• Návšteva divadla v Komárne - Színház látogatás Komáromban

     • Dňa 22.1.2019 sme boli so žiakmi z triedy I.BM a I.CM v Jókaiho divadle v Komárne. Zúčastnili sme sa  muzikálu ”Povala”, na ktorí sa žiaci veľmi tešili. Hlavnými účinkujúcimi boli známi herci ako: Márton Béhr, Judit Bárdos, Erzsébet Cs. Tóth, Károly Tóth, a ďalší. Bolo to fantastické predstavenie určené malým i veľkým.

       

      2019.01.22-én a Jókai Színházban voltunk az I.BM és I.CM osztály tanulóival. A „Padlás” című darabot néztük meg, melyet diákjaink kíváncsian vártak. Olyan kiváló színészek játszották, mint például Béhr Márton, Bárdos Judit, Cs. Tóth Erzsébet, Tóth Károly és mások. Egy fantasztikus musicalt láttunk, és csak ajánlani lehet kicsiknek és nagyoknak is.

       

     • Medziročníkový turnaj v halovom futbale – Évfolyamok közti teremfoci-bajnokság

     • V mesiacoch október, november a december  sa uskutočnil na škole medziročníkový  turnaj v halovom futbale žiakov školy. Na turnaji sa zúčastnilo 6 mužstiev.

       

      Výsledky  turnaja:

      1. miesto:             III. ročník

      2. miesto:             II. ročník

      3. miesto:             nadstavbové štúdium

      Najlepší strelec:  Kevin Paradi    II.DM

       

      Víťazom gratulujeme!

       

      Iskolánkban  az októberi, a novemberi, és a decemberi  hónapokban teremfoci-bajnokság zajlott, amelyen  6 csapat vett részt.

       

      A bajnokság eredményei:

       

      1. helyezett:     III. évfolyam

      2. helyezett:     II. évfolyam

      3. helyezett:     Felépítményi tagozat

       

      Legjobb góllövő:  Kevin Paradi      II.DM

       

      A nyerteseknek gratulálunk!

       

      Ing. Vizváry Zoltán

     • Súťaž v slovenskom pravopise - Szlovák helyesírási verseny

     • Dňa 18. decembra 2018 Mgr. Elena Szabóová zorganizovala Súťaž v slovenskom pravopise, do ktorej sa prihlásili žiaci tried: I.A, II.A a  IV.A .

      Študentom bol nadiktovaný text v rozsahu 150 slov, ktorý preverili schopnosti účastníkov zvládnuť náročné gramatické javy. Vzhľadom na výsledky, z ktorých nebolo možné, kvôli rovnakému počtu chýb, určiť druhé miesto, sa komisia rozhodla oceniť jedného žiaka na prvom a štyroch na druhom mieste. Výsledné poradie je:

      1. miesto – Roderik Žilák IV.A,

      2. miesto: Alexandra Riszdorferová I.A,  Peter Šulek II.A, Zalán Kurdi IV.A  a Patrik Medard Takáč IV.A.

       GRATULUJEME!

      2018. december 18-án Mgr. Szabóová Elena Tanárnő megszervezte iskolánkban a szlovák helyesírási versenyt. A versenyen az I.A, a II.A és a IV.A osztály néhány tanulója vett részt.

      A diákoknak egy 150 szóból álló szöveg volt lediktálva, amely igényesebb nyelvtani kritériumoknak felelt meg. Az eredmények figyelembe vételénél nem volt lehetőség csak egy diáknak adni a második helyezést, mivel mindenkinél egyforma számú hiba volt, ezért a zsűri úgy döntött, hogy egy diák az első helyen, és négy diák pedig a második helyen végzett.

      Végeredmény: 1. hely –  Roderik Žilák IV.A

                               2. hely -- Alexandra Riszdorferová I.A,  Peter Šulek II.A,  Zalán Kurdi IV.A és

                                              Patrik Medard Takáč IV.A.

       

      Gratulálunk!

     • Školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2018 – 2019 - Olimpiász az emberi jogok ismeretéből 2018 – 2019 – Iskolai forduló

     • XXI. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2018 – 2019 sa na našej škole

       6. decembra 2018  zúčastnilo osem žiakov  z tried: I.A, II.A, III.C a IV.A. 

