• Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti - Beszámolók az oktatási-nevelési tevékenységről

    • Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
     Beszámolók az oktatási-nevelési tevékenységről

     Školský rok:Stanoviská:Dokumenty
     2021/2022
     2020/2021
     2019/2020
     2018/2019
     2017/2018 
     2016/2017
     2015/2016
     2014/2015
     2013/2014
     2012/2013

     2011/2012

     2010/2011