• Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny
     • Celoslovenská súťaž maliarov - Festőverseny

     • Dňa 12.04.2018 sa v rámci výstavy CONECO 2018 konala celoslovenská súťaž maliarov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II.DM triedy Bátor Földes a Martin Tóth, ktorí sa umiestnili na peknom piatom mieste. Žiakov na súťaž pripravil Ferenc Benko majster odborného výcviku.

      2018.04.12 - én iskolánk két diákja Földes Bátor és Tóth Martin festőversenyen vett részt, amely a CONECO 2018 kiállítás része volt. Diákjaink az ötödik helyen végeztek. A versenyre Benko Ferenc szakoktató készítte fel a diákokat.

      Judita Wagnerová   

     • Versfolyam a költészet napján

     • Mi a tűzhely rideg háznak,
      Mi a fészek kis madárnak,
      Mi a harmat szomju gyepre,
      Mi a balzsam égő sebre;
      Mi a lámpa sötét éjben,
      Mi az árnyék forró délben,...
      S mire nincs szó, nincsen képzet:
      Az vagy nekem, oh költészet!

      (Arany János)

      A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból került sor a Békéscsabai Szakképzési Centrum által megszervezett web-es élő versfolyamra, melyre idén már második alkalommal jelentkeztünk  két tehetséges szavalónkkal. Reggel kilenc órától a magyar iskolák diákjai határon innen és túl egész nap folyamatosan olvasták, adták elő a magyar költészet gyöngyszemeit. A versek szabadon választhatóak voltak, így Zalacko Balázs (I. CM) és Pákozdi Fanny (IV. BM) is egyik kedvenc költőjüktől, Szabó Lőrinctől választott egy-egy remekművet.

      Každoročne sa 11. apríla pri príležitosti narodenia Józsefa Attilu koná maďarská recitačná súťaž. Organizuje ju inštitúcia Békéscsabai Szakképzési Centrum v online forme cez živý prenos na internete.. Tento rok  sme sa zapojili do tejto súťaže už druhýkrát. Od deviatej hodiny  postupne recitovali žiaci z celého sveta. Našu školu reprezentovali recitátori Zalacko Baláž (I. CM) a Pákozdi Fanny (IV. BM) s básňami Szabó Lőrinca.

     • Olympiáda z účtovníctva

     • Dňa 04. apríla 2018 prebehla na našej škole súťaž „Olympiáda z účtovníctva“. Do súťaže sa zapojilo 6 žiakov nadstavbového štúdia z II.NM triedy. Súťažiaci riešili súvislý príklad z podvojného účtovníctva a na jeho vypracovanie mali čas 180 minút.

      Najlepší výsledok dosiahla žiačka Bernadett Laki.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Ing. Monika Virágová.

     • Pedagógusnapi ünnepség a Műszaki Szakközépiskolában

     • A múlt héten a pedagógusokat köszöntötték a komáromi Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskolában. Az ünnepségre hivatalosak voltak a megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas kollégák is, akik néhány óra erejéig ismét részesei lehettek az iskolai életnek.

      Az iskola tanulói rövid, irodalmi – zenés programmal kedveskedtek az egybegyűlteknek. A műsort Zalackó Balázs és Lakatos Kevin szavalata nyitotta meg, majd a Madi-testvérek népi tánca és Dluhoš Richard modern tánca pezsdítette tovább a hangulatot. A zenei aláfestésről az iskola tavaly alakult zenekara gondoskodott. Az iskola igazgatója, Pál Elemér mérnök ünnepi beszédében üdvözölte a kollégákat és a meghívott vendégeket, továbbá az Év Tanára díjjal tüntette ki Virág Mónika mérnöknőt, a gazdaságtudományi tantárgyak szakoktatóját.

      A bőséges, ünnepi ebéd elfogyasztása után sétára invitáltuk a nyugdíjas kollégákat, akik szemügyre vehették az új szaktantermeket, a felújított tornatermet és az iskola új gépparkját.