      Nosnou témou XXI. ročníka OĽP je -  30. výročie Nežnej revolúcie. Po vypracovaní testu vzniklo spomedzi súťažiacich toto poradie:

      1.miesto - Adam Nagy – III.C,

      2.miesto – Daniel Ďuriš – IV.A,

      3.miesto – Patrik Medard Takáč – IV.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

      2018. december 6-án iskolánkban megrendezésre került az emberi jogok olimpiászának iskolai fordulója. Összesen nyolc diák vett részt a versenyen, még hozzá az I.A, a II.A, a III.C és a IV. A osztályból. XXI. évfolyama az ember jogi olimpiásznak a 30. évfordulója a bársonyos forradalomnak. A tudásfelmérő teszt kidolgozása után a következő eredmény született:

      1. helyezett - Adam Nagy – III.C

      2. helyezett – Daniel Ďuriš – IV.A

      3. helyezett – Patrik Medard Takáč – IV.A

      Gratulálunk a nyerteseknek!

       Szerevező: Mgr. Elena Szabóová

       

     • Európsky týždeň boja proti drogám - Harc a kábítószerek ellen az európai héten

     • Tretí novembrový týždeň kalendárneho roka je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

      Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne zrealizovali besedy pre žiakov tried I.A a II.A našej školy so zameraním sa na legálne drogy – alkohol a cigarety.

      Alkoholizmus patrí stále k najrozšírenejšiemu druhu závislostí na Slovensku i v krajinách EÚ. Podľa informácií odborníkov RÚVZ dlhodobý prieskum TAD (tabak, alkohol, drogy) ukázal, že prvú skúsenosť s alkoholom uvádzajú už 10-ročné deti. Práve preto je vytváranie aktívneho protidrogového postoja efektívnou metódou v prevencii vzniku rôznych druhov závislosť.

      Fajčením si do tela pumpujete množstvo toxických látok a jedov a je dokázané, že fajčením si ľudia skracujú život. I tak tomuto nepríjemnému zlozvyku holduje ešte stále veľa ľudí a to aj napriek tomu, že je spájané s viacerými druhmi rakoviny, vrátane rakoviny pľúc, obličiek, močového mechúra, pankreasu, nehovoriac o ochoreniach ústnej dutiny.

      Za zorganizovanie besied bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Az Európai Únió kinevezte a november 3. hetét harc a kábítószerek ellen az európai héten. Először 1998-ban jelentették ki ezt a napot a kábítószerek elleni harcának. A drogfüggőség egyre jobban terjed Európában, főleg egyes emberek körében. Hajlamosság a drogok kipróbálására és használatára főleg a fiatalok és a tinédzserek körében elterjedt dolog. Pedig ebben az időszakban nagyon fontos odafigyelni az egészséges személyiség fejlődésre és a szabad határozathozatalra.

      Ez alkalomból az iskolánk a Területi Közegészségügyi Hivatallal (RÚVZ) szervezett egy beszélgetést a harc a kábítószerek ellen az európai héten a diákjaink számára a legális drogok – az alkohol és cigaretták témában. A beszélgetésen az I.A és a II.A osztály tanulói vettek részt.

      Az alkoholizmus a legelterjettebb függőségek közé tartozik Szlovákiában és az EU országaiban. A szakemberek szerint az alkohol fogyasztás, ill. az alkohollal való első tapasztalat már a tíz éves gyerekeknél előfordul. S ezért nagyon fontos kialakítani egy olyan metódust, ami aktívan „harcol“ a drogok és más függőségek ellen.

      A dohányzás, számos káros tényezőnek és következményes negatív hatásnak, betegségnek az okozója. A dohányfüst többféle egészségre káros anyagot tartalmaz. Ennek ellenére ma is rengeteg ember dohányzik, pedig nagyon sok rákos megbetegedésekért felel, ilyen például a tüdőrák, a szájüregi rák, a bőrrák,  különböző vesebetegségek,...
       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • Dňa 19. decembra 2018 sme organizovali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise.  Na turnaj sa prihlásilo 15 dievčat a  31 chlapcov .

