvojili základné plavecké spôsoby, splývanie i plávanie pod vodou. Tí zdatnejší mali možnosť zmerať si sily v pretekoch na 50 metrov voľný spôsob a v plávaní pod vodou. Výcvik bol sťažený tým, že v novom bazéne je všade hĺbka vody od 180 do 220 cm. Celkove kurz prebehol bezproblémovo a splnil vytýčený cieľ a očakávanie.                                                                                                                         
      učiteľ TŠV.

     • Exkurzia vo firme IMMO-net s.r.o. v Komárne

     • Žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu IMMO-net s.r.o. v Komárne. Tohtoročný prváci ODNV, druháci a tretiaci STOL dňa 17. mája 2018 zavítali do výrobnej prevádzky stolárskej firmy. Po úvodnom privítaní a školení BOZP sa budúci operátori a stolári presunuli do výroby. Prehliadku sme začali pri deliacom stroji riadeným číslicovým programom, odkiaľ sa porezy požadovaného rozmeru premiestňovali k olepovačke bočných plôch. A potom postupne na ďalšie konštrukčné opracovanie plošných dielcov na CNC stroji. CNC stroje pracujúce pod kontrolou operátorov upútali pozornosť našich žiakov. Vedúci firmy, ktorý nás sprevádzal, upriamoval pozornosť žiakov nielen na pokrokovú techniku, ale najmä na samotnú technológiu opracovania dielcov. Žiakov upútali aj podmienky, v akých pracujú  zamestnanci IMMO-net s.r.o. Možno tu niektorí z nich po ukončení školy nájdu svoje zamestnanie. Exkurziou si žiaci doplnili teoretické vedomosti zo školy a je predpoklad, že takto si učivo lepšie utvrdia.

      Majster odbornej výchovy Žigmund Győri

      Iskolánk diákjai szakmai tanulmányút keretén belül a komáromi IMMO-net s.r.o. cégnél jártak. Az idei tanév elsős fa és bútoripari technikus, valamint a másodikos és harmadikos asztalos szakmák diákjai 2018. május 17-én látogattak el a cég asztalos gyártóüzemébe. Az üdvözlés és a biztonsági iskolázás után a jövendőbeli technikusok és asztalosok elvonultak a gyártórészlegre. A látogatás a számítógép vezérlésű lapszabászati gépnél kezdődött, ahonnan a leszabott anyagok az élzáró géphez kerültek át, várva a további megmunkálásra. Ezt követően a szerkezeti megmunkálást a megadott sorrendben egy korszerű CNC gép végzi el. Az operátorok által felügyelt CNC gépek kezelése felkeltette tanulóink érdeklődését. A diákjainkat kísérő cégvezető nem csak a fejlett technikára hívta fel a figyelmet, hanem az egyes alkotóelemek megmunkálási technológiájára is. Tanulóink figyelmét felkeltette az IMMO-net s.r.o. üzemében látott munkakörülmények, tanulmányaik befejeztével talán néhányam majd itt találják meg első munkahelyüket. Tanulmányútjukkal diákjaink kiegészítették elméleti ismereteiket és feltételezhető, hogy így a tananyagot is jobban elsajátítják.

     • Medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ

     • V rámci Komárňanských dní sa dňa 25. apríla 2018 konal veľký medzinárodný turnaj vo futsale žiakov SŠ v mestských  športových halách v Komárne a v Komárome. Z 8.-mich pozvaných družstiev boli 4 zo Slovenska a 4 z Maďarska. ARANYCSAPAT kupa sa hral vôbec po 1.-krát. V skupine sa hralo systémom každý proti každému a potom sa hrali finálové zápasy o prvé, tretie, piate a siedme miesto. V skupine sme hrali proti Gymnáziu H. Selyeho 0:2, potom sme porazili Szent László Gimnázium Szob 8:0 a prehrali s celkovým víťazom turnaja Vámbéry Ármin Gimnázium z Dunajskej Stredy 8:1, ktoré je športovým gymnáziom. Tieto výsledky nás zaradili na 3. miesto v skupine a tak sme si vybojovali právo účasti hrať o konečné 5. miesto. V tomto zápase naši žiaci precvičili súpera tak kondične ako i takticky, čo sa prejavilo vo výsledku 4:2 v náš prospech. Súperom nám bolo Jókai Mór gimnázium zo susedného Komáromu. Celkovým víťazom turnaja sa stali stredoškoláci zo športového gymnázia z Dunajskej Stredy. 

