• Prednáška o škodlivosti alkoholu a o iných závislostiach - Beszélgetés a alkohol és más függőségek ártalmairól-

     • Dňa 10.06.2021 sa na našej škole uskutočnila beseda s názvom Prednáška o škodlivosti alkoholu a o iných závislostiach  pre žiakov I. EM triedy. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Zsuzsanna Némethová. 

      Prednáška bola predovšetkým zameraná na zdravotné dôsledky užívania alkoholu. Žiaci sa oboznámili s jeho účinkami nielen na zdravie človeka, ale aj na vážne sociálne a spoločenské dôsledky. Hovorilo sa o vývoji tak psychickej ako i fyzickej závislosti z užívania alkoholu. Žiaci boli informovaní o možnostiach prevencie tohto zlozvyku a aktívne sa zapájali do diskusie počas prednášky.  

      Organizátorka: Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánk I. EM osztálya 2021. június 10-én részt vett egy az alkohol káros hatásairól szóló előadáson, amelyet Németh Zsuzsanna, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa tartott.  

      Az előadás fő témáját az alkohol és annak káros hatásai képezték. Tanulóink nem csak az alkohol egészségre gyakorolt hatásaival szembesültek, de megvitatták a szociális és a közösségi életet befolyásoló kihatásait is. Beszélgettek az alkohol által kiváltott pszichikai és fizikai változásokról az emberi szervezetben és szóba kerültek még másfajta függőségek is, mint például a játékfüggőség vagy az internet mértéktelen használatához kapcsolható függőség. Az előadás érdekességét bizonyította tanulóink kreatív kérdései, melyeket az előadónak címeztek.  

      Szervező: Mgr. Ing. Misák Adriana 

     • Deň Zeme - A Föld napja

     • Trochu neskôr, ale s o to väčším nadšením 2. júna 2021 pri príležitosti Dňa Zeme žiaci Strednej odbornej školy technickej (I.EM) upratali areál školy a pozbierali odpadky, ktoré boli neskôr selektované. Práca trvala od 8:00 do poludnia a počas prestávok koordinátorka environmentálnej výchovy hovorila so žiakmi o ochrane nášho životného prostredia a o selektívnom zbere odpadu. Environmentálnej výchove sa totiž na našej škole prikladá veľký význam.

      Jedným zo sloganov hnutia ku Dňu Zeme je: „Kto povedal, že zmeniť svet nedokážeš?”

      Podujatie organizovala Mgr. Büiová Alexandra, koordinátorka environmentálnej výchovy.

      A Föld napja alkalmából  2021. június 2-án a Műszaki Szakközépiskola elsős diákjai (I.EM) - kicsit megkésve, de annál nagyobb lelkesedéssel - az iskola területén takarítottak, szemetet szedtek, amelyet később szelektáltak.  Reggel 8 órától egészen délig tartott a munka, a pihenőidők alatt pedig környezetünk védelméről és a szelektív hulladékgyűjtésről beszélgettek a környezetvédelmi koordinátorral. Iskolánk nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmi nevelést.

      A Föld napja mozgalom egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

      Az eseményt Mgr. Büi Alexandra, környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Prevencia fajčenia - Dohányzás megelőzése

     • Dňa 24.05.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Prevencia fajčenia so žiakmi triedy I.A. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková. 

      Téma bola zameraná prioritne na negatívne dopady fajčenia, ktorými sú fyzická a psychická závislosť od cigariet. Prednášajúca uviedla počty úmrtí v dôsledku fajčenia v EU aj vo svete. Žiaci boli informovaní o chemických látkach, ktoré obsahuje cigaretový dym, o ochoreniach spôsobených fajčením a taktiež o dôsledkoch pasívneho fajčenia. V neposlednom rade bol zdôraznený význam prevencie. Žiaci živo diskutovali o primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencii proti fajčeniu. 

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. május 24-én beszélgetésre került sor az I.A osztály tanulóival a dohányzás megelőzésének témakörében. A beszélgetést Kristína Poláková, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa vezette. A beszélgetésen az I.A osztály tanulói vettek részt. 

