• "Deň športu a zdravia na našej škole" - Sport- és egészségnap az iskolánkban
     • "Deň športu a zdravia na našej škole" - Sport- és egészségnap az iskolánkban

     • Dňa 15.11.2019 sa žiaci a zamestnanci Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste 10 v Komárne zúčastnili športového dňa, ktorého organizátorom bolo SRRZ – RZ pri SOŠT-MSZKI na Bratislavskej ceste 10 v Komárne. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

      Hovorí sa, že „V zdravom tele zdravý duch“. Je tiež známe, že pohyb priaznivo vplýva nielen na telesný, ale aj duševný rozvoj človeka a že aktivita v živote je nevyhnutná pre zdravý fyzický aj osobnostný rozvoj. Ukázali sme, že športovať sa dá aj zábavnou a motivačnou formou. Zúčastnení mali možnosť vyskúšať sa v rôznych športových disciplínach, a to v stolnom tenise, v capoeire a v joge. Okrem  zamerania  sa  na  dôležitosť pohybu a športu v živote žiakov, venovali sme sa aj edukačnej činnosti počas dňa, a to zorganizovaním besedy na tému Zdravý životný štýl. O tom, že podujatie splnilo očakávanie a svoj cieľ, svedčí fakt, že športový deň mal veľký úspech v kruhu všetkých účastníkov.

      Cieľom nášho projektu bolo vštepiť našim žiakom, ale aj zamestnancom školy, že pohybom si neupevnia len svoju fyzickú kondíciu, ale pookrejú aj na duši.

      2019. november 15-én a komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai és alkalmazottai sportnapon vettek részt, amelynek szervezője a Szlovákiai Szülők Szövetségének a komáromi  Műszaki Szakközépiskola mellett működő szervezete volt. A program a Nyitrai Kerületi Önkormányzat pénzügyi támogatásával valósult meg.

      „Ép testben, ép lélek“ hangzik a mondás. Köztudott, hogy a mozgás nemcsak az ember fizikai, hanem szellemi fejlődésére is pozitív hatással van, az életben végzett sporttevékenység pedig elengedhetetlen az egészséges testi- és személyiségfejlődéshez.

      A sportnap alkalmával megmutattuk, hogy a sportolás szórakoztató és lelkesítő is lehet. A résztvevők több sportágban is kipróbálhatták magukat, mint például az asztalitenisz, a capoeira és a jóga. Azon kívül, hogy felhívtuk a diákok figyelmét a mozgás és a sport fontosságára, a nap folyamán az oktatásra, nevelésre is odafigyeltünk, mégpedig az egészséges életmódról szóló beszélgetés formájában. Azt, hogy a rendezvény teljesítette az elvárásokat, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a sportnap nagy sikert aratott a résztvevők körében.

      Projektünk célja az volt, hogy tudatosítsuk a diákokban és az alkalmazottakban is, hogy a sport és a mozgás nem csupán fizikai erőnlétüket erősíti, hanem a lelküket is felüdíti.

     • Beseda Zdravý životný štýl - Beszélgetés az egészséges életmódról

     • Zdravie ovplyvňujeme svojím vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent. Iba zvyšných 20 percent je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou. Životný štýl je súhrn toho, ako človek žije a zbytočne sa nehovorí: „Ste, to čo jete“, alebo „V zdravom tele zdravý duch“. Absencia zdravého životného štýlu skracuje život a výrazne znižuje jeho kvalitu.                                    

      Dňa 15.11.2019 sa žiaci II.A triedy  v rámci športového dňa školy zúčastnili besedy na tému „Zdravý životný štýl“, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Cieľom besedy bolo zvýšenie zdravotného povedomia a správania sa žiakov v oblasti fyzickej aktivity, s následným pozitívnym efektom na ich zdravie. Nezabúdajme, že zdravie máme len jedno!

      Za zorganizovanie aktivity bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      Egészségünk 80%-ban az életmódunk függvénye. A maradék 20%-ot az öröklődő hajlam és az egészségügyi ellátás befolyásolja. Az egészséges életmód összessége mindannak, ahogy az ember él, nem véletlenül létezik a mondás: „Az vagy, amit megeszel“ vagy „Ép testben, ép lélek“. Az egészséges életmód hiánya megrövidíti az ember életét, rontja az életminőséget.

      2019. november 15-én a II. A osztály diákjai a sportnap keretén belül részt vettek az „Egészséges életmód” elnevezésű beszélgetésen, amelyet iskolánk a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatallal karöltve szervezett. A beszélgetés célja az volt, hogy javítsa a tanulók egészségtudatosságát, a testmozgáshoz fűződő viszonyát,  és ezáltal hozzájáruljon egészségük megőrzéséhez.

      Ne feledjük, egészségünk csak egy van!

      A beszélgetés szervezője Ing. Monika Virágová volt.

     • Beseda Nelátkové závislosti - Beszélgetés a függőségekről

     • Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. 

      Dňa 15.11.2019 sme v spolupráci s preventistkou OR PZ v Komárne pre žiakov I.NA a III.CM tried zorganizovali besedu na tému Nelátkové závislosti – gambling, nadmerné používanie mobilných telefónov, internetu, sociálnych sietí, atď..

      Celkom na záver môžeme na tému nelátkových závislostí parafrázovať starú ľudovú múdrosť: „Všetkého veľa (aj toho dobrého) škodí.“

      Za zorganizovanie besedy bola zodpovedná Ing. Monika Virágová.

      A rendelkezésünkre álló új technológiák segítségével a modern kor embere képes felvenni a felgyorsult élet ritmusát. A korral haladó, főleg fiatal embereknek nem jelent gondot, hogy az új műszaki vívmányokat befogadják, irányítsák  és ellenőrzésük alatt tartsák. Sajnos, pár év leforgása alatt a technika megmutatta (az emberiségnek) a sötét oldalát, továbbá azt is, milyen problémákat képes okozni. Már nemcsak a nagyvilágban, hanem idehaza is megjelentek az első kezelt betegek, akiknél a mobiltelefon, az SMS, az internet és a számítógépes játékok stb. túlzott használata függőséget okozott.