      Žiakov sprevádzal učiteľ TŠV-Tibor Vrečič.

     • Súťaž v silovom 5-boji

     • V rámci Komárňanských dní usporiadala SOŠOaS v Komárne súťaž v silovom 5-boji stredoškolákov. Disciplíny v silovom 5-boji sú nasledovné: zhyby na hrazde, výtlaky na bradlách, biceps s činkou, tlak na lavičke a drepy s činkou. Po úvodnom vážení pretekárov sa konala samotná súťaž. Najlepším naším borcom bol Nikolasz Hulmann z 2. C triedy, ktorý skončil na veľmi peknom 6. mieste. Ďalší naši siláci uzatvárali druhú desiatku účastníkov, ale treba dodať, že zbierali skúsenosti a patrili medzi najmladších. József Szép  z  2. BM triedy bol 19.-ty a László Rehák z 1. DM triedy 20.-ty. Víťazom súťaže sa stal Dávid Németh rekordným výkonom 272 bodov z Gymnázia Ľ. J. Šuleka.                                                                                                                      

      Tibor Vrečič,učiteľ TŠV

     • Majstrovstvá okresu v atletike

     • Naši atléti sa zúčastnili dňa 24. apríla 2018 MO v atletike, ktoré sa konali na mestskom štadióne v Nových Zámkoch. Za školu súťažili 7-mi pretekári, ktorí obstáli veľmi dobre. V skoku do výšky potvrdil medailové ambície Gábor Áron Gábor, ktorý výkonom 185 cm skončil na  peknom 3. mieste. Druhým prekvapením bolo 5. miesto Gábora  Lakatosa v disciplíne 110 m cez prekážky. Kvarda Gábor sa do finále vo vrhu guľou nedostal kvôli spornej diskvalifikácii. Poškodený sa mohol cítiť aj Koczkáš Otto, ktorému v rozbehoch skrížil v behu na 100m súper nepovolene dráhu, ale protest nepodal. Ostatní chlapci síce bojovali zo všetkých síl, ale na finále to výkonnostne nestačilo, hlavne keď s nimi pretekali aj atléti zo športových gymnázií.  

      Tibor Vrečič - učiteľ TŠV

     • Deň Zeme – „Vyčistime si Komárno“

     • Stalo sa tradíciou, že sa naši prváci zapájajú v apríli do aktivity - Vyčistime si Komárno - usporadúvanej pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Komunálnym odborom pri MsÚ v Komárne.

      Žiaci tried: I.A, I.BM, I.CM, I.DM, II.AM, I.DM a I.EM prišli 20. apríla 2018 o 8:05 v pracovnom oblečení, vypočuli si inštrukcie - dozvedeli sa, ktorý úsek Alžbetinho ostrova budú mať za úlohu čistiť. Prevzali si plastové vrecia, rukavice a potrebné nástroje a pobrali sa do práce. Práca v šiestich skupinách prebiehala organizovane pod dozorom pedagógov.

      Ďakujeme všetkým prvákom a druhákom, ktorí vykonali kus záslužnej práce.

      Mgr. Elena Szabóová

     • Magyar helyesírási verseny - Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku

     • 2018. 04. 18-án került sor az immár hagyományos házi helyesírási verseny iskolai  fordulójára, amelyen a II.BM, az I.BM és a II.NM osztály tanulói vettek részt. A verseny során a versenyzőknek a rendkívül igényes Implom József Helyesírási Verseny 2016-os feladatlapját kellett megoldaniuk, melyben bizonyíthatták, hogy otthonosan mozognak a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében. A győztesek jutalomban részesültek.

      Eredmények:

      helyezett: Szép Attila Ádám/II.BM/

      helyezett: Lakatoš Kevin/I.BM/

      helyezett: Varga Nikolas/I.BM/

      Szívből gratulálunk!

      Dňa 18. 04.2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci z tried II.BM, I.BM a II.NM. Súťažiaci mali riešiť test. Po vyhodnotení súťaže víťazi dostali nákupné poukazy.