      Konečné umiestnenie je nasledovné :

       

      Chlapci     1. Adam Rajko                 SPŠSaE Komárno

                       2. Levente Beke                SPŠSaE Komárno

                       3. Zsolt Szalay                  Súkromná SOŠ Kolárovo           

                     

      Dievčatá:  1. Alexandra Poláková      Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Panna Téglás                  SPŠSaE Komárno

                       3. Erika Zsideková             Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      Turnaj organizoval : Ing. István Száraz.

       

      2018.december 19. – én rendeztük meg az  iskolánkon a  járási asztalitenisz – bajnokságot.    A versenyre 31 fiú és 15 lány jelentkezett. Hatalmas küzdelmek után a végeredmény a következő lett:

       

      Fiúk :       1  Rajko Adam               Ipari Szakközépiskola Komárom

                      2. Beke Levente              Ipari Szakközépiskola Komárom  

                      3. Szalay Zsolt                 MTMSzK Gúta

                   

      Lányok :   1. Poláková Alexandra   Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

                       2. Téglás Panna               Ipari Szakközépiskola Komárom

                       3. Zsideková Erika          Gymnázium Ĺ.J Šuleka Komárno

       

      A versenyt Száraz István szervezte.

       

     • Beseda o diabetes - Beszélgetés a diabéteszről

     • Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu                         v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Diabetes mellitus – cukrovka – je jednou z najrozšírenejších civilizačných chorôb, ktorá je síce liečiteľná, ale nevyliečiteľná. Pri tejto príležitosti sme dňa 03.12.2018 zorganizovali na našej škole v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne pre žiakov IV.A  triedy besedu o diabetes. Žiaci sa dozvedeli o zákernosti choroby, o príznakoch, ktoré sú signálom pre túto chorobu,  o  jednotlivých typoch cukrovky a tiež ako poskytnúť prvú pomoc človeku chorému na cukrovku. Na záver besedy sa zdôraznila potreba  zdravého životného štýlu – pohybu a správnej životosprávy.

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

      A Diabétesz Világnapot minden évben november 14-én ünnepeljük. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes Szövetség és tagszervezetei rendezik meg világszerte. Diabetes mellitus – cukorbetegség - A cukorbetegség globális probléma, káros emberi, szociális és gazdasági hatásokkal. Ma már több mint 250 millió cukorbeteg él világszerte, számuk évente 7 millióval növekszik. Az iskolánk beszélgetést szervezett erről a témáról 2018.12.03-án a Területi Közegészségügyi Hivatallal. Az iskolánkból ezen a beszélgetésen a IV.A tanulói vettek részt. A diákok a beszélgetés során megtudták a cukorbetegség tüneteit, ill. azokat a jellemző jegyeket, ami erre a betegségre utalhat. A cukorbetegség típusaival is megismerkedtek, és megtudták, hogyan kell elsősegélyt nyújtani egy cukorbetegnek. A beszélgetés végén szóba került az egészséges életstílus – a mozgás- és a helyes életmód fontossága.

       

      A beszélgetés szervezője: Ing. Monika Virágová.

       

     • Dejepisná súťaž – školské kolo - Történelem verseny – iskolai forduló

     • Dňa 10. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v dejepise, ktorej sa zúčastnili žiaci z tried II.A, III.AM a IV.A. Študenti mohli prezentovať svoje vedomosti v nasledovných tematických okruhoch: A- Svet v novom storočí. B- Hitler proti Európe. C- Míľniky vedy a techniky. D- Druhá svetová vojna- obdobie 1941-45. Každý tematický okruh obsahoval desať otázok, s možnosťou správnej odpovede zo štyroch možností.

      Na prvom mieste sa umiestnil žiak II.A- Pavol Šóky, na druhom mieste skončil Patrik Takáč zo IV.A a tretí bol Daniel Ďuriš zo IV.A triedy.

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

      Történelem verseny – iskolai forduló

      Az iskolánkon 2018. december 10-én megrendezésre került a történelem verseny iskolai fordulója. A résztvevők a II.A, III.AM és a IV.A osztály tanulói voltak. A diákoknak lehetőségük volt megmutatni tudásukat a következő témakörökben:

      A - Világ az új évszázadban. B – Hitler Európa ellen. C- Mérföldkő a tudományban és a technikában. D – II. világháború 1941-1945 között. Minden témakör 10 kérdést tartalmazott négy helyes válasz lehetőséggel.

