• Súťaž AutoCAD - AutoCAD verseny

     • Dňa 30. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž žiakov IV.BM v kreslení v programe AutoCAD. Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti a zručnosti zo základov technického kreslenia pomocou počítača. Suverénnym víťazom súťaže sa stal Jozef Szépe.

      Iskolánkban 2019. április 30-án került megrendezésre az AutoCAD rajzolási verseny, melynek keretén belül IV.BM osztály diákjai bizonyíthatták tudásukat és készségeket a számítógépes rajzolás alapjaiból. A versenynek egyértelmű  nyertese Szépe Jozef lett.

      Ing. Augustín Ondrejkovič

       

       

       

     • Exkurzia do Hvezdárne v Hurbanove - Tanulmányi kirándulás az Ógyallai Csillagvizsgálóba

     • Dňa 6.mája 2019 sa žiaci z tried I.A a I.DM zúčastnili exkurzie do Hvezdárne v Hurbanove. Vedúci exkurzie nám porozprával o histórii hvezdárne, o významných osobnostiach, ktorým môžeme ďakovať za terajšiu podobu tejto vedeckej inštitúcie.

      Nasledovalo premietanie filmov o vesmíre, planétach, kozmonautike. V diskusii nám zodpovedali na otázky týkajúce sa možnosti života na jednotlivých planétach, zákonitostiach, ktoré platia vo vesmíre. Žiakov zaujala návšteva nového planetária, kde nám na umelej oblohe premietli planéty, súhvezdia, fázy Mesiaca, vysvetlili zatmenie Slnka, striedanie ročných období. Exkurzia rozšírila obzor vedomostí žiakov o vesmíre.

      Organizátorkou exkurzie bola Mgr. Angela Harisová, pedagogický dozor vykonávala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

      2019. május 6-án az I.A és az I.DM osztály tanulói tanulmányi kiránduláson vettek részt az Ógyallai Csillagvizsgálóban. Az obszervatórium vezetője a diákokat megismertette a város és a csillagvizsgáló történetével, ismert személyiségekkel, akiknek a csillagvizsgáló mostani állapotát köszönheti.

      A diákok kisfilmeket néztek meg a bolygókról, az űrről és az űrhajózásról. A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogy lehet-e élet más bolygókon, és milyen törvények uralkodnak ott. A diákokat főleg az új planetárium érdekelte, ahol filmet láthattak a csillagokról, bolygókról, a Hold fázisairól és a Napfogyatkozásról.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Haris Angéla szervezte és pedagógiai kiséretként Mgr. Tanóczky Krisztina volt jelen.

     • Medzinárodná elektrotechnická súťaž – Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny

     • V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku, ktorá bola trojdňová a konala sa v dňoch 10.5. až 12.5. 2019. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené  neďaleko tejto školy, kde sa súťaž konala na stredoškolskom internáte.

      Žiaci našej školy Gábor Kádek (III.AM) , Péter Brúder (III.AM) a Dávid Dolník (III.AM) súťažili ako mužstvo a žiak Kristóf Gergő (II.BM) ako jednotlivec.  Súťaž sa začala dňa 10.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady z elektrotechniky. Dňa 11.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok z našich žiakov dosiahol  Gábor Kádek.  Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

      Ďakujeme súťažiacim za obetavú prácu a k dosiahnutým výsledkom im gratulujeme.

       

      A 2018/2019-es tanévben iskolánk már hagyományosan nemzetközi elelektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2019. május 10-től 2019. május 12–ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői a Pécsi kertvárosban kaptak szállást közel ahhoz az iskolához ahol a verseny zajlott.

      Kádek Gábor (III.AM), Brúder Péter (III.AM) és Dolník Dávid (III.AM) csapatban,  míg Gergő Kristóf (II.BM) egyéniben versenyzett. A verseny május 10-én kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 11-én a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Kádek Gábor érte el. A diákok végül emléklapot vehettek át a rendezőktől.

      A versenyen immár tizedik alkalommal vettünk részt, amelyen iskolánk versenyzői közül Kádek Gábor érte el a legjobb eredményt. Versenyzőinknek köszönjük az áldozatos munkájukat, és az elért eredményhez gratulálunk.

       

                                                                 Ing. Vízváry Zoltán

     • "Bez hraníc" - "Határtalanul"

     • V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ navštívilo našu školu 40 žiakov  zo strednej školy  Debreceni  SZC Beregszászi Pál  Szakgimnázium és Szakközépiskola  v sprievode štyroch učiteľov. Skupina z Debrecenu navštívila naše mesto v dňoch 23. až 27. apríla 2019.

      Po prijatí ich riaditeľ školy Ing. Elemír Pál oboznámil s výchovno - vzdelávacím procesom na našej škole, ako vzdelávajú stredné odborné školy na Slovensku a aké majú žiaci možnosti uplatnenia sa  po skončení jednotlivých odborov.