      Výsledky súťaže:

      miesto: Szép Attila Ádám/II.BM/

      miesto: Lakatoš Kevin /I.BM/

      miesto: Varga Nikolas /I.BM/

      Víťazom gratulujeme!

       

      PaedDr. Nagy Ágnes

     • Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ

     • MO vo futbale žiakov SŠ sa konali dňa 12.04.2018 v Hurbanove na Mestskom štadióne za účasti 8 družstiev. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých prvé dve družstvá postúpili do finále. Našim futbalistom sa postup nepodaril, keď postupne remizovali s družstvom Gymnázia Šuleka 1:1, prehrali s Gymnáziom Selyeho 1:3 a v poslednom zápase podľahli SPŠ Hurbanovo 0:3. V poslednom zápase našim chlapcom dochádzali sily, pretože hrali už tretí zápas za sebou v horúcom počasí. Celkove sme hrou zanechali dobrý dojem ale vypomstilo sa nám nepremieňanie gólových šancí. Na majstrovstvá kraja postúpilo a víťazom turnaja sa stali futbalisti SPŠ Komárno.                                                                         

      Tibor Vrečič, učiteľ TŠV

     • Határtalanul - Bez hraníc

     • A Magyar Cserkészszövetség Határtalanul üdültetési projektjére 2018. április 12. és 15. közt került sor Agárdon, melyen az I.BM, az I.CM osztály és a II.BM osztály 8 diákja vett részt. A szállásról a Velencei-tó partján található háromcsillagos VVSI Sport Hotel gondoskodott, gyönyörű környezetben, étteremmel, barátságos és segítőkész személyzettel.       Az indulást mindenki nagy izgalommal várta, amelyre 2018. április 12-én csütörtökön került sor. A helyszínre délután 17:00 órakor érkeztünk meg,  ahol a cserkészszövetség tagjai már vártak. Miután elfoglaltuk a szobáinkat, vacsora következett, majd megismerkedtünk a

      szabályzattal és az elkövetkező napok programjával. A vacsorát követően volt egy kis szabadidőnk az esti program előtt. Az esti programra a konferenciateremben került sor, ahol vidám ismerkedős játékokat játszottunk. Az esti programot követően a 10 órai lámpaoltásig volt egy kis szabadidőnk,  amikor kimehettünk a tóhoz.

      A következő napon a  reggeli torna, a zászlófelvonás majd a reggeli után elindultunk Pákozdra  a Hazafiság Iskolájába. Itt megismerkedtünk a huszárok életével, a szabadságharc néhány mozzanatával, az első és a második világháború hadi technikájával, majd a magyar hadsereg békemissziós tevékenységével. Ezután visszaindultunk a szállásra, de útközben megálltunk a világ legnagyobb huszárszobránál, amely 100 tonna betonból készült és 12,5 m magas. A Miskahuszár szobor ünnepélyes felavatására Pákozdon, 2017.szeptember 29-én került sor, katonai tiszteletadás mellett. A szállásra való visszaérkezésünkkor ebéddel vártak minket, majd rövid szünet után elindultunk Székesfehérvárra. Székesfehérváron megtekintettük a városházát és a téren lévő Országalmát. Visszaindulásunk előtt megálltunk egy áruházban, ahol mindenki kedvére vásárolhatott. Délután 3 órakor visszaérkeztünk a szállásra, ahol fél órás szünetet kaptunk. Később cserkészforgón vettünk részt,  énekeltünk, megismerkedtünk a cserkészet szépségeivel és szokásaival. A délután további részét a tóparton töltöttük, majd megvacsoráztunk. Vacsora után kivonultunk a szálloda melletti parkba,  ahol zászlólevonás következett. Az estét kvízversennyel töltöttük.

      Szombaton a reggelit követően elindultunk az Alcsútdobozi Arborétumba, ahol sok érdekességet láttunk. Ezt követően utunk a Vál-völgyi Kisvasúthoz vezetett. A kisvasúttal a Puskás Akadémiáig utaztunk, amit leszállás után meg is tekintettünk. A szállásra való visszaérkezésünkkor megebédeltünk, és egy kis pihenő után akadálypályás játékokon és íjászaton vettünk részt. Ezt követően megnéztünk a Kóristák című drámai filmet. Vacsora után táncházzal kezdtük a programot, majd a fiúknak lehetőségük nyílt futballozni.