      A délután további részében finom sütemények és kávé mellett üldögélve közösen emlékeztünk a régi időkre, vendégeink pedig megosztották tapasztalataikat a fiatal kollégákkal.

      Ezúton köszönjük mindannyiuknak, hogy elfogadták a meghívást, és megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

      (PaedDr. Nagy Ágnes, Fotók: Ing. Molnár László)

       

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 5.4.2018 stretli súčasní aj bývalí pedagógovia SOŠT – MSZKI, Bratislavská cesta 10, aby spoločne oslávili tento sviatok.

      Žiaci si uctili svojich učiteľov slávnostným hudobno-literárnym programom. Na úvod Baláž Zalacko a Kevin Lakatos zarecitovali básne, ďalej súrodenci Madiovci prezentovali ukážku folklórnych tancov a Richard Dluhoš vystúpil s moderným  tancom a predviedla sa aj naša hudobná skupina, ktorá vznikla v minulom školskom roku.

      So slávnostným príhovorom vystúpil riaditeľ školy Ing. Elemír Pál, ktorý privítal pozvaných hostí a pri tejto príležitosti vyhlásil víťaza ankety „Učiteľ roka“, ktorým sa v druhom ročníku po hlasovaní učiteľov a žiakov školy stala Ing. Monika Virágová – učiteľka ekonomických predmetov.

      Ďalej nasledoval slávnostný obed, po ňom si kolegovia na dôchodku prezreli nové školské priestory a neskôr sa pri zákusku a kávičke porozprávali. Všetkým prítomným ďakujeme, že prijali pozvanie na našu slávnosť.

     • Odborná exkurzia žiakov v NBS v Bratislave

     • Dňa 20. 03. 2018 sa žiaci III. A, I. NM a II. BM/KPD tried spolu s pani učiteľkami

      Ing. Monikou Virágovou a PhDr. Katarínou Baloghovou zúčastnili odbornej exkurzie do Národnej banky Slovenska v Bratislave. V tomto školskom roku sme pre žiakov zvolili vzdelávací modul finančnej gramotnosti, ktorý bol rozdelený do troch častí. V rámci jednotlivých častí sa pracovník banky z oddelenia ochrany klienta venoval týmto témam:                                         

      1. téma – „Bežné účty“,                                                                                                   

      2. téma – „Úvery a úverové produkty“,                                                                              

      3. téma – „Internet banking a smart banking“.

      Žiaci sa dozvedeli veľmi veľa užitočných a praktických informácií o zakladaní bežných účtov, o povinnostiach držiteľov účtov, ich úročení a spoplatnení, a aj o kontokorentnom úvere. Po ukončení prvej témy sa žiaci zapojili do online kvízu, ktorý pozostával z viacerých otázok. Tie boli priebežne vyhodnocované a víťazkou tohto kola sa stala Klaudia Reháková z III.A triedy.

      V rámci druhej témy získali žiaci prehľad o spotrebných úveroch, lízingu a hypotekárnych úveroch. Určovali základné rozdiely medzi kreditnou a debetnou kartou. Naučili sa porovnať výhodnosť úverov rôznych komerčných bánk. Pochopili, že rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní úverových produktov je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Aj táto téma končila online kvízom. Víťazom tohto kola sa stal Jakub Zuziak z III.A triedy.

      Tretia téma bola venovaná internet a smart bankingu. Žiaci sa dozvedeli o výhodách a problémoch elektronického bankovníctva. Pracovník banky upozornil žiakov na fishing a skimming, na kriminálne aktivity ľudí, ktorí sa snažia zneužiť platobné karty obyvateľov pri výbere ich prostriedkov z bankomatu. Víťazom kvízu bol Kristián Soldan z I.NM triedy.

      Veríme, že exkurzia bola pre našich žiakov prínosom a získané informácie   a podnety, ktoré získali využijú pri svojom budúcom štúdiu.