      A téma elsősorban a dohányzás negatív következményeire, valamint a cigarettától való fizikai és pszichikai függőségre fókuszált. Az előadó beszámolt a dohányzás áldozatainak számáról, a dohányzás okozta hatásokról az Európai Unióban és a világban. Elhangzottak információk azokról a vegyi anyagokról, amiket a cigarettafüst tartalmaz, a dohányzás okozta betegségekről, és a passzív dohányzás káros hatásairól. Nem utolsó sorban hangsúlyozta a megelőzés fontosságát, amit három csoportra osztott, primer, szekunder és tercier megelőzésre. 

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.

     • Zdravý životný štýl - Az egészséges életmód

     • Dňa 24.05.2021 bola v našej škole organizovaná beseda s názvom Zdravý životný štýl a pohybová aktivita so žiakmi triedy II.A. Besedu viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne p. Kristína Poláková. 

      Prednáška bola rozdelená na dve časti: 

      Prvá časť bola venovaná pohybovej aktivite, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. Hovorilo sa o jednoduchších i zložitejších pohybových aktivitách, o efekte pohybu na zdravie človeka. Diskutovalo sa o doporučených pohybových aktivitách, vďaka ktorým sa predíde civilizačným chorobám vznikajúcim z nedostatku pohybu. 

      Druhá časť prednášky bola zameraná na ďalšiu súčasť zdravotného životného štýlu, ktorou je správna výživa. Hovorilo sa o nevhodných a rizikových potravinách a taktiež o vhodnom pitnom režime. 

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák 

      Iskolánkban 2021. május 24-én beszélgetésre került sor a II.A osztály tanulóival az egészséges életmód és az aktív mozgás témakörében. A beszélgetést Kristína Poláková, a Regionális Közegészségi Hivatal komáromi fiókjának munkatársa vezette.  

      Az előadás két részből állt: 

      Az első rész elsősorban az aktív mozgással, mint életünk fontos részével foglalkozott. Elhangzottak információk az egyes mozgási aktivitásokról, az egyszerűbbektől az összetettebbekig, és ezek hatásáról az egészségre. Az előadó foglalkozott az ajánlott mozgásformákkal, azzal, hogy mihez vezethet a szükségesnél kevesebb mozgás és kihangsúlyozta az aktív mozgás előnyeit is. 

      A második rész az egészséges életstílusra fókuszált, amelynek természetesen a mozgás is szerves része ugyanúgy, mint az egészséges táplálkozás és ennek alapelvei. Szó volt még az egészségtelen és veszélyes ételekről és a megfelelő folyadékbevitel fontosságáról az egészséges életstílus szempontjából.   

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.

     • Hogyan tovább végzőseink? - Ako ďalej absolventi?

     • 2021. május 13.-án és 14.-én meglátogatta iskolánkat a Munka-, szociális és családügyi hivatal komáromi részlegének két munkatársa, akik elbeszélgettek végzős tanulóinkkal a munkapiacon való részvételi szándékukról, esetleges terveikről.

      Mgr. Ďumbier Gyöngyi, a hivatal tanácsadója és oktatási referense tájékoztatást adott régiónk helyzetéről, a munkanélküliek arányáról, és a munkalehetőségekről. Ismertette tanulóinkkal, hogy mikor és milyen helyzetben érdemes felkeresni a munkahivatalt. Beszélt az állam nyújtotta támogatásokról fiatal vállalkozók számára, melyek a pandémia lecsengése után újra elérhetővé válhatnak számukra.

      A találkozó második fele a munkahivatal által közvetített Európa Uniós álláslehetőségekről szólt, melyek minden érdeklődőnek ingyenesen a rendelkezésére állnak. Ing. Janík Ida, EURES tanácsadó bemutatta a www.eures.sk internet oldalt, ahol a regisztráció után bárki számára elérhetővé válik a külföldi brigád vagy a hosszútávú munka lehetősége az Európai Unió bármelyik tagállamában. Hangsúlyozta külföldi partnereik megbízhatóságát, mivel csakis ellenőrzött, az adott országban legálisan működő munkáltatókkal állnak kapcsolatban. Külön felhívták tanulóink figyelmét arra, hogy a munkalehetőségek száma állandóan változik, bővül, ezért érdemes az internet oldalt gyakrabban felkeresni. A jelenleg elérhető ajánlatok közül kiemelt kettőt. Görögdinnyeárusi brigádmunkára keresnek érdeklődőket a magyarországi Komáromban, valamint brigádmunka lehetősége áll fenn egy holland kertészetben, ahol gerbera szedéséhez és csomagolásához keresnek fiatal munkatársakat.