      2019. november 15-én az I. NA osztály diákjai részt vettek a  járási rendőrparancsnokság megelőző-felvilágosító szakértőjének a szenvedélybetegségekről - függőségekről tartott előadásán. Szó volt a játékszenvedélyről, a telefon-, a számítógép - és az internetfüggőségről, valamint a közösségi háló túlzott használatáról.

      A téma kapcsán megszívlelendő a régi népi bölcsesség: „A jóból is megárt a sok.”

      A beszélgetés szervezője Ing. Monika Virágová volt.

     • Navštívil nás Mikuláš - Bennünket is meglátogatott a Télapó

     • Ako každý rok, aj tento prišiel do našej školy Mikuláš, aby rozdal žiakom a zamestnancom školy sladkosti a pomohol rozsvietiť vianočný stromček. Mikulášov kôš bol plný dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať aj jeho pomocníci. Sprevádzali ho samozrejme anjel aj čert. A tak príchodom Mikuláša a rozsvietením stromčeka zavládla v škole vianočná atmosféra. Všetkým želáme príjemné prežitie tohto čarovného obdobia, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti!

      Mgr. Büiová Alexandra

      Mint minden évben hozzánk is ellátogatott a Télapó, hogy a diákjainkat és az iskola dolgozóit megajándékozza finomságokkal. Munkáját egy szépséges Angyal és egy Krampusz segítette. A Télapó kosara telis-tele volt apróságokkal, amelyet segítői osztottak szét. Felállítottuk és feldíszítettük a karácsonyfát, és az iskolánk ünnepi hangulatba öltözött. Mindenkinek kívánunk kellemes, békés, boldog ünnepeket!

      Mgr. Büiová Alexandra

     • Magyar helyesírási verseny – iskolai forduló - Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku – školské kolo

     • Ha gondolatainkat írásban akarjuk közölni, nem mindegy, miként tesszük. Manapság elvárás a kifogástalan helyesírás. Hagyományainkhoz híven ezért ebben a tanévben is megrendeztük iskolánk tanulói számára  a helyesírási verseny házi fordulóját – 2019. december 4-én. A versenyzők egy tesztlap megoldása során bizonyíthatták rátermettségüket. Az első, második és harmadik évfolyamból 17 tanuló kapcsolódott be a versenybe az I.BM, az I.CM, a II.BM, a II.CM, a III.BM és a III.CM osztályokból. A zsűri tagjai PaedDr. Nagy Ágnes és Mgr. Molnár Szabó Szilvia a javítást követően kihirdették a verseny eredményét:

      Az első helyen Vašmera Vivien, az I.CM osztály tanulója végzett.

      A második helyet Kovács Evelyn, a II.CM osztály tanulója, a képzeletbeli dobogó harmadik helyét pedig Bölcskei Szilvia, a III.CM osztály tanulója szerezte meg.

       A győztesek oklevelet és édes jutalmat vehettek át.

      Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

      PaedDr. Nagy Ágnes

      Na našej škole je už tradíciou, že v každom školskom roku organizujeme pre našich žiakov domácu súťaž v  pravopise. Dňa 4. decembra 2019 sme usporiadali školské kolo pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku.  Cieľom bolo, aby si účastníci preverili svoje zručnosti a vedomosti v maďarskom pravopise. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov z tried: I.BM, I.CM, II.BM, II.CM, III.BM  a III.CM. Počas súťaže žiaci mali riešiť test, ktorý opravili PaedDr. Ágnes Nagy a Mgr. Szilvia Molnár Szabó.

      Výsledky súťaže sú nasledovné:

      1. miesto: Vivien Vašmerová (I.CM)
      2. miesto: Evelyn Kovács (II.CM)
      3. miesto: Silvia Bölcskeiová (III.CM)

      K dosiahnutým výsledkom srdečne gratulujeme!

      PaedDr. Nagy Ágnes

     • EKO prednáška: PLANET LOVER - ÖKO előadás: PLANET LOVER

     • Študenti našej školy sa dňa 28. novembra 2019 zúčastnili na ekologickej prednáške s názvom Planet Lover v komárňanskom  kine Tatra.  Prednáška upozornila účastníkov predovšetkým na plastmi znečistené oceány. V krátkom dokumentárnom filme sme mohli vidieť, akému veľkému   nebezpečenstvu sú kvôli ľahostajnosti ľudí vystavené živočíchy  žijúce v oceánoch a pozdĺž pobrežia. Dostali sme aj niekoľko tipov a rád, ako produkovať menej odpadu, napríklad: namiesto jednorazových plastových fliaš by sme mali využívať iné materiály, v ktorých možno prenášať tekutinyꓼ dalo by sa šetrením pohonných hmôt zlepšovať stav ovzdušia – teda tam, kde je to možné, namiesto použitia automobilu, chodiť peši  či jazdiť na bicykli a v neposlednom rade by pomohlo aj pokúsiť sa raz týždenne vynechať z jedálnička mäso. Prednáška poskytla veľmi veľa zaujímavých podnetov v oblasti starostlivosti o našu planétu a prínosom je najmä zdôraznenie námetov, ako naši študenti môžu získané  informácie využiť vo svojom prostredí. V závere mali tí najaktívnejší možnosť vyhrať malé darčeky, ak správne odpovedali na otázky, čo sa im aj mnohým podarilo.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Alexandra  Büiová  - koordinátorka environmentálnej výchovy.