      Vasárnap,  azaz április 15- én a reggeli és a tízórai csomagok átvétele után hazaindultunk.

      Köszönjük  a lehetőséget és türelmet  Ing. Virágová Mónika tanárnőnek,  Ing. Vizváry Zoltán tanár úrnak, továbbá a Magyar Cserkészszövetségnek a tartalmas és érdekes programokat.

      Csontos Veronika, Pogrányi Chiara

      V dňoch 12. až 15. mája 2018 sa v rámci projektu „Bez hraníc“ žiaci I.BM, I.CM a II.BM, zúčastnili skautského tábora v maďarskom meste Agárd. Organizátori tábora ich zoznámili so skautským životom, jeho pravidlami a pripravili im bohatý program. Samozrejmosťou bola povinná ranná rozcvička, spoločné športové a tanečné aktivity ako aj kvízy. V rámci programu navštívili Školu vlastenectva v meste Pákozd, kde sa zoznámili so životom husárov, vojenskou technikou 2. svetovej vojny ako aj mierovou činnosťou maďarskej armády. V meste Székesfehérvár si pozreli radnicu a na námestí symbol Maďarska „Országalma“.

      Zo skautského tábora sa žiaci vrátili plní nových poznatkov a zážitkov. Ich srdečná vďaka patrí sprevádzajúcim učiteľom Ing. Monike Virágovej a Ing. Zoltánovi Vizvárymu.

     • Beseda "Duševné zdravie na SŠ"

     • Beseda "Duševné zdravie na SŠ" je informatívno–formatívny program pre študentov stredných škôl, ktorého cieľom je kombinovanou prednáškou, interaktívnou a diskusnou formou oboznámiť mladých ľudí s problematikou duševného zdravia.

      Na našej škole aj tento  rok pokračujeme v tomto programe a v školskom roku 2017/2018 sa zapojila I.A triedaUskutočnili sa tri stretnutia v rozpätí dvoch vyučovacích hodín v mesiacoch marec a apríl:

      1. stretnutie: 27.03.2018                                                                

      2. stretnutie: 05.04.2018                                  

      3. stretnutie: 12.04.2018                                                     

      Žiaci sa oboznámili s problematikou duševného zdravia, s rôznymi duševnými poruchami. Dozvedeli sa, že trpeli nimi aj mnohí známi umelci. Získali nové informácie o duševných chorobách, príčinách ich vzniku a ich liečbe.

      Prvé stretnutie bolo venované téme "Som normálny /a/?". Práve zásady duševnej hygieny a rady, ako nadobúdať, udržiavať a znovuzískať duševnú rovnováhu, boli ústrednou témou besedy. Vysvetlili si tiež pojmy psychológ-psychiater, duševná porucha, mýty a predsudky. Venovali sa aj ilustratívnej kazuistike, prezreli si obrazy známych umelcov, ktorí trpeli duševnou poruchou. Vzdelávacia aktivita sa realizovala pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

      Pani psychologičky žiakom na druhom stretnutí pútavou, zážitkovou formou priblížili tému: Smútok a depresia – rozdiel medzi nimi, Beckov test depresivity so sebaotestovaním. Predstavili im Desatoro duševného zdravia - jednoduché zásady, ktorými môžu podporiť svoje duševné zdravie. Beseda priniesla zúčastneným žiakom nové poznatky a mali možnosť zamyslieť sa akým spôsobom spracúvajú stres, neúspech.

      Na treťom stretnutí sa venovali téme "Priateľov si vyberáme, rodinu nie" a riešeniu medzigeneračných problémov. Pozreli si úryvok z filmu na danú tému, zahrali scénky  "návrat domov neskoro v noci", živo diskutovali o téme z pohľadu rodičov i dospievajúcich. Na záver zhrnuli získané poznatky a zhodnotili stretnutia.

