• Dédszüleink népi játékai

    • Dédszüleink népi játékai

     Az emberek már nagyon régóta készítenek készségfejlesztő gyermekjátékokat. Régen túlnyomó többségben embereket (babák), állatokat (lovacskák), munkaeszközöket, hangszereket, közlekedési eszközöket és fegyvereket imitáló játékokat készítettek. Sokszor a természetben talált tárgyak (faágak, kavicsok) jelentették a legegyszerűbb játékot a gyermekek számára. A játékokat otthon barkácsolták, vagy kézműves műhelyekben készültek (fazekasok, asztalosok kosárfonók), könnyen beszerezhető és megmunkálható anyagokból. A játékokat gyakran különböző népi motívumokkal díszítették.

     A lovacskák a mezei munkát és a huszárok életét jelképezték, gyakran szekereket, különböző munkaeszközöket és katona, ill. huszárfigurákat is készítettek melléjük.

     A babák segítségével a lányokat az anyaságra készítették fel. A leggyakrabban rongybabákat adtak a gyermekek kezébe, de volt közöttük szalmával, tollal kitömött bábu is, vagy fabábuk, amelyekhez rongyból készült fejet rögzítettek, továbbá agyagból és kukoricacsuhéból is készültek bábuk. A babákat helyi népviseletbe öltöztették.

     A hangszerek a gyermekek zenei készségeinek és mozgásának fejlesztését szolgálták, fából vagy csontokból készültek, és jellemző hangot adtak ki, amelyeket pl. népszokások és vallási ünnepek alkalmával használtak. (pl. Szent Iván-éj, karácsony, húsvét, stb.)

     A bábelőadások az iskolai nevelés mellett hozzátartoztak a vásárok forgatagához is. A bábokat különböző anyagokból készítették. Az ujjbábok vagy marionett bábuk rendszerint meséket keltettek életre, melyekben a pozitív hősök (szegény, okos, dolgos emberek) győzedelmeskedtek a gonosz felett.

     Ľudové hračky našich prarodičov.

     Hračky sa vyrábali už v dávnej minulosti. Slúžili na hranie a podporovali rozvoj schopností dieťaťa. V ľudovom prostredí v minulosti prevažovali napodobňujúce hračky, zobrazujúce ľudí (bábika), zvieratá (koníky, kohútiky), pracovné nástroje, zvukové a hudobné nástroje, dopravné prostriedky, zbrane. Deti sa často hrali s predmetmi, ktoré poskytovala príroda a okolité prostredie (vetvičky, kamienky). Hračky sa vyrábali buď podomácky  jednoduchými postupmi alebo remeselne ako vedľajší produkt v dielňach všakovakých remeselníkov. Pri ich výrobe sa používali dostupné a ľahko spracovateľné materiály z dielní hrnčiarov, stolárov, košikárov, tkáčov a podobne. Niektoré hračky boli zdobené ľudovými motívmi používanými na odevoch, nábytku a hrnčiarskych výrobkoch.

     Koníky slúžili na napodobňovanie činnosti roľníkov pri práci na poliach a husárov. Pre koníky sa vyrábali aj vozy, roľnícke náradie a vojaci - husári.
     Bábiky slúžili na napodobňovanie materských úkonov, na ktoré sa pripravovali dievčatá. Zväčša sa zhotovovali z najprístupnejších materiálov a jednoduchými technológiami. Najbežnejšie boli handrové bábiky, ktoré sa viazali sa z kúskov látok. Používali sa aj vrecúška vyplnené slamou, perím, ľanovou a konopnou priadzou,  alebo kostry z paličiek, ku ktorým sa pripevňovala handrová hlavička. Náročnejšie bábiky sa obliekali do handričiek naznačujúcich miestne kroje. Bábiky sa vyrábali aj z dreva, z pálenej hliny, zo slamy a kukuričného šúpolia.
     Hudobné nástroje slúžili na podnecovanie umeleckých a pohybových schopností detí. Najjednoduchšie hudobné nástroje sa vyrábali sa z dreva a kostí. Jednoduché zvukové nástroje vydávali rôzne zvuky a používali sa pri detských hrách. Používali sa aj pri rôznych ľudových zvykoch (noc na Svätého Jána, pálenie a topenie Moreny) a náboženských sviatkoch (Vianoce, Veľká noc).
     Bábkové divadlá boli bežnou súčasťou výchovy v školách a jarmokov. Bábky sa vyrábali z rôznych materiálov, mohli byť na prstoch, na špagátikoch alebo na paličkách. Bábkové hry boli upravené rozprávky a zvyčajne slúžili na výchovu detí. Kladnými hrdinami v nich boli chudobní, múdri, pracovití a statoční ľudia a dobro v nich vyhrávalo nad zlom.