      Hostí z Maďarska naši žiaci potešili krátkym kultúrnym programom a následne sme sa vzájomne spoznávali.

      V rámci spoločných prechádzok sme si pozreli radnicu, položili sme kvety k pomníku generála Klapku, Móra Jókaiho a Jánosa Selyeho. Navštívili sme kostol svätého Ondreja, komárňanský reformovaný kostol a Európsky dvor,  ktorý je symbolom európskej súdržnosti, v paláci Zichy sme si pozreli pamätné izby  Ferenca Lehára a Móra Jókaiho, ako aj stálu historickú výstavu Komárno 1849 - 1945.

      Navštívili sme komárňanský hrad, pripomenuli sme si historickú úlohu opevnenia v boji proti Turkom a počas bojov za slobodu v rokoch 1848/49.

      Na výlete do Bratislavy sme si pozreli dóm svätého Martina, bratislavský hrad a budovu slovenského parlamentu. V rámci prehliadky pamätihodností sme si pozreli Nový most, Primaciálny palác, Hlavné námestie, ako aj Staré mesto.

      Navštívili sme aj hrad Devín, v Hamuliakove románsky kostol z 13. storočia a nevynechali sme ani vodné dielo v Gabčíkove.

      Dúfame, že zážitky zo spoločných výletov vytvoria dobré priateľské vzťahy a už sa tešíme na opätovné stretnutie v júni v Debrecene.

              A “ Határtalanul!” program keretén belül -  amely a magyar-magyar kapcsolatok építését, személyes kapcsolatok kialakítását  és  elmélyítését szolgálja-, iskolánkba látogatott a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola  negyven diákja négy tanár kíséretében. Közös pályázatunk címe: Tiszán innen, Dunán túl: komáromi és debreceni diákok határtalan együttműködése „Határtalanul!” pályázatunk célja az, hogy iskoláink diákjai és tanárai megismerkedjenek egymással, betekintést nyerjenek az anyaországi, illetve a határon túli magyarság életébe.

               A debreceni csapat 2019. április 23-ától 27-ig tartózkodott városunkban. A vendégek fogadása után iskolánk igazgatója, Pál Elemér mérnök beszámolt az iskolánkban - a komáromi Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskolában - folyó oktató-nevelő munkáról és a szlovákiai szakképzés helyzetéről, illetve arról, hogy milyen lehetőségei vannak Szlovákiában azoknak, akik magyar nyelven szeretnének továbbtanulni. Diákjaink rövid kultúrműsorral szórakoztatták a debrecenieket, ezt követően pedig megismerkedtünk debreceni kollégáinkkal és diákjaikkal.

              Közös komáromi sétáink keretében megnéztük a Városházát, virágot helyeztünk el Klapka György, Jókai Mór és Dr. Selye János szobránál. Megtekintettük a Szent András templomot, a komáromi református templomot, az európai összetartozást szimbolizáló Európa - udvart, a Zichy-palotában a város két híres szülöttének, Lehár Ferencnek és Jókai Mórnak emlékszobáját, valamint a Komárom 1849-1945 állandó történelmi kiállítást.

      Ellátogattunk a Vág torkolatában levő komáromi várba, ami évszázadokon keresztül kora egyik legkorszerűbb hadászati erődjének számított. Rendhagyó történelemóra keretében felelevenítettük a komáromi erődrendszer jelentőségét a török háborúk, illetve az 1848/49-es szabadságharc idején.

            Pozsonyi kirándulásunk során megnéztük a Szent Mihály kaput, sétáltunk a Mihály utca ódon házai között. Megnéztük a Szent Márton-dómot, a Pozsonyi Várat. Ellátogattunk Szlovákia Parlamentjéhez, lesétáltunk a Dunához, megnéztük az Új hidat. Nem maradt ki a Prímás palota, a főtér és az Óvárosháza sem. Kirándultunk Dévénybe, a romjaiban is impozáns Dévényi várhoz. Megnéztük a Morva- torkolatot, a Dévényi kaput, a Kárpát-medence nyugati kapuját.

      Ellátogattunk Gútorra, ahol megnéztük a 13. században épült román stílusú templomot, valamint a bősi vízierőművet.

             Reméljük, hogy a közös kirándulások élménye jó személyes kapcsolatokat, barátságokat eredményez, s már alig várjuk, hogy június másodikán viszonozzuk a látogatást, megismerjük Debrecent és a Debreceni  SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziumot és Szakközépiskolát.

     • Beseda Odstráňme obezitu, hovorme o jedle - Beszélgetés - Távolítsuk el a túlsúlyt, beszélgessünk az ételről

     • Na Slovensku trpí nadváhou viac ako 36% a obezitou viac ako 25% populácie. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 7. apríl za Svetový deň zdravia. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli 12. apríla 2019, prostredníctvom besedy, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Počas besedy sa žiaci II.A triedy dozvedeli zaujímavé informácie o obezite, ako jej predchádzať, tiež o zdravotných dôsledkoch nedodržiavania správnej životosprávy ako sú napr. cukrovka, vysoký krvný tlak, cievne choroby alebo choroby pohybového aparátu. Na záver si vypočuli praktické rady, ako obezite predísť a ako sa zbaviť nadbytočného tuku.