      Témy žiakov zaujali, rozšírili a obohatili ich poznatky v tejto oblasti. Odborníčky zaujali žiakov prezentáciami, videami a niektoré situácie  mohli  žiaci prezentovať v podobe  hraných scénok.  V budúcnosti by sme chceli ďalej pokračovať v tomto začatom programe, pretože názory  žiakov na tento program boli kladné a  obohatili ich obzor. Mnohým žiakom pomohli v riešení súkromných problémov, pretože v súčasnosti psychických problémov narastá čoraz viac aj medzi mladými ľuďmi.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

    • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny
     • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny

     • Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

      2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

      Judita Wagnerová   

     • Versfolyam a költészet napján

     • Mi a tűzhely rideg háznak,
      Mi a fészek kis madárnak,
      Mi a harmat szomju gyepre,
      Mi a balzsam égő sebre;
      Mi a lámpa sötét éjben,
      Mi az árnyék forró délben,...
      S mire nincs szó, nincsen képzet:
      Az vagy nekem, oh költészet!

      (Arany János)

      A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból került sor a Békéscsabai Szakképzési Centrum által megszervezett web-es élő versfolyamra, melyre idén már második alkalommal jelentkeztünk  két tehetséges szavalónkkal. Reggel kilenc órától a magyar iskolák diákjai határon innen és túl egész nap folyamatosan olvasták, adták elő a magyar költészet gyöngyszemeit. A versek szabadon választhatóak voltak, így Zalacko Balázs (I. CM) és Pákozdi Fanny (IV. BM) is egyik kedvenc költőjüktől, Szabó Lőrinctől választott egy-egy remekművet.

      Každoročne sa 11. apríla pri príležitosti narodenia Józsefa Attilu koná maďarská recitačná súťaž. Organizuje ju inštitúcia Békéscsabai Szakképzési Centrum v online forme cez živý prenos na internete.. Tento rok  sme sa zapojili do tejto súťaže už druhýkrát. Od deviatej hodiny  postupne recitovali žiaci z celého sveta. Našu školu reprezentovali recitátori Zalacko Baláž (I. CM) a Pákozdi Fanny (IV. BM) s básňami Szabó Lőrinca.

     • Olympiáda z účtovníctva

     • Dňa 04. apríla 2018 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov nadstavbového štúdia z II.NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 180 minút.

      Najlepší výsledok dosiahla žiačka Bernadett Laki.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.

     • Pedagógusnapi ünnepség a Műszaki Szakközépiskolában

     • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

      Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

      A bőséges, ünnepi ebéd elfogyasztása után sétára invitáltuk a nyugdíjas kollégákat, akik szemügyre vehették az új szaktantermeket, a felújított tornatermet és az iskola új gépparkját.

      A délután további részében finom sütemények és kávé mellett üldögélve közösen emlékeztünk a régi időkre, vendégeink pedig megosztották tapasztalataikat a fiatal kollégákkal.

      Ezúton köszönjük mindannyiuknak, hogy elfogadták a meghívást, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

      (PaedDr. Nagy Ágnes, Fotók: Ing. Molnár László)

       

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 5.4.2018 stretli súčasní aj bývalí pedagógovia SOŠT – MSZKI, Bratislavská cesta 10, aby spoločne oslávili tento sviatok.

      Žiaci si uctili svojich učiteľov slávnostným hudobno-literárnym programom. Na úvod Baláž Zalacko a Kevin Lakatos zarecitovali básne, ďalej súrodenci Madiovci prezentovali ukážku folklórnych tancov a Richard Dluhoš vystúpil s moderným  tancom a predviedla sa aj naša hudobná skupina, ktorá vznikla v minulom školskom roku.

      So slávnostným príhovorom vystúpil riaditeľ školy Ing. Elemír Pál, ktorý privítal pozvaných hostí a pri tejto príležitosti vyhlásil víťaza ankety „Učiteľ roka“, ktorým sa v druhom ročníku po hlasovaní učiteľov a žiakov školy stala Ing. Monika Virágová – učiteľka ekonomických predmetov.

      Ďalej nasledoval slávnostný obed, po ňom si kolegovia na dôchodku prezreli nové školské priestory a neskôr sa pri zákusku a kávičke porozprávali. Všetkým prítomným ďakujeme, že prijali pozvanie na našu slávnosť.

     • Odborná exkurzia žiakov v NBS v Bratislave

     • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

      Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:                                         

      1. téma – „Bežné účty“,                                                                                                   

      2. téma – „Úvery a úverové produkty“,                                                                              

      3. téma – „Internet banking a smart banking“.