      Az első helyen Pavol Šóky végzett a II. A osztályból, a második helyen Patrik Takáč a IV.A osztályból, a harmadik helyen pedig Daniel Ďuriš a IV.A osztályból.

      A verseny szervezője: PhDr. Edita Andrusková

      Organizátor súťaže: PhDr. Edita Andrusková

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • V dňoch 4. a 5.decembra sme usporiadali na našej škole okresné kolá (majstrovstvá okresu) v stolnom tenise družstiev  dievčat  a chlapcov  stredných škôl  okresu Komárno.

      Na turnaj sa prihlásilo 5 škôl v kategórii  „dievčatá“ ( žiačky) a u chlapcov(žiaci)  bojovalo  9 škôl. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovné žiaci: Kevin Lakatoš II.BM, Juraj Pluhár II.BM, Dominik Kiss II.DM a Dávid Kolarovský II.DM. Chlapcom gratulujeme

       Konečný výsledok , dievčatá :

      1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
      2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
      3. SPŠS a E Komárno

                                        chlapci :

      1. SPŠS a E Komárno
      2. SOŠT – MSZKI  Komárno
      3. Súkromná SOŠ Kolárovo

      Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

      Organizátori : T. Vrečič

                              I. Száraz                           

       

      2018.12. 4. én és 5. -én rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz  csapatbajnokságot. A lányoknál 5 iskola szerepelt a fiúknál pedig  9 . Az iskolánk diákjai a nagyon szép második helyen végeztek. A kovetkezo diákok képviselték iskolánkat: Lakatoš Kevin IIBM, Pluhár György II.BM, Kiss Dominik II.DM, Kolarovský Dávid II.DM. Gratulálunk.

       A végső sorrend a kovetkező lett :

                      Lányok          1.   Selye János Gimnázium Komárom

      2. Ľ.J . Šulek Gimnázium  Komárom

      3. Ipari Szakközépiskola Komárom

                     Fiúk               1.    Ipari Szakközépiskola Komárom

      2.Műszaki Szakközépiskola Komárom

      3.Magán Szakközépiskola Gúta 

      A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

       

      Szervezők :    Vrečič Tibor

                             Száraz  István                         

     • Navštívil nás Mikuláš - Bennünket is meglátogatott a Télapó

     • Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. A hoci nám stále nenasnežilo, veríme, že sa bude tohtoročný predvianočný čas niesť v pokojnom duchu. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

      Ing. Monika Virágová

      Mint minden évben hozzánk is ellátogatott a Télapó, hogy a diákjainkat és az iskola dolgozóit megajándékozza finomságokkal. Felállítottuk és feldíszítettük a karácsonyfát, és az iskolánk ünnepi hangulatba öltözött. A szép fehér december még várat magára, de bízunk benne, hogy nyugodt és békés hangulatban telnek a karácsony előtti napok. Mindenkinek kívánunk kellemes, békés, boldog ünnepeket!

      Ing. Monika Virágová

     • Vyhodnotenie kampane Červené stužky 2018 - A „Piros szalag” kampány kiértékelése 2018

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR.

      Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo cieľom aktivít Červené stužky 2018. Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Pri príležitosti dňa boja proti AIDS v rámci kampane Červené stužky sa žiaci našej školy zapojili nasledovnými aktivitami:

      • v novembri žiaci tretieho ročníka pripravili pútavú tematickú nástenku, ktorú umiestnili na chodbe našej školy,
      • v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zorganizovali besedu na tému HIV/AIDS pre žiakov druhého ročníka,
      • žiakom prvého ročníka sme premietli dokumentárny film „Anjeli“, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV (po premietnutí nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem),
      • žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením červenej stužky, ktoré zhotovili žiaci tretieho ročníka.