      Köszönjük szépen a hölgyeknek az értékes tájékoztatójukat! 

      A találkozó megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana volt felelős.

      V dňoch 13. a 14. mája našu školu navštívili pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne, za účelom porozprávať sa s absolventami našej školy o ich plánoch ohľadom zamestnania sa po ukončení štúdia.

      Referentka oddelenie poradenstva a vzdelávania Mgr. Gyöngyi Ďumbierová, v prvej časti besedy informovala žiakov o situácii v našom regióne, o počtoch nezamestnaných a o pracovných príležitostiach. Žiakom vysvetľovali, kedy a za akých okolností je vhodné sa obrátiť na úrad práce, rozprávali o podpore mladých podnikateľov, ktorú bude opäť poskytovať štát po skončení pandemickej situácie.

      V druhej časti besedy oboznámili prítomných o možnostiach zamestnania sa v rámci krajín Európskej únie. Úrad poskytuje zoznam voľných pracovných miest záujemcom zdarma.

      Pani Ing. Ida Janíková, poradkyňa pre EURES predstavila webovú stránku www.eures.sk, na ktorej si po registrácii môže každý záujemca vyhľadať voľné pracovné miesta na plný úväzok, resp. brigádnickú prácu u spoľahlivých, riadne overených partnerov v danej krajine. Zdôraznila, že stránku treba sledovať, keďže ponuka voľných miest je pravidelne aktualizovaná. Z aktuálne dostupných ponúk vyzdvihla dve letné brigády. V prvej hľadajú do Komáromu sezónnych predajcov melónov, a v druhej hľadajú do jedného holandského záhradníctva brigádnikov na zber a balenie gerber.

      Ďakujeme pracovníčkam ÚPSVaR Komárno za hodnotnú prednášku!

      Za zorganizovanie stretnutia bola zodpovedná Mgr. Ing. Adriana Misák

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 3. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 3. évfolyam

     • Dňa 25.03.2021 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Osemnásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 3. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 20. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Mátyás Sánta                            III.BM                           20 bodov

      2. Tamás Borgula                          III.BM                           19 bodov

      3. Mário Bilý                                  III.A                              14 bodov

      3. Krisztián Uzsák                          III.A                              14 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová.

       

      2020.03.25 - én került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 3. évfolyamának 18 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 20 volt.

      Az eredmények a következők:

      1. Sánta Mátyás                   III.BM                           20 pont

      2. Borgula Tamás                 III.BM                           19 pont

      3. Bilý Mário                         III.A                              14 pont

      3. Uzsák Kristián                  III.A                              14 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

       

     • Becsüljük meg a vizet! - Vážme si vodu!

     • A KOMVaK vállalat a Víz világnapja alkalmából 2021 márciusában képzőművészeti pályázatot hirdetett meg, melynek témája „Becsüljük meg a vizet” volt. A pályázat célja, hogy felhívják a gyermekek és fiatalok figyelmét az ivóvíz fontosságára, a környezet és a vízkészletek védelmére. A komáromi Műszaki Szakközépiskola diákjai is csatlakoztak ehhez a nemes felhíváshoz. Több diák készített az online tanítás alatt alkotásokat. Nagy örömünkre a korhatár nélküli kategóriában iskolánk két diákja is a dobogón végzett. Vasi Bálint (IV.A) első helyezett lett, Chiara Marcela Ostružlíková (IV.A) pedig a harmadik helyen végzett. Mindketten a számítógépes grafikus szak tanulói.

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Mgr. Büiová Alexandra – környezetvédelmi koordinátor

      Spoločnosť KOMVaK vyhlásila v marci 2021 výtvarnú súťaž pri príležitosti Svetového dňa vody - na tému „Vážme si vodu!“, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť detí a mládeže na dôležitosť pitnej vody, ochranu životného prostredia a vodných zdrojov. K tejto ušľachtilej výzve sa počas online výučby zapojili aj naši študenti a uspeli. Na prvom mieste sa umiestnil Bálint Vasi a tretie miesto získala Chiara Marcela Ostružlíková - obaja z triedy IV. A odbor GDM.