      Ing. Monika Virágová

     • Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – járási forduló

     • A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulóján, melyet 2018. március 19-én rendeztek meg,  nagyon erős volt a mezőny, ennek ellenére Lakatoš Kevin az előkelő ezüstsávos besorolásba került, ami nagy elismerést jelent számára.

       

       

       

       

      A Műszaki Szakközépiskola elsős diákját még alapiskolás korában terelték a prózamondás felé, s mint azt már többször is bizonyította, ebben a kategóriában talált igazán önmagára. Duba Gyula: Júdózik a szerelmem c. műve telitalálat Kevin számára, aki sajátos előadásmódjával mindenki figyelmét felkeltette.

      Szívből gratulálunk az elért eredményhez, és további sikeres versenyeket kívánunk!

      Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu. Kevin Lakatoš sa dostal do strieborného pásma, ktoré je preňho veľkou cťou. Súťažil v kategórii próza s rozprávaním Júdózik a szerelmem od maďarského autora Duba Gyulu. Pretože próza je jeho doménou, svojím prejavom i prednesom upútal pozornosť poroty. 

      Výhercovi gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalších súťaží.

      Horváth Ambrus Zsuzsanna

     • MEDZINÁRODNÁ MATEMATICKÁ SÚŤAŽ „MATEMATICKÝ KLOKAN 2018“

     • Dňa 19. 3.2018 prebehla na našej škole medzinárodná súťaž „ Matematický klokan 2018“, do ktorej  sa pravidelne zapájajú žiaci základných a stredných škôl z celého sveta. Minulý rok  v 65 krajinách sveta súťažilo 6 095 765 žiakov. Súťaž prebehla v daný deň na všetkých zapojených školách v rozdielnych kategóriách podľa vekových skupín zapojených žiakov.
      Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov. V kategórii „Kadet O12“ súťažilo 8 žiakov, v kategórii „Junior O34“ 4 žiaci. Súťažiaci riešili 24 logických úloh a na ich vypracovanie mali čistý čas  60 minút. Testy budú vyhodnotené centrálne v mesiaci apríl 2018.

      Organizátorkou súťaže na škole bola Mgr. Angela Harisová.

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     •              Na našej škole SOŠT – MSZKI v Komárne sa usporiadala Školská fotografická súťaž. Žiaci mohli posielať fotografiu od 15.01.2018 do 26.01.2018 na tému: ,, Najkrajší pocit vianočných sviatkov “ ktorá mala byť emotívna fotografia.

               Na súťaži sa zúčastnilo 16 žiakov. Fotografie dostali bodovanie od 3 členov poroty  Ing. Kissová Katarína, Mgr. Sánta Péter a Mgr. Ferenczi Balázs. Majitelia fotografií, ktoré dostali najviac bodov a zároveň sa umiestnili na pekných prvých troch miestach, mohli si prevziať diplom a darčekový poukaz.

      Víťazi:

      I.miesto   =     Csöz Dominika  z III.BM triedy

      II.miesto  =      Masaryková Barbora z  III.A triedy

      III.miesto =      Forro Marek  z I.A  triedy

      Každému zo zúčastnených gratulujeme.

      Organizátor: Ing. Kissová Katarína

                 Az iskolánkban meghirdetett fotóversenyre a diákok 2018. január 15-26 között a következő témával kapcsolatban küldhették be fényképeiket: „Legszebb karácsonyi élményem“, melynek érzelmi töltésűnek kellett lennie.

                16 diákunk vett részt a versenyen, a beküldött képeket háromtagú zsűri bírálta el: Ing. Kiss Katalin, Mgr. Sánta Péter és Mgr. Ferenczi Balázs. A legtöbb pontot kapott versenyzők közül került ki az első három helyezett, akik oklevelet és vásárlási utalványt kaptak.

      I.helyezett   =    Csöz Dominika III.BM   osztályból

       II.helyezett  =    Masaryková Barbora  III.A osztályból

       III.helyezett =    Forro Marek  I.A osztályból

      Minden résztvevőnek szívből gratulálunk.