      Za zorganizovanie aktivít bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

       

       

       

       

      December első napja az egész világon az AIDS elleni harc világnapja. A kampány célja az, hogy figyelmeztesse az embereket az AIDS problémájára, bővítse ismeretüket a betegségről, annnak terjedéséről és felhívja figyelmüket a megelőzés fontosságára. A HIV/AIDS megbetegedés nem válogat, nem tisztel határokat, nem tesz különbséget bőrszín alapján, nem veszi figyelembe a gazdagságot, szegénységet. Szimbóluma a piros szalag. Az AIDS problémájával foglalkozik a „Piros szalag“ elnevezésű egész Szlovákiát átölelő kampány is, melybe iskolánk is bekapcsolódott. A mi iskolánk diákjai is részt vettek különböző aktivitásokkal a kampányban:

      • Novemberben a harmadik osztályos diákjaink faliújságot készítettek a témával kapcsolatban és kitették a folyosóra.
      • Területi Közegészségügyi Hivatallal együtt az iskolánk a másodikos diákjainknak beszélgetést szervezett a témáról.
      • Elsős osztályos diákjaink megnézték „Az angyalok“ című megható kisfilmet, mely egy szlovák misszionáriusnőről szól, aki a DélAfrikai Köztársaságban egy AIDS-es gyerekeket ellátó központban tevékenykedik.
      • Piros szalagokat készítettünk a harmadikos diákokkal, amelyet feltűztünk a tanulóknak és a tanároknak.

       

      Szervező: Ing. Monika Virágová.

       

     • Technická olympiáda - Műszaki olimpiász

     • Naša škola bola v tomto školskom roku opäť organizátorom okresného kola technickej olympiády pre základné školy. Už deviaty ročník tejto súťaže sa konal 29. novembra 2018.

      Technická olympiáda má dve kategórie:

      • kategória A je pre dvojice žiakov 8. a 9. ročníka,
      • kategória B je pre jednotlivých žiakov 5. až 7. ročníka.

      V oboch kategóriách mali súťažiaci mali najprv vyriešiť praktickú úlohu, pri ktorej bolo treba využiť vedomosti z technického kreslenia a techniky, a potom odpovedať na otázky vedomostného testu. Od súťažiacich sa očakávala priestorová predstavivosť a manuálna zručnosť.

      Víťazi okresného kola postúpili do krajského kola technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019.

      Ďakujeme za prípravu praktickej úlohy pánovi majstrovi Žigmundovi Győrimu a za metodickú a odbornú pomoc žiakom pri riešení praktickej úlohy pánom majstrom Róbertovi Némethovi, Jánovi Kaszovi a Ondrejovi Szladkému. 

      Zaznamenal: Ing. Augustín Ondrejkovič

       

      Idén is iskolánk adott otthont a műszaki olimpiász 9. járási versenyfordulójának.

      Az alapiskolások két kategóriában küzdöttek meg a győzteseknek járó díjakért és a kerületi fordulóba való továbbjutásért. Az „A” kategória versenyzőpárosainak kopogtatót, a „B” kategória egyéni versenyzőinek pedig kulcstartó házacskát kellett elkészíteni a megadott műszaki dokumentáció alapján. Azután a tesztfeladatok megoldására került sor.

      A győztesek 2019 február 7-én vesznek részt a kerületi fordulón.

      Köszönjük a gyakorlati rész előkészítését Győri Zsigmondnak, valamint Németh Róbert, Kasza János és Szladký András mester kollégáknak a szakmai segítséget a gyakorlati rész megvalósításánál.

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Dňa 26. novembra 2018 sa žiaci  I.A, I.NM a II.A triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 70 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Katarína Kissová.

       

      Az I.A, I.NM és II.A osztályok diákjai, 2018. november 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

      Szervezte: Mgr. Harisová Angela

      Pedagógiai felügyelet: Ing. Kissová Katarína

     • XXXI.ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠS v Hurbanove - A Konkoly – Thege matematikai verseny XXXI.évfolyama – Ógyalla

     • Dňa 22.11.2018 sa uskutočnil XXXI. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II.A/ a Dávid Vörös/IV.A/. Podujatia sa zúčastnilo 70 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázií v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2018.

      Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.

       

      2018. november 22.- én rendezték meg a  Konkoly – Thege Miklós matematikai verseny XXXI. évfolyamát az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Mário Bílý /I.A/, Chiara Marcela Ostružlíková /II. A/, Dávid Vörös /IV. A/.Az eseményen 70 diák vett részt különböző iskolákból, pl. magyarországi gimnáziumokból, Szencről, újvári iskolákból stb.