      Chiare aj Bálintovi srdečne gratulujeme!

      Mgr. Büiová Alexandra - koordinátorka pre environmentálnu výchovu

     • Online prednáška: „Kritickým myslením proti diskriminácii“ - Online előadás: „Kritikus gondolkodással a diszkrimináció ellen”

     • V marci naša škola dostala ponuku, aby sa zúčastnila na online prednáške organizovanej združením Škola zážitkov HARVART.  

      Ich projekt s názvom "Kritickým myslením proti diskriminácii" má za cieľ prostredníctvom aktivít zameraných k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou zapojiť mládež do prevencie a eliminácie diskriminácie a boja proti nej, zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou.  

       

      Prednáška sa uskutočnila dňa 31.3.2021 online cez aplikáciu Zoom a trvala 80 minút. Zúčastnili sa jej žiaci tried I.A, II.A, III.A, I.NM a ich učitelia. Viedol ju známy slovenský mediálny odborník Peter Konečný, ktorý je špecialistom na filmové umenie a svojimi neformálnymi audiovizuálnymi prednáškami vie upútať pozornosť žiakov stredných škôl. 

      O vysokej odbornej pripravenosti projektu svedčí aj to, že sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

      Témy prednášky boli: stereotypy a predstavy spoločnosti, predsudky, mužské a ženské role, mýtus krásy, objektivizácia žien, anorexia, toxická maskulinita, rodová platová nerovnosť. K jednotlivým témam boli premietnuté krátke video ukážky, reklamné spoty, rozhovory so zaujímavými osobnosťami. 

      Žiakov prednáška zaujala, dotknuté témy sú stále aktuálne a je potrebné neustále sa usilovať o zvýšenie povedomia žiakov v oblasti diskriminácie. 

      Projekt má aj vlastnú webstránku s názvom „Čo ti je?“, kde je možné si prečítať ďalšie informácie a pozrieť premietnuté videá. Adresa stránky je https://www.cotije.sk/.

       

      Za zorganizovanie prednášky bola zodpovedná Ing. Adriana Misák, koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov.

      A HARVART Az élmények iskolája egyesület felajánlására iskolánk diákjai márciusban részt vehettek egy online formában megtartott érdekes előadáson.

      Az általuk kidolgozott projekt címe: „Kritikus gondolkodással a diszkrimináció ellen”, célja a fiatalok kritikus gondolkodásának a felébresztése. E gondolkodás segítségével időben felismerhetik a diszkrimináció különféle fajtáit, részt tudnak venni a megelőzésben, az ellene való küzdelemben, lehetséges okainak és formáinak korai azonosításában. A kritikus gondolkodás segítséget nyújt a megkülönböztetés mindenféle formájának elkerülésében, az ellene történő védekezéshez szükséges egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosításában.

      Az előadásra 2021. március 31-én került sor online formában, a Zoom alkalmazáson keresztül, időtartama 80 perc volt és az I.A, II.A, III.A, I.NM osztályok tanulói, valamint tanáraik vettek részt rajta. Az előadó Peter Konečný, az ismert szlovák médiaszakértő és filmkritikus volt, aki formabontó audiovizuális előadásával lekötötte az érdeklődő fiatalok figyelmét és   gondolkodásra késztette őket az adott témában.

      A projekt magas szakmai értékét az is alátámasztja, hogy megvalósításához az Emberi Erőforrások Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatását is elnyerték.

      A feldolgozott főbb témakörök a következők voltak: a társadalom sztereotípiái és dogmái, előítéletek, férfi és női szerepek, a szépség mítosza, a nők tárgyiasítása, az anorexia és bulimia, a mérgező maszkulinitás, a nemek közötti egyenlőtlenség. A pörgős, céltudatos előadást rövid videobemutatók, reklámok, érdekes személyiségekkel készült interjúk színesítették. Befejezése után rövid közvélemény kutatásra került sor, melynek alapján a tanulók érdeklődéssel fogadták a feldolgozott témákat, elnyerte tetszésüket az előadás tartalma és formája. Mivel a diszkrimináció társadalmunkban folyamatosan jelen van, állandóan törekedni kell tanulóink vele kapcsolatos tudatosságának a növelésére.