      Szervező: Ing. Kiss Katalin

     • Beseda „Žijeme život prosperujúci mozgu?“

     • Kampaň „Týždeň mozgu" je celosvetovo organizovaná od roku 1996. Uskutočňuje sa v 61 krajinách sveta prostredníctvom rôznych podujatí. Na Slovensku túto kampaň zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum MEMORY.

      Cieľom medzinárodnej akcie „Týždeň mozgu" je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

      Dňa 15. marca 2018 sa aj naša škola zapojila do tejto kampane zorganizovaním besedy s názvom „Žijeme život prosperujúci mozgu?“ pre žiakov III.A triedy. S pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne sa žiaci venovali témam: mozog a zdravý životný štýl, ľudský mozog a naša pamäť, prevencia pred ochoreniami mozgu, mozog treba precvičovať v každom veku, mozog – tajomstvo života, vplyv spôsobu života na funkcie mozgu.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 28. februára 2018 sa na našej škole uskutočnila súťaž, v rámci ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Do súťaže sa zapojili nasledovní žiaci:

      1. Máté Tóth                   IV.CM    
      2. Péter Brúder                II.AM
      3. Gábor Kádek              II.AM
      4. Dávid Dolník              II.AM
      5. Ádám Kacz                 I.A

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      1. miesto                            Máté Tóth                IV.CM

      2. miesto                            Gábor Kádek           II.AM

      3. miesto                            Péter Brúder             II.AM

      Víťazom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2018. február 28-án került megrendezésre az elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink bizonyíthatták tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe a következő diákok kapcsolódtak be:

      1. Tóth Máté                      IV.CM    
      2. Brúder Péter                   II.AM
      3. Kádek Gábor                 II.AM
      4. Dolník Dávid                 II.AM
      5. Kacz Ádám                    I.A

      Az első három helyen a következő diákok végeztek:

      1. helyezett                        Tóth Máté                IV.CM

      2. helyezett                        Kádek Gábor           II.AM

      3. helyezett                        Brúder Péter             II.AM

      A győzteseknek gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán

     • A jó szakma felér egy diplomával - Szakma Sztár Fesztivál Budapest 2018

     • Medzinárodné výberové kolo súťaže Hviezda odboru alebo Szakma Sztár Fesztivál 2018 v odbore stolár sa konalo 24. februára 2018 v Budapešti. Hostiteľom súťaže bola škola Kaesz Gyula Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola. Súťaže sa zúčastnili nádejní stolárski majstri-študenti z Maďarska a vybraní študenti z Rumunska a zo Slovenska. Slovensko reprezentovali žiaci našej školy Dániel Ott a Kristóf Kozári.

      Súťažiaci mali pomocou ručného náradia a strojov vyhotoviť zásuvku z dreva. Od súťažiacich sa očakávala samostatná a kvalitná práca a  schopnosť zorganizovať si prácu v stanovenom časovom limite. Výsledky práce súťažiacich vyhodnotila nestranná odborná komisia. Víťazi súťaže sa v apríli zúčastnia exhibičného programu Szakma Sztár Fesztivál Budapest 2018 na výstavisku v Budapešti.

      Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

      A Szakma Sztár Fesztivál 2018 válogatójára 2018. február 24.-én került sor Budapesten a BKSZC Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. A versenyen a jövő asztalos mesterei vettek részt Magyarországról, Romániából és Szlovákiából. Szlovákiát Ott Dániel és Kozári Kristóf, iskolánk tanulói képviselték.

      A versenyzőknek kézi szerszámok segítségével kellett elkészíteni egy fiókot tömörfából. A Versenybizottság elvárta a versenyzőktől, hogy meghatározott időn belül önálló és minőségi munkát végezzenek. A verseny győztesei továbbjutnak az országos döntőbe, amely „XI. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 2018. április 23-25-e között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában kerül sor.