      A komáromi Tatra mozi adott otthont a Planet Lover elnevezésű ökológiai előadásnak, amelyen 2019. 11. 28-án a Műszaki Szakközépiskola diákjai is részt vettek. A rendezvény elsősorban az óceánok műanyaggal való szennyezettségére hívta fel a jelenlevők figyelmét. Egy rövid dokumetumfilmben szemléltették, hogy az óceánokban, valamint a part mentén élő állatok, mekkora veszélynek vannak kitéve az emberi nemtörődömségnek köszönhetően. Kaptunk pár ötletet, tanácsot, hogyan termeljünk kevesebb szemetet, illetve hogyan vigyázzunk jobban a bolygónkra: például az egyszer használatos műanyag palack helyett használjunk üveg- vagy rozsdamentes acélból készült kulacsot, legyen saját bambusz vagy fém szívószálunk. Legyünk energiatakarékosak, spóroljunk az ivóvízzel, gyalogoljunk és biciklizzünk autó használata helyett, hetente csak egyszer együnk húst!  A diákoknak lehetőségük volt apró ajándékokat nyerni, ha helyesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Az előadás nagyon tanulságos volt, a diákok figyelmét is felkeltette és a megszerzett  ismereteket a környezetükben is tudják majd kamatoztani.


      Az előadást Mgr. Büiová Alexandra az iskola környezetvédelmi koordinátora szervezte meg.

     • Exkurzia „Atlantis“ Levice - Tanulmányi kirándulás „Atlantis“ Léva

     • Dňa 26. novembra 2019 sa žiaci  I.A, I.BM a I.CM triedy zúčastnili exkurzie do vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Študenti si mohli preveriť svoje znalosti z fyziky a vyskúšať si akú silu má magnet, rotácia a ďalšie zaujímavosti. Získali informácie o objavení kolesa, internetu, vyskúšali si rôzne merania s najmodernejšími zariadeniami a ovládanie dronu a hoverboardu. Vystavených bolo viac ako 80 veľkých exponátov, medzi ktorými si každý našiel svoj obľúbený pokus, prípadne hračku. Interaktívne vzdelávanie vďaka originálnym exponátom pomohlo žiakom lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

      Organizátorkou akcie bola Mgr. Angela Harisová. Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Erika Csintalan.

      Az  I.AM, I.BM és I.CM osztályok diákjai, 2019. november 26–án tanulmányi kiránduláson vettek részt Léván az Atlantis művelődési központban. Ellenőrizhették a fizikából megszerzett tudásukat, meggyőződhettek a mágnesesség vagy a forgás - rotáció erejéről, továbbá láthattak egyéb érdekességeket. Információkat szereztek a technika vívmányairól: a keréktől az internetig, kipróbálhatták a legmodernebb merőeszközöket, megismerkedhettek a drónok, hoverboardok stb. működési elvével. A több mint 70 kiállítási tárgy között mindenki megtalálhatta kedvenc kísérletét vagy játékszerét. A kiállított tárgyak és kísérletek eredeti  módon való bemutatása, interaktív  átadása, hozzásegítette  diákjainkat  modern világunk jobb megértéséhez.

      Szervezte: Mgr. Harisová Angela

      Pedagógiai felügyelet: Mgr. Csintalan Erika

     • XXXII. ročník matematickej súťaže Konkoly -Thege Miklósa na SPŠS v Hurbanove - A Konkoly – Thege matematikai verseny XXXII.évfolyama – Ógyalla

     • Dňa 21. novembra 2019 sa uskutočnil XXXII. ročník matematickej súťaže Konkoly-Thege Miklósa na SPŠ stavebnej v Hurbanove. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Regina Kosztolányiová (I. A), Mário Bílý (II. A) a Pavol Sóky (III. A). Podujatia sa zúčastnilo 73 žiakov z družobných škôl z Maďarska, z gymnázia v Komárne, v Senci, v Nových Zámkoch a zo stredných odborných škôl v okrese Komárno a Nové Zámky. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Súťažné úlohy mali logický charakter a nadväzovali na vedomosti z matematiky, ktoré si študenti osvojili počas štúdia v danom ročníku. Vyhodnotenie súťaže bude zaslané v mesiaci december 2019.

      Za prípravu žiakov na súťaž bola zodpovedná Mgr. Angela Harisová.

      2019. november 21.- én rendezték meg a  Konkoly – Thege Miklós matematikai verseny XXXII. évfolyamát az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolában. Iskolánkat a következő diákok képviselték: Regina Kosztolányiová (I. A), Mário Bílý (II. A), Pavol Sóky (III. A). Az eseményen 73 diák vett részt különböző iskolákból, pl. magyarországi gimnáziumokból, Szencről, újvári iskolákból stb.

      A diákok három kategóriában versenyeztek. Olyan logikai feladatokat oldottak meg , amelyekkel a matematikai órákon az egyes évfolyamokban foglalkoztak.

      A versenyre a diákokat Mgr. Harisová Angela készítette fel.

     • Stolný tenis - Asztalitenisz

     • V dňoch 19. a 25. novembra sme usporiadali na našej škole majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev dievčat a chlapcov stredných škôl v okrese Komárno na školský rok 2019/2020.

      Na turnaj sa prihlásilo 6 škôl v kategórii „dievčatá“ a 6 u chlapcov. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: Kevin Lakatoš III.BM, Juraj Pluhár III.BM, Dominik Kiss III.DM a Dávid Kolarovský III.DM. Chlapcom gratulujeme.

      Konečný výsledok:   

      dievčatá:

      1. Gymnázium H. Selyeho Komárno
      2. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno
      3. SPŠ Stavebná Hurbanovo

      chlapci:

      1. SPŠS a E Komárno
      2. SOŠT – MSZKI  Komárno
      3. Gymnázium Ľ. J. Šuleka Komárno

      Na majstrovstvá kraja postúpili prvé mužstvá.

      Organizátori: Tibor Vrečič, Ing. István Száraz

      2019. november 19- én és 25 -én rendeztük meg az iskolánkon a járási asztalitenisz  csapatbajnokságot. A lányoknál  és a fiúknál is 6 iskola szerepelt. Az iskolánk diákjai a nagyon szép második helyen végeztek. A következő diákok képviselték iskolánkat: Lakatoš Kevin III.BM, Pluhár György III.BM, Kiss Dominik III.DM, Kolarovský Dávid III.DM. Gratulálunk.