      Vedeli ste napríklad, že od začiatku 20. storočia sa konzumácia cukrov z 5 kg na osobu za rok zvýšila až na 40-50 kg na osobu za rok?

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Szlovákiában a lakosság több, mint 36% túlsúlyos és több, mint 25% kövér. Az egészségügyi világszervezet április 7-ét  a Világ egészségügyi napává nyilvánította. Diákjaink erre a fontos napra 2019.április 12-én egy beszélgetés során emlékeztek, amely az egészség támogatására és helyes étrendre irányult. A beszélgetés során a II.A osztály diákjai érdekes információkat tudtak meg a túlsúlyról, hogyan lehet ezt megelőzni, ahogy a helyes életmód be nem tartásának következményeiről, mint pl. a cukorbetegség, magas vérnyomás, érrendszeri megbetegedések vagy mozgásszervi megbetegedések. Végezetül praktikus tanácsokat hallhattak, hogyan lehet a túlsúlyt megelőzni és hogyan lehet megszabadulni a felesleges zsírtól.

      Tudták például, hogy a 20.század elejétől az egy személyre eső cukor fogyasztása 5 kg - ról 40-50 kg-ra növekedett?

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • EURES – ŽIVOT A PRÁCA V NEMECKU - EURES - ÉLET ÉS MUNKA NÉMETORSZÁGBAN

     • Aby boli naši absolventi schopní robiť uvážené rozhodnutia o mobilite, potrebujú informácie zo širokého okruhu praktických, právnych a administratívnych otázok.  Preto sme dňa 28.03.2019 na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov prezentáciu o životných a pracovných podmienkach a možnostiach zamestnania sa v Nemecku. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s možnosťami uplatnenia sa na zahraničnom pracovnom trhu, ale najmä motivovať ich učiť sa cudzie jazyky. Prezentácia informácií prebiehala v anglickom jazyku. Ďakujeme za poskytnutie užitočných informácií!

       Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Ahhoz, hogy végzős diákjaink meggondolt döntéséket hozhassanak a mobilitásról, szükségük van széles körű információkra a gyakorlati, jogi és adminisztratív kérdések terén. Ezért 2019.03.28-án iskolánkon a Komárnoi Munkaügyi Hivatal közreműködésével bemutatót szerveztünk a végzős évfolyamok diákjai számára az élet- és munkahelyi feltételekről, lehetőségekről Németországban. A tevékenység célja az volt, hogy megismertessük diákjainkat a külföldi munkaerő piacon való érvényesülés feltételeivel, de főként, hogy motiváljuk őket az idegen nyelv tanulására. Az információkról szóló bemutató angol nyelven zajlott. Köszönjük a hasznos információkat!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • SOM ABSOLVENT STREDNEJ ŠKOLY, ČO ĎALEJ? - KÖZÉPISKOLÁS VÉGZŐS DIÁK VAGYOK, HOGYAN TOVÁBB?

     • Dňa 24.04.2019 sme na našej škole v spolupráci s ÚPSVaR v Komárne zorganizovali pre žiakov končiacich ročníkov besedu o povinnostiach žiakov po skončení štúdií. Žiaci sa dozvedeli, že po skončení strednej školy majú nárok na prázdniny v roku, v ktorom ukončili štúdium, čiže podať si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie musia najneskôr do 07.09.2019. Úrad im ponúkne pomoc pri hľadaní zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest a pri uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce. Žiaci získali tiež užitočné informácie o absolventskej praxi. Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.

      Ďakujeme!

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      2019.04.24-én iskolánk a Komárnoi Munkahivatallal együttműködve beszélgetést szervezett a végzős évfolyamok diákjai számára a diákok kötelességeiről, miután befejezték tanulmányaikat. A diákok megtudták, hogy a középiskola befejezése urán joguk van az adott évi szünetre, amikor tanulmányikat befejezték, tehát a munkahivatalba való bejegyzésük kérvényét legkésőbb 2019.09.07-ig kell benyújtaniuk. A hivatal segít nekik munkát keresni, munkahelyet váltani, szabad munkahelyet elfoglalni és aktívan kihasználni a munkaerőpiac lehetőségeit. A diákok értékes információkat kaptak a végzősök gyakorlatáról is. A végzősök gyakorlatának célja szakmai gyakorlat és gyakorlati készségek megszerzése a munkaadónál, amelyek megfelelnek az adott iskola végzősei képesítésének az adott szakon, vagy irányzaton.

      Köszönjük!

