• Nadpis

    • Zváračská škola č. 241

          Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste 10 v Komárne oznamuje svojím žiakom 3. a 4. ročníkov, ako aj verejnosti (fyzickým a právnickým osobám), že sa na našej škole v priestoroch dielne vykonávajú zváračské kurzy pre metódy:

     • Z-E1   kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
     • Z-M1  kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
     • Z-G1   kurz zvárania plameňom
     • D-G2  rezanie a drážkovanie kyslíkom

      

     Vykonáva sa aj predlžovanie platnosti zváračských preukazov pre všetky metódy zvárania. Zváračské kurzy a periodické preskúšanie zváračov škola zabezpečuje pre žiakov i pre širokú verejnosť. Po ukončení základného zváračského kurzu je možné získať certifikát európskeho zvárača.

     Vedúci zváračskej školy č. 241:

     Ing. Leopold Tóth

     Skúšobný orgán zváračskej školy:

     Ing. Leopold Tóth

     Inštruktori zvárania:

     István Kiss

     Kontakt :        Zváračská škola č. 241                   

                        Stredná odborná škola technická -

                        Műszaki Szakközépiskola

                        Bratislavská cesta č.10

                        945 01 Komárno

                        Telefón: +42135 7740 868

                        E-mail školy: soskn@soskn.sk

      

     241 – es számú hegesztőiskola

          A Pozsonyi út 10. szám alatt található Műszaki Szakközépiskola értesíti a 3. – 4. évfolyamban tanuló diákjait, továbbá a nagyközönséget (fizikai és jogi személyeket), hogy iskolánk műhelyében a következő hegesztőtanfolyamok indulnak:

     • Z-E1   bevont elektródás elektromos ívhegesztés
     • Z-M1  fogyóelektródás védőgázas hegesztés
     • Z-G1   lánghegesztés
     • D-G2  vágás és hornyolás lánggal

      

     Foglalkozunk még  különféle hegesztő igazolványok érvényességi idejének meghosszabbításával is. Az iskola a hegesztőtanfolyamokat és a rendszeres hegesztővizsgákat biztosítja a diákok és a széles nagyközönség számára is. A hegesztőtanfolyam elvégzése után lehetőség van az EU-n belül elismert nemzetközi hegesztőoklevél megszerzésére.

     A hegesztőiskola vezetője: 

     Ing. Leopold Tóth

     A hegesztőiskola vizsgáztatója:

     Ing. Leopold Tóth

     A hegesztőiskola tanárai:

     István Kiss

     Információ: 241-es számú hegesztőiskola                   

                       Stredná odborná škola technická -                           Műszaki Szakközépiskola                                        Bratislavská cesta č.10                                            945 01 Komárno

                       Telefon: +42135 7740 868

                       E-mail: soskn@soskn.sk