      A végső sorrend a kovetkező lett:

      Lányok:

            1. Selye János Gimnázium Komárom

            2. Ľ.J.Šulek Gimnázium  Komárom

            3. Építészeti Szakkozépiskola Gyalla

       

       Fiúk:

            1. Ipari Szakközépiskola Komárom

            2. Műszaki Szakközépiskola Komárom

            3. Ľ.J.Šulek Gimnázium  Komárom

      A csoportelsők továbbjutottak a kerületi versenyre.

      Szervezők:    Vrečič Tibor, Száraz  István                         

     • „Heuréka!” vetélkedő - Súťaž „Heuréka!“

     • Iskolánk diákjai az idei tanévben is meghívást kaptak a Tudományok Napjára, amelyet 2019. november 14-én, Gútán rendeztek meg. A délelőtti órákban tudományos előadásokon vettünk részt. Először Klobusitzky György a közúti közlekedési veszélyhelyzeteiről tartott előadást. Ezt követően Dr. Csókay András „Krisztus arca szembenéz a tudományban is” c. előadását hallhattuk, majd Kollár Lajos hegymászó segítségével bebarangoltuk bolygónk óriása, a Himalája vidékét.

      Délután vette kezdetét a „Heuréka!” elnevezésű vetélkedő, amely idén a Magyar feltalálók a közlekedés történetében címet viselte.  Hét iskola diákjai mérettettek meg a közel négyórás versenyen. A rendezők rendkívül színvonalas és kreatív feladatsort állítottak össze, mely elsősorban a tárgyi tudást mérte fel, kisebb részben a logikai készségeket is.  Iskolánkat három diák képviselte a III.CM osztályból, név szerint: Bölcskei Szilvia, Holý Ingrid, Zalacko Balázs. A diákok több mint egy hónapig készültek a versenyre. Az erős mezőnyben becsülettel helytálltak, és a középmezőnyben végeztek. Sok ajándékkal és kellemes emlékekkel tértünk haza.

      Diákjainknak köszönjük a részvételt, és hogy öregbítették iskolánk jó hírnevét.

      Felkészítő tanár: Mgr. Büiová Alexandra

      Aj v tomto školskom roku boli žiaci našej školy pozvaní na Deň vedy, ktorý sa uskutočnil dňa 14. novembra 2019 v Kolárove. V dopoludňajších hodinách sme si vypočuli vedecké prednášky na rôzne témy, popoludní sa následne konala súťaž „Heuréka!“ - v tomto školskom roku zameraná na tému -Maďarskí vynálezcovia v histórii dopravy. Účastníkmi súťaže boli stredoškoláci zo siedmich škôl. Usporiadatelia pre nich pripravili veľmi kvalitný a kreatívny súbor úloh, ktorý preveroval  predovšetkým  vedomosti o maďarských vynálezcoch, v menšej časti  potom žiaci preukazovali logické zručnosti. Našu školu reprezentovali traja študenti z triedy III.CM: Szilvia Bölcskei, Holý Ingrid a Balázs Zalacko. Študenti sa na súťaž pripravovali viac ako mesiac. V silnej konkurencii dosiahli dobré výsledky a odchádzali so cťou. Domov sme si doniesli množstvo darčekov, zážitkov a príjemný pocit z dobre vykonanej práce. Našim študentom patrí poďakovanie za účasť, ktorou prispeli k zlepšeniu dobrej povesti našej školy.


      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Büiová Alexandra

     • Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŚETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založil prof. Dr. Valentina Dagiene v Litve. Cieľom súťaže, je:

      • ukázať rozmanitosť oblastí informačných technológií (IT), možnosti použitia a oblasti;
      • podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov;
      • vyriešiť obavy a negatívne pocity súvisiace s IT;
      • pomôcť účastníkom vzdelávania s farebnými, zaujímavými a motivujúcimi úlohami a príležitosťami v oblasti IT myslenia.

      Súťaže v roku 2019 sa zúčastnilo 27 702 žiakov z 202 škôl, medzi nimi aj naša škola: 13. novembra v kategórií senior (3 žiaci) a 15. novembra v kategórií junior (14 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 162. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Hraboš Bálint          II.CM              78 bodov/junior

      2. Füle Fanni              II.CM              74 bodov/junior  

      2. Török Dominik         I.CM              74 bodov/junior

      3. Frash József           II.CM              66 bodov/junior

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett kezdeményezés, melynek célja, hogy

      • megmutassák az informatika területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit;
      • felkeltsék az érdeklődést az informatika iránt;
      • feloldják az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
      • segítsék az oktatásban résztvevőket minél színesebb, érdekesebb, motiválóbb informatikai gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

      A 2019-es versenyen 202 iskola 27 702 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 13. a senior kategóriában 3 diákkal és november 15. a junior kategóriában 14 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 162 volt. Az eredmények a következők lettek:

      1. Hraboš Bálint          II.CM              78 bodov/junior

      2. Füle Fanni              II.CM              74 bodov/junior  

      2. Török Dominik         I.CM              74 bodov/junior

      3. Frash József           II.CM              66 bodov/junior

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole 13. novembra 2019. Jej cieľom bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.

      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Máté Bazsó, žiak IV.BM triedy a postúpi do okresného kola. Druhé miesto získal žiak III.BM triedy Christian Kosdi a tretie miesto získal Egon Fazekas zo IV.AM. Aj ostatní zúčastnení Richard Simondel zo IV.AM, Balázs Zalackó z III.CM a Ján Medveď z II.A sa stali  úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2019. november 13-án tartottuk meg. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.

      Az első helyen Bazsó Máté a IV.BM osztály tanulója végzett. Kosdi Christian a III.BM tanulója a második, Fazekas Egon a IV.BM osztály tanulója pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.

     • PISLÁKOLÓ MÉCSES – VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY - Recitačná súťaž “Pislákoló mécses”

     • A Gábriel Polgári Társulás a Pislákoló mécses vers- és prózamondó versenyt, ezúttal a Selye János Egyetem Konferencia-központjában rendezték meg 2019.11.9-én.

      A versenyre a hazai és az egyetemes magyarság papköltőinek verseivel, valamint a magyar és a világirodalom istenes verseivel, prózáival, illetve pozitív emberi értékeket hordozó művekkel lehetett nevezni. Iskolánkat Lacza Anikó képviselte a versenyen a IV. BM osztályból.

      A gálaműsorral egybekötött eredményhirdetésre a Selye János Egyetem Konferencia-központjának dísztermében került sor. A szervezők döntése alapján ebben az évben az egyes kategóriák értékelő bizottságai sávokba sorolták a versenyzőket. 

      Lacza Anikó ezüst sávos minősítést kapott.

      9. 11. 2019 organizovalo občianske združenie Gábriel súťaž “Pislákoló mécses” v priestoroch Univerzity J. Selyeho. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci s básňami a úryvkami z prózy maďarskej a svetovej náboženskej literatúry. Našu školu reprezentovala Lacza Anikó zo IV. BM.

      Súťaž sa ukončila v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho galavečerom, počas ktorého porota oznámila výsledky súťaže.

      Anikó Lacza obsadila v súťaži strieborné pásmo.

     • Envirobeseda: Dunajská delta - Környezeti beszélgetés: A Duna-delta

     • Na našej škole sa 06.11.2019 uskutočnila už tradičná beseda s p. Máriou Beneovou a p. Vladimírom Kmeťom, ktorí sú členmi OZ Maximilián Hell a naši  študenti  z I.A, II.A a III.A triedy si vypočuli besedu s názvom Dunajská delta.

      Žiaci so záujmom sledovali obrazové spracovanie miestnych prírodných lokalít nasnímaných z paluby lode. Dozvedeli sme sa o najzaujímavejších miestach v delte Dunaja ako sú, napríklad: prístavné mesto Tulčea, kam sa Dunajom plavia riečne aj morské nákladné lode, mesto Mila ležiace vo vzdialenosti 23 míľ od Čierneho mora, mesto Sulina, ktoré je poslednou pevninou a tu Dunajská delta splynie s morom. Vďaka rozprávaniu našich hostí už dnes poznáme dedinku Letea a lesík či lesostep s rovnakým názvom a pieskovým podložím, kde dodnes žijú divoké kone a rastie tu vzácna rastlina obsahujúca vo svojich plodoch vzácne liečivo efedrin, vieme ako vyzerajú pokojné zákutia plné vodných rastlín, živočíchov či vzácneho vtáctva. Spoznali sme aj hlavné kanále či ramená a vypočuli sme si mnoho zaujímavostí o živote ľudí, ktorí tieto pokojné odľahlé oblasti často nedotknuté výdobytkami civilizácie s láskou obývajú a nikdy by  odtiaľto neodišli.

      Touto cestou ďakujeme našim hosťom za poučný zážitok.

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Büiová

      2019.11.06-án iskolánkban megrendezésre került a már hagyományos előadás, melyet Beneová Mária és Kmeť Vladimír a Maximilián Hell OZ polgári társulás tagjai tartottak. Diákjainknak a Duna-deltája megnevezésű  programot mutatták be. Az előadáson három osztály vett részt: I.A, II.A, III.A.

      Diákjaink érdeklődéssel figyelték a helyi természeti lelőhelyek hajófedélzetről készített képes feldolgozását. Megismerték a Duna-delta legérdekesebb helyeit, mint például: Tulcsa kikötővárosát, ahová a Dunán folyó és tengeri teherhajók is hajóznak, Mila városát, amely 23 mérföld távolságra fekszik a Fekete-tengertől, Sulina városát, amely az utolsó szárazföld mielőtt a Duna-delta összeolvad a tengerrel. Vendégeink elmondásából ma már ismerjük Letea falut és az azonos nevű, homokos talajú erdőt, illetve erdős sztyeppét, ahol a mai napig fellelhetők vadlovak, illetve ahol értékes, efedrin tartalmú terméseiről ismert növények nőnek. Már tudjuk hogyan néznek ki vízinövényekkel, élőlényekkel vagy értékes madárvilággal teli eldugott helyek. Megismertük a főbb kanálisokat és ágakat, valamint számos érdekességet hallhattunk azon emberek életéről, akik ezeken a nyugodt, félreeső, gyakran a civilizáció vívmányai által sértetlen helyeken élnek, és soha nem költöznének el onnan.

      Ezúton is köszönjük vendégeinknek az ismeretterjesztő élményét.

      A beszélgetést Mgr. Büi Alexandra szervezte meg.

     • „Határtalanul!” program - Projekt „Bez hraníc”

     • A „Határtalanul!” program keretén belül iskolánkba látogatott a Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája negyven diákja négy tanár kíséretében. A „Határtalanul!” program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése. Tanárok és diákok ismerkednek a határon túli magyarság életével, illetve az anyaországgal.

      A pécsi iskola kiválasztott diákjai 2019. október 21-től 25-ig tartózkodtak városunkban, Komáromban. A vendégek fogadása után iskolánk igazgatója Pál Elemér mérnök mondott beszédet, majd Füle Fanni II. CM-es tanuló közreműködésével megismerkedtek – bemutató formájában – Komárom város történelmével, híres szülötteivel, nevezetességeivel. Azután Benedek Szabolcs II.CM-es tanuló az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkáról, szakképzési lehetőségekről beszélt. Verset szavalt Zalacko Balázs, a III.CM osztály tanulója és magyar népdalokkal örvendeztettek meg minket a citerazenekar tagjai: Galla Sebastian (III.CM), Rečka Zsolt (III.BM) és Toma Viktor (III.BM).

      Közösen ellátogattunk a Vág torkolatában levő komáromi várba. Ez az egyedülálló Nemzeti Kulturális Műemlék Közép-Európa legnagyobb erődítményrendszerének, amely a Szlovák Köztársaság és Magyarország területére is kiterjed, az egykori központja volt. Idegenvezető által képet kaphattunk az erőd évszázadokon át tartó viharos változásairól.

