Maturity › Maturitná komisia

Komisia: Komisia č. 02 MJL

Predseda: PaedDr. Katarína Tóthová
Skúšajúci: PaedDr. Ágnes Nagy, Mgr. Silvia Molnár Szabó

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2019