      A diákok három kategóriában versenyeztek. Olyan logikai feladatokat oldottak meg , amelyekkel a matematikai órákon az egyes évfolyamokban foglalkoztak.

      A versenyre a diákokat Mgr. Harisová Angela készítette fel.

     • Školská súťaž “Najlepší matematik“ /1. ročník/ - “A legjobb matematikus “ – iskolai verseny/1. évfolyam/

     • Dňa 26.11.2018 sa uskutočnil  desiaty ročník školskej matematickej súťaže „ Najlepší matematik“. Štrnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 38. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné :

      1. Mário Bílý                                  I. A                      33 bodov     

      2. Mátyás Sánta                             I. BM                   31 bodov

      3. Cynthia Lukovicsová                 I.CM                    29bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2018.11.26 -án került sor „A legjobb matematikus“ –verseny  iskolai  fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának  14 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 38 volt. Az eredmények a következők:

      1. Bílý Mário                                   I. A                       33 pont     

      2. Sánta     Mátyás                         I. BM                   31 pont

      3.Lukovicsová Cynthia                   I.CM                    29 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

     • „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” - „Népi játékok – készítsd el magad!”

     • Naša škola bola miestom zážitkového učenia. Cieľom projektu „Ľudová hračka- vyrob si ju sám!” je vyrobiť tradičnú ľudovú hračku z prírodných materiálov. Podujatie bolo určené žiakom vyšších ročníkov základnej školy a žiakom našej školy. Aktivity podujatia obsahujú prvky hudobnej, výtvarnej, estetickej a technickej výchovy.

      Aktívnou účasťou  žiakov základných škôl  v projekte „Ľudová hračka - vyrob si ju sám!” chceme oživiť, obnoviť a zachovať časť našej národnej identity súvisiacej s regiónom, v ktorom žijeme. Účasť na podujatí môže byť motiváciou pre profesijnú orientáciu žiakov základných škôl.

      Iskolánk alkotóműhely formájában az alapiskolás tanulók élménytanulásának helyszíne volt. A „Népi játékok – Készítsd magad!” projekt célja, hogy megismertesse a tanulókkal a hagyományos népi játékok elkészítésének módjait, természetes anyagokból gyermekjátékot készítsenek. A rendezvényen az alapiskolák felső tagozatos tanulóit vettek részt. A foglalkozások a zenei, a képzőművészeti, az esztétikai és a technikai nevelés elemeit ötvözik.

      A környező alapiskolák aktív részvételével a projektben felélesztjük a régiónkra jellemző kézműves hagyományokat, ezáltal hozzájárulunk nemzeti identitásunk megőrzéséhez. A projektben való részvétel kedvezően befolyásolhatja az alapiskolás tanulók jövőbeli pályaorientációját is.

     • „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ - " Régiónk népi kultúrájának ápolása"

     • Žiaci našej školy v rámci projektu „Oživenie ľudovej kultúry regiónu“ vystúpili s kultúrnym programom v Dome dôchodcov v Zlatnej na Ostrove, kde zahrali ľudové piesne na tradičných hudobných nástrojoch – citarách. Citary boli zakúpené s finančnou podporou NSK. Jeden žiak predviedol aj ľudový tanec. Vystúpenie malo úspech a tešíme sa na ďalšie stretnutie, ktoré poteší srdcia našich seniorov.

      Projekt realizovala Ildikó Szabó.

      Iskolánk diákjai  a „ Régiónk népi kultúrájának ápolása” című projekt keretén belül a  csallókőzaranyosi idősek otthonába  látogattak, ahol kultúrműsorral kedveskedtek a lakóknak. Néptáncos diákunk egy pergős néptánc produkciót mutatott be. Iskolánk citerazenekara pedig egy népdalcsokrot adott elő. Az ismert népdalokat a közönség együtt énekelte a zenekarral mindnyájunk örömére. Zenekarunk citeráit a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatásával vettük.

     • Olympiáda z anglického jazyka - Angol nyelvű olimpiász

     •      22.novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Na súťaži 

      sa zúčastnili žiaci IV.BM, III.A a III.CM triedy.