      Pozsonyi kirándulásunk során ellátogattunk a Dévényi várba. A Duna és a Morva összefolyása feletti szirten emelt vár a Kárpát-medence nyugati kapujának számított, így a magyar történelem folyamán fontos szerepet játszott, de a szlovák nemzeti öntudat egyik fő szimbólumaként is számon tartják.

      „Buszos túra” alkalmával kilátásunk nyílt a hegy tetejéről a Pozsonyi várra és a várnegyedre, láttuk a Grassalkovich–palotát, a jelenlegi elnöki rezidenciát, amit épp felújítanak.

      Gyalogos túránkat a Parlament épületénél kezdtük, majd a Bécsi-kapun áthaladva megcsodáltuk a Pozsonyi Várat teljes pompájában. A várpalota déli teraszáról gyönyörködtünk a Dunában, az Új hídban és a történelmi városközpontban.

      Belvárosi sétánk során láthattuk a Szent Márton–dómot, a Szent Mihály–kaput, a Fő-téren a Roland–kutat, a Szlovák Nemzeti Színházat, a Prímás palotát, az Óvárosházát és séta közben élvezettel hallgattuk idegenvezetőnk történeteit.

      Utolsó nap értékelő órát tartottunk közösen iskolánkban, ahol a diákok elmesélhették élményeiket a közös kirándulásokról kötetlen beszélgetés formájában. Vendégeink megosztották velünk benyomásaikat városunkkal, iskolánkkal kapcsolatban.

      Örülünk, hogy részesei lehettünk újra a „Határtalanul” programnak és izgatottan várjuk 2020 márciusát, mikor mi utazhatunk és újra személyesen találkozhatunk pécsi barátainkkal.

      Mgr. Csintalan Erika

      V rámci projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ navštívilo našu školu 40 žiakov zo strednej školy: „Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája“ v sprievode štyroch učiteľov. Cieľom projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ je budovať maďarsko-maďarské vzťahy, rozvíjať a prehĺbovať osobné vzťahy. Učiteľia a študenti spoznávajú maďarov žijúcich v zahraničí a vo vlasti.

      Vybraní študenti školy Pécs v dňoch 21. – 25. októbra 2019 spoznávali naše mesto, Komárno a okolie. Hostí privítal riaditeľ našej školy Ing. Elemír Pál, potom nasledovala Fanni Füle z II.CM triedy predstavila pamiatky a histórií Komárna spolu so slávnymi osobnosťami formou prezentácie. Nasledoval Szabolcs Benedek z II.CM triedy, ktorý hovoril o výchovno – vzdelávacom procese a možnostiach odborného vzdelávania na našej škole. Báseň recitoval Balázs Zalacko z III.CM triedy a členovia citerovej kapely (Galla Sebastian (III.CM), Rečka Zsolt (III.BM) a Toma Viktor (III.BM)) nás zabávali maďarskými ľudovými piesňami:

      Spoločne sme navštívili hrad Komárno pri ústí Váhu. Tento jedinečný fortifikačný objekt je súčasťou najrozsiahlejšieho pevnostného systému v strednej Európe, ktorý sa rozkladá na území Slovenskej republiky a Maďarska. Sprievodca nám dal predstavu o búrlivých zmenách v priebehu storočí.

      Počas našej exkurzie do Bratislavy sme navštívili hrad Devín. Hradná ruina týčiaca sa na vysokom brale nad sútokom riek Dunaja a Moravy patrí k najvýznamnejším historickým a archeologickým lokalitám v strednej Európe.

      Počas „prehliadky autobusom“ sme mali výhľad z vrcholu kopca na Bratislavský hrad a hradnú štvrť, videli sme Grassalkovichov palác, súčasné prezidentské sídlo, ktoré sa renovuje.

      Začali sme turistickú prehliadku budovy parlamentu a cez Viedenskú bránu sme obdivovali úplnú krásu Bratislavského hradu. Z južnej terasy hradného paláca sme videli Dunaj, Nový most a historické centrum mesta.

      Počas našej pešej prehliadky v centre sme mohli vidieť Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, Rolandovu fontánu na Hlavnom námestí, Slovenské národné divadlo, Primaciálny palác, Staromestský dom a pritom sme počúvali príbehy nášho sprievodcu.

      Posledný deň sme v našej škole usporiadali hodnotiacu hodinu, kde sa študenti mohli podeliť o svoje skúsenosti so spoločnými exkurziami pri neformálnom rozhovore. Naši hostia zdieľali svoje dojmy z nášho mesta a školy.

      Sme radi, že sme znova súčasťou programu „Bez hraníc“ a sme nadšení z marca 2020, keď my môžeme cestovať a opätovne sa osobne stretnúť s našimi priateľmi v Pécsi.

                  Mgr. Erika Csintalan

     • Szeminárium – „A fiatal lakosság leggyakoribb onkológiai betegségei” - Seminár – „Najčastejšie onkologické ochorenia u mladej populácie“

     • 2019. október 25-én a III.CM osztály diákjai szemináriumon vettek részt, melynek címe “A leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedések a fiatal populáció körében”. Két prezentációt hallgathattunk meg.

      Az előadók: Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD és PhDr. Erika Zámečníková a következő megbetegedéseket mutatták be: mellrák, méhnyakrák, bőrrák, tüdőrák, hererák. Megtudhattuk mik a tünetek, hogyan zajlik a daganatok diagnosztizálása és kezelése. A daganatos megbetegedések kialakulásának hátterében főleg a helytelen életvitel áll.                    Rizikófaktornak tekinthetjük a dohányzást, az egészségtelen ételek, alkohol fogyasztását és a stresszt. Nyáron nem szabad 11 és 15 óra között napozni és mindig használjunk bőrtípusunknak megfelelő fényvédő krémeket. Nagyon fontosak a prevenciós kezelések, illetve testünk önvizsgálata. Megmentheti az éltünket, ha időben kiderül a betegség. Az előadások végén a hallgatók különböző kérdéseket tehettek fel az előadásokkal kapcsolatban.

      Dňa 25. októbra 2019 sa študenti  III.CM triedy zúčastnili seminára s názvom „Najčastejšie onkologické ochorenia u mladej populácii“. Vypočuli sme si dve prezentácie.

      Prednášatelia: Doc. Mudr. Vladimír Bella, PhD  a   PhDr. Erika Zámečníková, ktorí  predstavili onkologické choroby: rakovina prsníka, krčka maternice, rakovina kože, rakovina pľúc, rakovina semenníkov. Dozvedeli sme sa, aké sú príznaky, ako sa diagnostikuje a lieči rakovina. Hlavnou príčinou vývoja rakoviny je zlý životný štýl.

      Za rizikové faktory možno považovať fajčenie, nezdravé jedlo, konzumáciu alkoholu a stres. V lete sa nesmie opaľovať medzi 11:00 a 15:00 h a vždy používame  opaľovacie krémy, ktoré sú vhodné pre náš typ pleti. Preventívne liečby a samovyšetrenie nášho tela sú veľmi dôležité. Ak sa choroba zistí včas, môže sa zachrániť náš život. Na konci prednášok mohli študenti položiť rôzne otázky týkajúce sa témy.

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 1. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 1. évfolyam

     • Dňa 28.10.2019 sa uskutočnil jedenásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Devätnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 39. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Regina Kosztolányiová     I.A                       19 bodov

      2. Daniel Holub                    I.A                       18 bodov

      3. Vivien Vašmerová            I.CM                    17bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

      2019.10.28-án került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának 19 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 39 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Regina Kosztolányiová     I.A                       19 bodov

      2. Daniel Holub                    I.A                       18 bodov

      3. Vivien Vašmerová            I.CM                    17bodov

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Haris Angela szervezte.

     • Exkurzia do múzea Holokaustu v Seredi

     • 24. októbra 2019 triedy II.A, I.NA a I.NBM sa zúčastnili exkurzie do múzea Holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v bývalých priestoroch bývalého pracovného a  koncentračného tábora a predstavuje tragické riešenie židovskej otázky na  Slovensku počas druhej svetovej vojny. V tzv. Židovskom kódexi bolo zakotvené, že židovskí spoluobčania sú zbavení všetkého majetku, že nemôžu vlastniť rádio, bicykel, nemôžu ísť do kina, na rybačku, zábavu, deti nemôžu navštevovať školu a práca bola povinná pre každého a zadarmo od 16 do 60 rokov.

      V múzeu sú vystavené dobové dokumenty a artefakty našich bývalých spoluobčanov v piatich barakoch a dobytčí vagón, na akom ich prevážali do koncentračného tábora do Auschwitzu.

      Táborom v Seredi prešlo od roku 1942- 1945 vyše 16 tisíc Židov, z ktorých väčšina neprežila holokaust.

     • Zázraky nášho regiónu - A régiónk csodái

     •  

      „REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“

           Dňa 15. októbra 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola, Komárno zúčastnili poznávacieho zájazdu v rámci projektu „Zázraky nášho regiónu“, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žiaci tento zájazd využili na spoznanie najvýznamnejších kultúrnych pamiatok NSK.

           Do Topoľčianok sme pricestovali autobusom. Zámok Topoľčianky sa nachádza na severnom konci obce, kde sa rozprestiera rozsiahly anglický park, do ktorého je malebne zakomponovaný zámok, datovaný od 15. – 16. storočia. Jeho hlavné klasicistické krídlo je začlenené do troch renesančných krídel, ktoré uzatvárajú nádvorie s fontánou uprostred. Z klasicistického krídla sa stalo múzeum historického nábytku, bytových doplnkov a historických zbraní. Všetok nábytok zámku je pôvodný tak, ako ho tu zanechali poslední šľachtickí majitelia zámku, arcivojvoda J.A. Habsburg s manželkou. Našu pozornosť upútala aj zámocká knižnica so zbierkou 14.000 vzácnych zväzkov kníh, založená grófom Jánom Keglevichom. Knižnica je historická, jedna z mála v úplnosti zachovaných zámockých knižníc na Slovensku. Súčasťou zámku je aj zámocká kaplnka, vystavaná v roku 1662 v severozápadnej bašte. V kaplnke sa nachádza pozoruhodný obraz jej zakladateľky Alžbety Rákoczi na posmrtnom katafalku. K priestorom zámku patria aj historické apartmány, kde sa nachádza ešte pôvodná posteľ 1. ČSR prezidenta T. G. Masaryka.
      Tri renesančné krídla s manzardovou nadstavbou slúžia ako hotelová časť a sú kompletne zrekonštruované pre  potreby hosťa.

           Naša cesta pokračovala  do Nitry. Ústrednou dominantou najstaršieho slovenského mesta je Nitriansky hrad, postavený na mieste mohutného slovanského hradiska, sídla nitrianskych kniežat a veľkomoravských panovníkov. Dnes je sídlom nitrianskeho biskupstva. Postavili ho v 11. storočí. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. Jeho jadrom je katedrála s priľahlou biskupskou rezidenciou. Našou prvou zastávkou bolo sídlo biskupa a hradné námestie so sochou Jána Pavla II. V kostole sv. Emeráma si žiaci vypočuli prednášku o histórii kostola, pozreli si fresky. Zaujímavosťou bola i hradná studňa a veža, ležiace v časti mestských hradieb. Studňa je veľmi hlboká a patrí k najvyhľadávanejším turistickým hradným objektom. Pod hradom sme prešli kazematy. Nitrianske hradné kazematy sa nachádzajú v juhovýchodnej  časti hradu. Návštevníci môžu vidieť, ako sa stavba vyvíjala  od čias Veľkej Moravy až po nitrianske hradné opevnenie. Po prehliadke hradného areálu sme pokračovali návštevou cirkevného múzea, ktoré bolo v roku 2007 otvorené v bývalej hospodárskej budove. Na prízemí múzea je umiestnená dokumentácia a písomné pamiatky o kresťanstve, makety umeleckých artefaktov. Tu sa nachádza aj najstaršia ručne písaná slovenská kniha z r. 1083, nitrianska ročenka a odpisy Zoborských listín z rokov 1111 a 1113.V suteréne sú liturgické predmety, kalichy a sviatosti používané na cirkevné obrady.

           Posledná etapa našej cesty bol poľovnícky kaštieľ Palárikove, ktorý je situovaný v krásnom prostredí anglického parku, 12 km severne od mesta Nové Zámky.  Bývalé vidiecke šľachtické sídlo postavené v štýle neskorého klasicizmu ponúka ideálne miesto na oddych v prostredí lesov juhozápadného Slovenska.

           Unavení, ale obohatení o vedomosti a zážitky, sme sa v neskorých popoludňajších hodinách vrátili domov.

       

           A Műszaki Szakközépiskola tanulói 2019.október 15-én tanulmányi kiránduláson vettek részt, amely a  Nyitra megye pénzügyi támogatásával valósult meg.

           Utazásunk első állomása a Kistapolcsányi kasztély volt, amely a Zsitva folyó völgyében, 32 km-re található Nyitrától. Óriási angolpark övezi a gyönyörű, árkádos belső udvarú, kupolás épületet. A jelentős történelmű várkastély, mely a Habsburgok kedvenc nyári rezidenciája, majd a Csehszlovák Köztársaság elnökeinek nyaralója volt, napjainkban múzeumként, valamint elegáns kastélyszállóként is várja az ide látogató turistákat. A látogatás során a kupolatermen kívül hét további klasszicista stílusú termet néztünk meg, melyek tele vannak értékes barokk és empire bútorokkal, gyönyörű cserépkályhákkal, impozáns csillárokkal. A kastélyban találjuk az ország leggazdagabb kerámiagyűjteményét, különösen a meisseni porcelánok értékesek. Figyelemre méltó még a XVI.-XIX. századi pazar fegyverkollekció is. A hetedik terem volt a köztársasági elnökök dolgozószobája, Masaryk és

      Beneš elnök több személyes használati és munkaeszközével, többek közt Masaryk telefonja és Beneš írógépe is látható. Másik szárnyában található a Keglevich János gróf szenvedélyét dicsérő bibliotéka, amely 14 ezer kötetet tartalmaz, azonban csak kutatási célból látogatható.

           Utazásunk második állomása a Nyitrai vár volt. A vár a város legdominánsabb elemei közé tartozik. A vár területére a szabálytalan alaprajzú bejárati kapun át jutottunk be. Először megtekintettük a várudvarban álló II. János Pál pápa szobrát, majd a Szent Emmerám székesegyházat, ahol meghallgattuk a templom történetét, megcsodáltuk a freskókat, szobrokat. A torony és a várfal által közrefogott részen találtuk a vár kútját, amely hihetetlen mélységének és látványos kinézetének köszönhetően mindannyiunk számára a vár legmaradandóbb látványosságának számított. Ezután a gótikus várárokba mentünk, innen nyíltak a kazamaták. Továbbá megtekintettük az Egyházmegyei Múzeumot, amely a várkomplexum részét képezi. Szlovákia első egyházmegyei múzeumát 2007-ben nyitották meg a hajdani gazdasági épületben. A múzeum földszintjén a kereszténység elterjedésének kezdetét dokumentáló oklevelek láthatók. Itt került kiállításra Szlovákia legrégebbi kézzel írott könyve, az 1083-ból származó Nyitrai évkönyv és a Zobori oklevelek másolatai 1111-ből és 1113-ból.

           Kirándulásunk utolsó helyszíne Tótmegyer. Itt található a tótmegyeri Károlyi -kastély. A  kastélyt 1737 táján építtette Károlyi Ferenc. A kastélyt 52 hektáros szép angolpark övez.

           Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza a késő délutáni órákban.

     • Exkurzia v Komárňanských tlačiarňach - Exkurzió a Komáromi nyomdában

     • Dňa 15.10.2019 žiaci II. A triedy  odboru Grafik digitálnych médií spolu s majsterkou Ing. Kissovou navštívili tlačiareň v Komárne. Žiakov privítal výrobný manažér  tlačiarne Ing. Zoltán Kurcsík,  ktorý žiakom ukázal celý výrobný proces a na všetky otázky odborne odpovedal. Vysvetlil žiakom, aké typy papiera sa používajú na rôzne typy tlače, aké na letáky, časopisy ... Žiaci počúvali výklad manažéra a na vlastné oči sa mohli presvedčiť, aké veľké množstvo tlače sa spracuje za krátky čas. Celá skupina GDM triedy II.A so spokojnosťou poďakovala p. manažérovi Kurcsíkovi za sprevádzanie celou výrobou a za srdečné privítanie. Celá skupina odišla veľmi spokojná  a múdrejšia o množstvo nových poznatkov.

       Organizátorka: Ing. Kissová Katarína

      2019. október 15- én a II. A osztály számítógépes grafikus szakos tanulói a Komáromi Nyomdában tettek látogatást Ing. Kiss Katalin mesternővel. A diákokat a nyomda gyártás vezetője, Ing. Kurcsík Zoltánt fogadta, aki körbevezette a csoportot, bemutatta a munkafolyamatot, és készségesen válaszolt a feltett kérdésekre. A gyártás vezető úrtól megtudták, melyik papírtípust milyen célú nyomtatásra használják, majd szemtanúi lehettek annak a munkafolyamatnak, mely során rövid idő alatt hatalmas mennyiségű anyag kerül ki a nyomdából. A diákok sok új élménnyel, tapasztalattal gazdagon távoztak, majd hálás köszönetet mondtak a szívélyes fogadtatásért és körbevezetésért. 

      Szervező: Kiss Katalin mérnőknő