      Žiaci sa dozvedeli veľmi veľa užitočných a praktických informácií o zakladaní bežných účtov, o povinnostiach držiteľov účtov, ich úročení a spoplatnení, a aj o kontokorentnom úvere. Po ukončení prvej témy sa žiaci zapojili do online kvízu, ktorý pozostával z viacerých otázok. Tie boli priebežne vyhodnocované a víťazkou tohto kola sa stala Klaudia Reháková z III.A triedy.

      V rámci druhej témy získali žiaci prehľad o spotrebných úveroch, lízingu a hypotekárnych úveroch. Určovali základné rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou. Naučili sa porovnať výhodnosť úverov rôznych komerčných bánk. Pochopili, že rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní úverových produktov je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Aj táto téma končila online kvízom. Víťazom tohto kola sa stal Jakub Zuziak z III.A triedy.

      Tretia téma bola venovaná internet a smart bankingu. Žiaci sa dozvedeli o výhodách a problémoch elektronického bankovníctva. Pracovník banky upozornil žiakov na fishing a skimming, na kriminálne aktivity ľudí, ktorí sa snažia zneužiť platobné karty obyvateľov pri výbere ich prostriedkov z bankomatu. Víťazom kvízu bol Kristián Soldan z I.NM triedy.

      Veríme, že exkurzia bola pre našich žiakov prínosom a získané informácie   a podnety, ktoré získali využijú pri svojom budúcom štúdiu.

      Ing. Monika Virágová

     • Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – járási forduló

     • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg,  nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

       

       

       

       

      A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

      Szívből gratulálunk az elért eredményhez, és további sikeres versenyeket kívánunk!

      Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Kevin Lakatoš sa dostal do strieborného pásma, ktoré je preňho veľkou cťou. Súťažil v kategórii próza s rozprávaním Júdózik a szerelmem od maďarského autora Duba Gyulu. Pretože próza je jeho doménou, svojím prejavom i prednesom upútal pozornosť poroty. 

      Výhercovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.

      Horváth Ambrus Zsuzsanna

     • MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN 2018“

     • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok  v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
      Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová.

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     •              Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

               Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty  Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

      Víťazi:

      I.miesto   =     Csöz Dominika  z III.BM triedy

      II.miesto  =      Masaryková Barbora z  III.A triedy

      III.miesto =      Forro Marek  z I.A  triedy

      Každému zo zúčastnených gratulujeme.

      Organizátor: Ing. Kissová Katarína

                 Az iskolánkban meghirdetett fotóversenyre a diákok 2018. január 15-26 között a következő témával kapcsolatban küldhették be fényképeiket: „Legszebb karácsonyi élményem“, melynek érzelmi töltésűnek kellett lennie.

                16 diákunk vett részt a versenyen, a beküldött képeket háromtagú zsűri bírálta el: Ing. Kiss Katalin, Mgr. Sánta Péter és Mgr. Ferenczi Balázs. A legtöbb pontot kapott versenyzők közül került ki az első három helyezett, akik oklevelet és vásárlási utalványt kaptak.

      I.helyezett   =    Csöz Dominika III.BM   osztályból

       II.helyezett  =    Masaryková Barbora  III.A osztályból

       III.helyezett =    Forro Marek  I.A osztályból

      Minden résztvevőnek szívből gratulálunk.

      Szervező: Ing. Kiss Katalin

     • Beseda „Žijeme život prosperujúci mozgu?“

     • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

      Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 15. marca 2018 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov III.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

      1. Máté Tóth                   IV.CM    
      2. Péter Brúder                II.AM
      3. Gábor Kádek              II.AM
      4. Dávid Dolník              II.AM
      5. Ádám Kacz                 I.A

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      1. miesto                            Máté Tóth                IV.CM

      2. miesto                            Gábor Kádek           II.AM

      3. miesto                            Péter Brúder             II.AM

      Víťazom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2018. február 28-án került megrendezésre az elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink bizonyíthatták tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe a következő diákok kapcsolódtak be:

      1. Tóth Máté                      IV.CM    
      2. Brúder Péter                   II.AM
      3. Kádek Gábor                 II.AM
      4. Dolník Dávid                 II.AM
      5. Kacz Ádám                    I.A

      Az első három helyen a következő diákok végeztek:

      1. helyezett                        Tóth Máté                IV.CM

      2. helyezett                        Kádek Gábor           II.AM

      3. helyezett                        Brúder Péter             II.AM

      A győzteseknek gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán