• 2020/2021

        • Pokyny

          Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii ZS AS