      A találkozó megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Súťaž spájkovania IPC - Electrosub 2019 IPC kézi forrasztási verseny - Electrosub 2019

     • Dňa 05. 04. 2019 sa na výstave Electrosub v Budapešti uskutočnila súťaž spájkovania IPC. Cieľom súťaže je rozvíjať profesijné zručnosti a zdokonaľovať sa v spájkovaní podľa medzinárodných noriem. Súťaže sa zhostili naši žiaci Gábor Kádek a Dávid Dolník z III.AM triedy, ktorí za 20 minút mali vyhotoviť zadanie medzinárodnej organizácie IPC spájkovaním rôznych typov súčiastkov SMD a THT.

      2019.04.05-én Budapesten az Electrosub nemzetközi szakmai kiállítás keretén belül ismét megrendezésre került az IPC kézi forrasztási verseny. A megmérettetés célja a szakmai készségek, a nemzetközi szabványoknak megfelelő forrasztási munkák fejlesztése. Iskolánk diákjainak, Kádek Gábornak és Dolník Dávidnak (mindketten a III.AM osztály tanulói) a verseny során 20 perc állt rendelkezésükre az IPC nemzetközi szervezet által előírt feladat, különböző SMD és THT alkatrészek szabványos kézi forrasztására.

      Felkészítő és kísérő tanár:    Ing. Sárai Gábor

     • Poznaj slovenskú reč! - Ismerd meg a szlovák nyelvet!

     • Dňa 5. marca 2019 sa v aule Gymnázia H. Selyeho v Komárne uskutočnilo okresné kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž, ktorá je organizovaná pre študentov základných a stredných škôl s VJM, pozostávala z 3 častí:

      • z interpretácie vypočutého populárnonáučného textu
      • zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu
      • zo samostatnej tvorby textu pomocou  10 slov a jeho ústneho prednesu.

      Našu školu v 3. Kategórii reprezentoval žiak Gábor Szolik z triedy III.AM, ktorý získal bronzové pásmo. Žiaka na súťaž pripravila PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulujeme!

      2019. március 5-én rendezték meg az Ismerd meg a szlovák nyelvet elnevezésű verseny járási fordulóját a komáromi  Selye  János Gimnázium nagytermében. Ezen a versenyen hagyományosan a magyar tannyelvű alap-és középiskolák diákjai mérik össze tudásukat.

      A megmérettetés három részből állt. Az első feladatban egy felolvasott tudományos szöveget kellett értelmezni és hűen tolmácsolni.  A második feladat  egy adott téma kifejtése volt.  A harmadik feladatban 10 megadott szó felhasználásával kellett egy történetet elmesélni, jegyzet használata nélkül.

      Iskolánkat a 3. kategóriában Szolik Gábor (III.AM) képviselte, aki bronzsávos minősítést kapott.

      Felkészítő tanára: PaedDr. Zuzana Farkašová. Gratulálunk!

       

     • Elektrotechnická konštrukčná súťaž – Budapest - Elektronikai Konstrukciós Versenyen

     • V dňoch 22. až 23. marca 2019 sa žiak našej školy Mátyás Sánta z triedy I.BM  zúčastnil XXII. ročníka celoštátnej elektrotechnickej konštrukčnej súťaže v Budapešti. Do súťaže sa prihlásili žiaci z najlepších škôl: 14 účastníkov z Maďarska a zo Slovenska.

      V prvý deň súťaže mali študenti samostatne poskladať jednu stavebnicu, na ktorej v priebehu popoludnia robili merania a z nich vyhotoviť merací protokol.

      Na druhý deň žiaci a skupiny žiakov  predstavili svoje pripravené projekty. Študent našej školy teiž predstavil svoj projekt trojčlennej porote. Celkovo sme videli veľa zaujímavých projektov a zapojení. V poobedňajších hodinách počas čakania na vyhodnotenie súťaže sa žiaci a  ich učitelia oboznamovali  s prácami ostaných súťažiacich.

      Z tohtoročných skúseností zo súťaže sme sa poučili a získali cenné skúsenosti.

       

      2019. március 22-23-án Sánta Mátyás, iskolánk I.BM osztályos tanulója részt vett a Budapesten megrendezett XXII. Országos Elektronikai Konstrukciós Versenyen. Az erős mezőnybe 14 hazai és  határon túli oktatási intézményből érkeztek versenyzők.

      A megmérettetés első napján egy egységes építési feladatot kellett teljesíteniük a résztvevőknek, majd a délután folyamán saját áramkörük mérési jegyzőkönyvét kellett elkészíteniük és válaszolniuk kellett a jegyzőkönyvben feltett elméleti és gyakorlati kérdésekre.

      A második nap az egyéni versenyzők és csapatok e versenyre elkészített pályaműveik bemutatásával kezdődött. Iskolánk tanulója is bemutathatta projektjét a háromtagú komoly szakemberekből álló zsűrinek. Nagyon sok érdekes prezentációt és áramkört tekinthettek meg a résztvevők és a közönség. A kora délutánig tartó bemutatók után az eredmények összesítésére és kihirdetésére várva a diákok és felkészítő tanáraik kellemes baráti légkörben ismerkedtek egymás munkáival, iskoláival.

      Az eredményhirdetés során iskolánk tanulója a tisztes helytállásáért értékes tárgyjutalomban részesült.  

      Az idei év tapasztalataiból okulva készülünk a következő versenyre.

      Ing. Sárai Gábor

       

     • Beseda na tému šikanovanie - Beszélgetés a megfélemlítésről

     • Slovo „šikana“ pochádza z francúzskeho slova „chicane“, čo znamená zlomyseľné obťažovanie, sužovanie, prenasledovanie, týranie. O šikanovaní v škole hovoríme vtedy, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane týra spolužiaka alebo spolužiakov a používa k tomu agresivitu.

      Dňa 21. marca 2019 sa v priestoroch našej školy pre žiakov II.A triedy uskutočnila beseda o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, čo pojem šikanovanie znamená, ako sa pred ním brániť, aké vážne dôsledky môže mať. Viedla ich k tomu, aby mali odvahu zastať sa potenciálnej obete šikanovania.

      Tejto téme budeme naďalej venovať pozornosť, pretože slová sú rovnako nebezpečné ako päste!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      A „megfélemlítés” szó a francia „chicane” szóból ered, ami rosszindulatú zaklatást, tépelődést, üldözést, bántalmazást jelent. Az iskolán belüli megfélemlítésről akkor beszélünk, ha egy vagy több diák szándékosan ismételten bántalmazza osztálytársát vagy osztálytársait és közben agresszívan viselkedik.

      2019.március 21-én az iskolánkban a II.A osztály diákjai számára beszélgetés jött létre a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőző tisztje a diákoknak elmagyarázta, mit jelent a megfélemlítés fogalma és hogyan lehet ellen védekezni, milyen súlyos következményei lehetnek. Arra vezette őket rá, hogy legyen bátorságuk kiállni a megfélemlítés lehetséges áldozata mellett.

      Ennek a témának továbbra is figyelmet szentelünk, mivel a szavak ugyanolyan veszélyesek, mint az öklök!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Týždeň mozgu - Az agy hete

     • Medzinárodná aktivita „Týždeň mozgu" je vo viac ako 60 krajinách sveta známa ako „Brain Awarenees Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 8. marca 2019 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov IV.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu a tiež koncentračným cvičeniam.

      Týždeň mozgu je dôležitý, aby sme si uvedomili neustálu potrebu prevencie degeneratívnych a cievnych ochorení.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

      Az „Agy hete” nemzetközi tevékenység a világ több, mint 60 országában mint „Brain Awareness Week” ismert. Célja ráirányítani a figyelmet az emberi agyra és annak tevékenységére, beszélni az agy megbetegedéseiről és azok gyógyítási módjairól, de főképp a megelőzésről. Az akció elsődleges célja beszélni a lehetőségekről, hogyan lehet megőrizni az agy jó működését magas életkorig.

      2019.március 8-án az iskolánk is csatlakozott ehhez a kampányhoz a IV.A osztály diákjai számára szervezett „Az agyunk számára hasznos életet élünk?” beszélgetéssel. A komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatal munkatársával a diákok a következő témákkal foglalkoztak: az agy és az egészséges életmód, az emberi agy és az emlékezetünk, az agy betegségeinek megelőzése, az agyat minden korban edzeni kell, az agy - az élet titka, az életmód hatása az agy funkcióira és koncentrációs gyakorlatok.

      Az agy hete fontos, hogy tudatosítsuk a folyamatos megelőzés fontosságát a visszafordíthatatlan és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     •  „    Písanie je proces plný chýb a ich odstraňovania. Treba skúšať a upravovať zasa a zasa, stále dookola...“ (Gavriel Guy Kay)

      Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v  pravopise. Cieľom je, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, z prvého ročníka štyria, z druhého traja, z tretieho dvaja a z končiaceho ročníka traja žiaci. V prvej časti súťaže mali žiaci napísať diktát, v druhej časti mali riešiť test.

      Výsledky súťaže sú nasledovné:

      1. miesto: Czibulya Dominika   (II.CM)
      2. miesto: Lukovics Cynthia       (I.CM)
      3. miesto: Zachar Zsolt                (I.NM)

      K výsledkom srdečne gratulujeme!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       „ Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.” (Szemere Gyula)

      Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is megrendeztük iskolánk tanulói számára  a helyesírási versenyt, hogy kiderüljön, milyen mértékben ismerik a résztvevők anyanyelvünk szabályait, a helyesírást. A versenyen az első évfolyamot 4, a másodikat 3, a harmadikat 2, a végzősöket 3 tanuló képviselte. A verseny egy tollbamondás megírásából, utána pedig egy - különböző nehézségi fokú feladatokból álló - tesztlap megoldásából állt.