      A projektnek saját weboldala is van "Čo ti je? - Mi van veled?" címmel, elérhetősége szlovák nyelven: https://www.cotije.sk/. A honlapon további érdekes információk olvashatók az adott témában és újra megtekinthetők a bejátszott videók is.

      Az előadáson való részvétel megszervezéséért Mgr. Ing. Misák Adriana, a szociálpatológiai jelenségek megelőzésének koordinátora volt a felelős.

     • Krajské kolo OĽP stredoškolskej mládeže 2020/2021 - Kerületi forduló az Emberi Jogok Olimpiásza a középiskolás fiatalok körében 2020/2021

     • Vo februári tohto školského roku prebehlo krajské kolo už 23. ročníka  Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosnou témou bola Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách.

      Našu školu reprezentovala Noémi Pécsová z II.A, ktorá z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie súťažila z domu, dištančne. 

      Na webe olp.sk. sa 11.2.2021 prihlásilo a zaregistrovalo 29 študentov zo stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťažiaci v čase od 8:00 do 8:20 vyplnili povinné údaje a „odklikom“  deklarovali  svoj samostatný výkon.

      V čase od 8:30 – 9:30 účastníci súťaže absolvovali prvú časť krajského kola, ktorej výsledky sa študenti dozvedeli cca o 10:30 a aplikácia im poskytla certifikát o absolvovaní testu s možnosťou tlače, ktorý im udelila krajská komisia OĽP.

      Držiteľkou certifikátu je aj naša súťažiaca, ktorej ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      Organizovala: Mgr. Elena Szabóová

       

      Februárban 23. alkalommal került megrendezésre az Emberi Jogok Olimpiásza a középiskolás fiatalok körében, amelynek témája a “Demokrácia és emberi jogok krízis helyzetben” volt.

      Iskolánkat Pécs Noémi képviselte a II. A osztályból. Tekintettel a járványhelyzetre a verseny online formában valósult meg.

      Az olp.sk weboldalon 2021.02.11-én a Nyitrai kerület diákjai közül 29-en regisztráltak a versenyre. A versenyzők reggel 8:00-tól 8:20-ig tölthették ki a regisztrációhoz szükséges adatokat.

      A versenyzők 8:30 és 9:30 között teljesítették a verseny első részét, melynek eredményét 10:30-kor tették nyilvánossá. A versenyzők internetes alkalmazás segítségével kapták meg a kinyomtatható oklevelüket az olimpiász bizottságától.

      Az iskolánk diákja is oklevélben részesült, s köszönjük a példaértékű képviseletét.

      Szervező: Mgr. Elena Szabóová

     • „Március idusán”

     • 2021.03.17. került sor iskolánkon először megrendezett történelem versenyre, amely a „Március idusán” címmel indítottunk el.  Tekintettel a járványhelyzetre és a távoktatásra - a verseny rendhagyó módon, online formában valósult meg. Már februárban kipróbálhatták magukat a II.BM és a II.CM tanulói az osztályfordulókban, és osztályonként az 5 legjobb pedig bekerült az iskolai fordulóba, ahol igényes prezentációkat készítettek március 15. emlékére, megemlékezésére. A verseny kiértékelése a Zoom alkalmazás segítségével történt. Végeredmény a következő lett:

      1. helyGurányi Attila (II.BM)

      2. hely: Rácz Bálint és Tanka Karin (II.BM és II.CM)

      3. hely: Fekete Ottó (II.BM)

      A győzteseknek gratulálunk!

      Zsűri: Mgr. Molnár Szabó Szilvia

                 Mgr. Tanóczky Krisztina

      A versenyt Mgr. Tanóczky Krisztina szervezte.

       

      Dňa 17.3.2021 sa na našej škole prvýkrát uskutočnila vedomostná historická súťaž s názvom „Március idusán”. Kvôli pandemickej situácii bola zorganizovaná online formou. Triedy II.BM a II.CM  si svoje vedomosti vyskúšali už vo februárovom triednom kole, po ktorom 5 najúspešnejších súťažiacich postúpilo. V školskom kole vytvorili žiaci náročné prezentácie v programe Powerpoint - zamerané na spomienku a česť revolúcie, ktorú si pripomíname  15.3.1848. Súťaž bola vyhodnotená pomocou platformy Zoom.