      Umiestnenia:      1.miesto získal Téglás Dominik zo IV.BM

                                 2.miesto získal Bazsó Máté z III.BM

                                 3.miesto získal Vitai Christopher z III.CM triedy.

       

          Súťažiaci boli odmenení  nákupnými poukážkami do školského bufetu.

                        

            2018. november 22 -án tartottuk meg iskolánkban az angol nyelvű olimpiászt. A versenyben

      a IV.BM, a III.A  és a III.CM diákjai vettek részt.

      Helyezések:    1.helyezett: Téglás Dominik, IV.BM

                             2.helyezett:  Bazsó Máté, III.BM

                             3.helyezett:  Vitai Christofer, III.CM

       

       A versenyzőket az iskolai büfé vásárlási utalványaival ajándékoztuk meg.

       

       

       

     • Majstrovstvá okresu v bedmintone - Tollaslabda járási bajnokság

     • MO v bedmintone SŠ sa konali 22.11.2018 v Imeli  za účasti 7 škôl. Našu školu reprezentovali K.Reháková a V.Chmelová zo 4.A triedy a D.Kiss a D.Kolarovský z 2.DM triedy. Hrou ani výsledkami nesklamali. Dievčatá po bojovnom výkone po postupe zo skupiny podľahli v boji o 3.miesto súperkám zo SPŠ stavebnej a skončili na lichotivom 4. mieste. Chlapci postupne vyradili SPŠ Komárno, SOŠ Hurbanovo i družstvo SOŠOaS Budovateľská Komárno a vo finále si zahrali proti žiakom zo SPŠ stavebnej Hurbanovo. V tomto dueli po náročnom priebehu žiaľ naši chlapci prehrali 2:1, ked´ po 4-násobnom predĺžení Dávid Kolarovský prehral o 2 body. DRUHÉ MIESTO je pekným výsledkom!

       GRATULUJEME!       
       

      A középiskolák tollaslabda járási bajnoksága 2018.11.22-én Imelyen került megrendezésre, melyen 7 iskola vett részt. Iskolánkat a IV.A osztályból K. Reháková és V. Chmelová, valamint a II. DM osztályból D. Kiss és  D. Kolarovský képviselte. Játékukkal és eredményeikkel is helytálltak. A lányok harci teljesítményét és a csoportból való továbbjutást követően vereséget szenvedtek a 3. helyért való versenyben az SPŠ építészeti iskola ellenfeleivel szemben, és így a tetszetős 4. helyet foglalták el. A fiúk fokozatosan kiverték az SPŠ Komárom, SOŠ Ógyalla és SOŠOaS Budovateľská szakközépiskola csapatait, és a döntőben az SPŠ építészeti szakközépiskola Ógyalla diákjaival küzdöttek meg. Az igényes párbajt követően sajnos diákjaink 2:1 arányban vereséget szenvedtek, amikor a 4x-es hosszabbítás után Kolarovský Dávid két ponttal veszített. A MÁSODIK HELY nagyon szép eredmény!

      GRATULÁLUNK!

     • FUTSAL

     • Futbalové mužstvo  našej školy sa zúčastnilo na majstrovstvách okresu vo futsale chlapcov SŠ. Finále sa uskutočnilo dňa 22.11.2018 v MŠH.( Mestská športová hala). Napriek dobrej hre sa umiestnili naši žiaci na 4. mieste. Dobrá správa je , že z 12 –tich hráčov  deviati sa môžu aj na budúci rok zúčastniť tejto súťaže, a o rok môžeme mať väčšiu šancu na lepšie umiestnenie. Za postup do finále chlapcom gratulujeme.

       

      Iskolánk labdarúgó csapata 2018.11.22 – én a Középiskolások Futsal Bajnokságának döntőjében szerepelt. A jó játék ellenére csak a 4. helyet szerezték meg. Reménytkeltő, hogy a 12 – es keretből jövőre kilencen képviselhetik iskolánkat, és egy év tapasztalattal a hátuk mögött nagyobb eséllyel vághatnak neki a jövő évi bajnokságnak. A döntőbe jutáshoz gratulálunk.