      A verseny eredménye:

      1. helyezett: Czibulya Dominika (II.CM)
      2. helyezett: Lukovics Cynthia     (I.CM)
      3. helyezett: Zachar Zsolt             (I.NM)

      Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

      PaedDr.Nagy Ágnes

       

     • Vyhodnotenie školského kola recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny – iskolai forduló

     • Tento rok sa uskutoční XXVIII. ročník amatérskej  súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, speve poézie a divadla poézie. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách podľa jednotlivých ročníkov:

      1. Kategória: 1-3. ročník základných škôl
      2. Kategória: 4-6. ročník základných škôl / 1. ročník 8-ročných gymnázií
      3. Kategória: 7-9. ročník základných škôl / 2-4. ročník 8-ročných gymnázií
      4. Kategória:  stredné školy / 4-ročné gymnáziá, stredné odborné školy, 5-8. ročník 8 ročných gymnázií
      5. Kategória: vysoké školy, dospelý (bez vekovej hranice)
      6. Kategória: spev poézie od 12 rokov samostatne, alebo v skupine
      7. Kategória: divadlo poézie (bez vekovej hranice)


      Školské kolo recitačnej súťaže M. Tompu v prednese poézie a prózy sa konalo dňa 13. 2. 2019. V tomto roku sme mali menej súťažiacich ako to bývalo po ostatné roky.

      Umiestnenie menovite:

      Balázs Zalacko – II.CM  1. miesto

      Evelyn Kovács – I.CM   2. miesto

      Bálint Hraboš - I.CM      3. miesto

      Do regionálneho kola postupuje Bálint Zalacko a Evelyn Kovács v IV. kategórii.

      Členmi poroty boli:   Szabó Ildikó, Kristína Tanóczkyová

       

      Az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajának országos versenyének XXVIII. évfolyama idén kerül megrendezésre. A verseny több kategóriából áll:

      1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
      2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
      3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
      4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
      5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
      6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban

      VII.kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

       

      Iskolánkon a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóját 2019. február 13-án rendezték meg. A zsűrinek döntenie kellett, hogy az iskolánkat ki képviselje a körzeti fordulón.

      1. helyezett: Zalacko Balázs – II.CM osztályból
      2. helyezett: Kovács Evelyn – I. CM osztályból
      3. helyezett: Hraboš Bálint – I. CM osztályból

      A körzeti fordulóba Zalacko Balázs és Kovács Evelyn jutott tovább a IV. kategóriában.

      Zsűri tagok:    Szabó Ildikó, Tanóczky Krisztina

     • BESEDA PORUCHY PRÍJMU POTRAVY - BESZÉLGETÉS AZ ÉTKEZÉSI ZAVAROKRÓL

     • Problémy so stravovacími návykmi začínajú najčastejšie počas dospievania. V období, v ktorom si mladý človek hľadá svoje miesto vo svete dospelých. Viac sa vyskytujú u žien/dievčat, než mužov/chlapcov. Ohrození sú tiež športovci, od ktorých sa vyžaduje vysoké fyzické vypätie a zároveň nižšia hmotnosť.

      Beseda na uvedenú tému sa uskutočnila na našej škole 13. februára 2019 v spolupráci s CPPPaP v Komárne. Žiaci IV.A triedy diskutovali o psychických ochoreniach súvisiacich s poruchami príjmu potravy, ako sú  mentálna anorexia, bulímia a  záchvatové prejedanie. Je nepopierateľné, že ide o vážne ochorenie postihujúce organizmus, psychiku aj spoločenský život jedinca. Cieľom tejto besedy bolo získanie vedomostí a postojov podporujúcich zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a zdravé sebaprijatie.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az étkezési zavarokkal kapcsolatos problémák leggyakrabban a felnőtté válás időszakában kezdődnek. Abban az időszakban, amikor a fiatal a helyét keresi a felnőttek világában. Gyakrabban fordul elő lányoknál/nőknél, mint fiúknál/férfiaknál. A sportolók, akiktől magas fizikai erőnlétet és alacsonyabb testsúlyt várnak el, szintén veszélyeztetve vannak.

       

      A beszélgetés erről a témáról a komárnoi CPPPaP (Pedagógia-pszichológiai tanácsadás és megelőzés központja) együttműködésével jött létre iskolánkon 2019.február 13-án. A IV.A osztály tanulói beszélgettek a táplálékbevitellel kapcsolatos lelki problémákról, mint a mentális anorexia, bulimia és kényszerevés. Tagadhatatlan, hogy a szervezetet, az egyén lelkét és társadalmi életét sújtó súlyos megbetegedésekről van szó. A beszélgetés célja az egészséges életmódot támogató álláspontok, egészséges étkezés és egészséges önkép kialakításával kapcsolatos ismeretek megszerzése volt.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Beseda pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine - Beszélgetés a rák elleni küzdelem Világnapja alkalmából

     • Podľa najnovších informácii, 1 zo 4 úmrtí v rámci Európskej Únie je zapríčinené rakovinou.   4. februára sa už tradične koná v rámci EÚ Svetový deň boja proti rakovine.

      Pri tejto príležitosti sa dňa 7. februára 2019 žiaci IV.A a II.A tried zúčastnili besied na témy „Boj proti rakovine“ a „Rakovina hrubého čreva“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne.

      Rakovina hrubého čreva každoročne stúpa a zabije ročne takmer tri tisícky Slovákov. Najčastejšie onkologické ochorenie u mužov, druhé najčastejšie u žien. Pritom je to jedno z najlepšie liečiteľných ochorení. Pri včasnej diagnostike je viac ako 90 percentná úspešnosť vyliečenia.

      Cieľom besedy bolo zvýšiť všeobecné povedomie o tejto zákernej chorobe a zbaviť sa tak niektorých mylných predstáv, ktoré sú o rakovine stále v povedomí.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      A legújabb információk alapján az Európai Unióban 1-ből 4 elhalálozást a rák okoz. Az EU keretén belül február 4-én már hagyományszerűen a rák elleni harc nemzetközi napja van.

       

      Ebből az alkalomból 2019.február 7-én a IV.A és II.A osztály tanulói részt vettek a „Rák elleni harc” és a „Vastagbélrák” témájú beszélgetéseken, amelyeket a komárnoi Körzeti Népegészségügyi Hivatallal együttműködve szerveztünk.

       

      A vastagbélrákosok száma évente növekszik és évente szinte háromezer szlovákot öl meg. A leggyakoribb a megbetegedés a férfiaknál, a második leggyakoribb a nőknél. Közben ez az egyik leginkább gyógyítható megbetegedés. Korai megállapítása esetén az esetek 90 százalékában sikeres a gyógyulás.

       

      A beszélgetés célja az volt, hogy növeljük az általános ismereteket ezzel az alattomos betegséggel kapcsolatban és így szabadítsuk meg a fiatalokat a téves eszméiktől a rákkal kapcsolatban.

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

     • Exkurzia v AUDI Győr – Exkurzió a győri AUDIban.

     • Dňa 4.2.2019 sa žiaci III.AM a IV.BM triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  Audi Hungaria Zrt. v Győri. Dvojhodinový program sa začal historickým prehľadom o firme, potom si žiaci pozreli lisovňu a následne karosáreň, kde s úžasom sledovali futuristický svet obrovských naprogramovaných robotov. V ďalšej časti programu si pozreli montážnu časť podniku.  Audi Hungaria Zrt. ročne vyrobí okolo dvoch miliónov motorov pre závody AUDI AG a koncernu Wolksvagen. Zblízka sme mohli spoznať najmodernejšie technológie a precizitu výroby motorov v najväčšom závode na ich výrobu. Žiaci si s veľkým záujmom a pozornosťou pozreli jednotlivé výrobné jednotky, veľa sa naučili a poznatky určite zužitkujú v strojárskych, elektrotechnických a ekonomických odborných predmetoch,

      Iskolánk III.AM és a IV.BM tanulói 2019 február 4-én  a győri Audi Hungaria Zrt. autógyárban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek során bepillantást nyerhettek a járműgyárprés– és karosszériaüzem, valamint a motorgyártás rejtelmeibe. A közel 2 órás program történelmi áttekintéssel kezdődött, majd buszra szállva kezdetét vette a gyárlátogatás. A préselési folyamatok megtekintése után a karosszéria gyártó üzembe léptünk, ahol a diákok szemtanúi lehettek az előre programozott óriásrobotok futurisztikus világának. A látogatást motorgyár összeszerelő üzemében folytattuk. Az Audi Hungaria évente közel 2 millió motort gyárt az AUDI AG és Volkswagen Konszern telephelyei számára.  Megtapasztaltuk a legmodernebb technológiát és a motorgyártás precizitását testközelből a világ legnagyobb járműmotor gyárában. Tanulóink nagy érdeklődéssel és figyelemmel járták be az egyes gyáregységeket. A látnivalókból diákjaink sokat tanultak, mely ismereteket a gépészeti, elektrotechnikai és a gazdasági szaktantárgyakban tudják hasznosítani.

       

     • Szép magyar beszéd - Pekná maďarská reč

     • Dňa 14. 01. 2019 sa na našej škole  uskutočnila súťaž  Pekná maďarská reč. Cieľom súťaže je rozvíjať kultúru  reči a zdokonaľovať sa v správnej výslovnosti V prvej časti súťaže žiaci prečítali úryvky vlastného výberu. V druhej časti súťaže mali prečítať texty určené porotou.

                                                                                      

      Umiestnenia:     1.miesto: Zalackó Balázs   II.CM

                                2.miesto: Kádek Krisztina  II.CM

                                3. miesto: Borgula Tamás   I.BM 

              

       Porota:   Ildikó Szabó

                     Tanóczky Krisztina

      2019.01.14-én az iskolánkban megrendezésre került a Szép magyar beszéd iskolai fordulója.A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A versenyszabályoknak megfelelően.   szabadon választott szövegek felolvasására került sor. Ezután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveg hangzott el.

                                                                                                    

      Helyezések:     1. helyezett: Zalackó Balázs    II.CM

                               2. helyezett: Kádek Krisztina  II.CM

                               3. helyezett:  Borgula Tamás    I.BM

        

      A zsűri tagjai: Szabó Ildikó

                            Tanóczky Krisztina

       

     • SPOLOČNE PROTI ŠIKANE! - KÖZÖSEN A MEGFÉLEMLÍTÉS ELLEN!

     • Šikanovanie je v súčasnosti celosvetovým problémom. Má rôzne podoby. Vo väčšine prípadov prebieha v skrytosti a jeho obete ho v tichosti trpia. My však nie sme ľahostajní voči dianiu okolo nás! Spoločne bojujeme voči tomuto negatívnemu javu. Účinnou zbraňou v boji voči šikanovaniu je prevencia. Preto sme dňa 23. januára 2019 v našej škole zorganizovali pre žiakov I.A triedy v spolupráci s OR PZ v Komárne besedu o šikanovaní. Preventistka OR PZ v Komárne žiakom vysvetlila, že nie správne nečinne sa prizerať šikanovaniu a byť ľahostajní, keď sa stanú svedkami šikanovania. Viedla žiakov k tomu, aby pochopili, že medzi ľuďmi sú rozdiely a že každý jednotlivec má právo na názor.

      Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu chce pomôcť vstať!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A megfélemlítés jelenleg az egész világot érintő probléma. Különböző formája van. Az esetek többségében rejtve zajlik és áldozatai csendben szenvednek. Mi azonban nem vagyunk közömbösek a körülöttünk zajló eseményekkel szemben! Közösen harcolunk ez ellen a negatív jelenség ellen. A megfélemlítés elleni harc hatásos fegyvere a megelőzés. Ezért szerveztünk 2019.január 23-án a komárnoi RK együttműködve egy beszélgetést az I.A osztály diákjai számára a megfélemlítésről. A komárnoi RK megelőzési tisztje elmagyarázta a diákoknak, hogy nem helyes tétlenül nézni a megfélemlítést és közömbösnek lenni, ha megfélemlítés tanúi. A diákokat arra vezette rá, hogy megértsék, az emberek különbözőek és mindenkinek joga van saját véleményre.

      Az ember csak akkor nézhet a másikra fentről, ha segíteni akar neki felállni!

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.

       

       

     • Beseda s názvom Domáce násilie - Beszélgetés Családon belüli erőszak címmel

     • Domáce násilie spravidla označuje týranie a násilné jednanie, odohrávajúce sa medzi osobami blízkymi, žijúcimi v spoločnej domácnosti či v rodine, kde jedna násilná osoba získava a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Vo všeobecnosti sa rozlišuje 5 foriem násilia: fyzické, sociálne, ekonomické, sexuálne, psychické a emocionálne. Touto témou dňa 30. januára 2019 oslovila žiakov III.C triedy preventistka OR PZ v Komárne. Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom vysvetlilaako sa vyhnúť domácemu násiliu, ako sa zachovať v prípade, ak je násilie na niekom páchané. Poskytla im telefónne čísla, kde možno hľadať potrebnú pomoc.

      Všetci máme právo na ochranu pred násilím!

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

      A családon belüli erőszak általában a bántalmazást és erőszakos értekezést jelöli, amely egymáshoz közel álló, közös háztartásban élő személyek vagy család között játszódik le, ahol az egyik erőszakos személy hatalma és ellenőrzése alatt tartja a másik személyt. Általánosságban az erőszak 5 formáját különböztetjük meg: fizikai, szociális, gazdasági, szexuális, lelki és érzelmi. Ezzel a témával szólította meg 2019.január 30-án a III.C osztály diákjait a komárnoi RK megelőzési tisztje. A beszélgetés célja volt informálni a diákokat a családon belüli erőszak problematikájáról, annak okairól, ahogy az elutasítás szükségességéről is. A diákoknak elmagyarázta, hogyan kerülhetik el a családon belüli erőszakot, hogyan kell viselkedni, ha valaki bántalmazás áldozata. Rendelkezésükre bocsájtotta a telefonszámokat, ahol segítséget kérhetnek.

       

      Mindnyájunknak joga van az erőszak elleni védelemre!

       

      A beszélgetés megszervezéséért Ing. Virág Mónika volt felelős.