      Výsledok súťaže:

      1. miesto: Attila Gurányi (II.BM)

      2. miesto: Bálint Rácz a Karin Tanka (II.BM a II.CM)

      3. miesto: Ottó Fekete (II.BM)

      Výhercom gratulujeme!

      Porota: Mgr. Silvia Molnár Szabó

      Mgr. Kristína Tanóczkyová

      Súťaž organizovala Mgr. Kristína Tanóczkyová.

     • Elektrotechnická súťaž - Elektrotechnikai verseny

     • Dňa 09. februára 2021 a 17.02.2021sa na našej škole uskutočnila online súťaž, v rámci ktorej žiaci mohli preukázať svoje vedomosti zo základov elektrotechniky. Súťažiaci najprv riešili testy a potom príklady. Do súťaže sa zapojili žiaci triedy I.BM a III.BM.

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Z triedy I.BM

      1. miesto       Barnabás Takács

      2. miesto       Szabolcs Krastenics                                                            

      3. miesto       Marián  Csachó     

      4. miesto       István Vankó       

           

      Z triedy III.BM

      1. miesto         Tamás Borgula

      2. miesto         Imrich Kovács

      3. miesto         Mátyás Sánta

      K dosiahnutým výsledkom gratulujeme!

       

      Iskolánkban 2021. február 9-én és 17-én került megrendezésre az online elektrotechnikai verseny iskolai fordulója, melynek keretén belül diákjaink összemérhették tudásukat az elektrotechnika alapjaiból. A versenybe az I.BM és a III.BM osztályok diákjai kapcsolódtak be.

      A versenyzők a következő helyzéseket érték el:

      I.BM

      1. hely           Takács Barnabás

      2. hely           Krastenics Szabolcs                                                            

      3. hely           Csachó Marián 

      4. hely           Vankó István

       

      III.BM

      1. hely             Borgula Tamás

      2. hely             Kovács Imrich

      3. hely             Sánta Mátyás

      Az elért eredményekhez gratulálunk!

      Ing. Vizváry Zoltán

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 2. ročník - „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 2. évfolyam

     • Dňa 18.12.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Desať žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 2. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 26. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Áron Kukoda                     II.A                      19 bodov

      2. Vivien Vašmerová            II.CM                   18 bodov

      3. Peter Majerik                   II.A                       17 bodov                  3. Štefan Pifko                    II.CM                   17 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová.

       

      2020.12.18 - án került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 2. évfolyamának 10 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 26 volt.                               Az eredmények a következők:

      1. Kukoda Áron                     II.A                      19 pont

      2. Vašmerová Vivien            II.CM                   18 pont

      3. Majerik Peter                   II.A                      17 pont                                    3. Pifko Štefan                 II.CM                   17 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Harisová Angela szervezte.

       

     • A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja - Pamätný deň obetí komunistickej diktatúry

     • A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) Magyarországon a középfokú oktatási intézményekben minden év február 25 –én tartják, hogy megemlékezzenek a kommunizmus áldozataira.

      Az idei megemlékezést iskolánk diákjai online követhették. A programban a kommunista diktatúra eseményeit többek között Nádasdy Borbála túlélő, Földváryné Kiss Réka történész, Ács Eszter és Bakos-Kiss Gábor színészek idézték fel. A megemlékezés része volt a Nemzeti Vértanúk Emlékhelyének megkoszorúzása is.

      Az online eseményen az I.CM, I.BM, II.BM, III.CM és a III.EM osztályok diákjai vettek részt.

      V stredoškolských vzdelávacích inštitúciách v Maďarsku si každoročne 25. februára pripomínajú Pamätný deň obetí komunistickej diktatúry (alebo Pamätný deň obetí komunizmu), aby si pripomenuli obete komunizmu.

      Tohtoročnú spomienku mohli žiaci našej školy sledovať online. V programe si udalosti komunistickej diktatúry pripomenuli medzi inými preživšia Nádasdy Borbála, hisztorička Földváryné Kiss Réka a herci Ács Eszter a Bakos – Kiss  Gábor. Súčasťou spominky bolo aj uloženie vencov k Pamätníku Národných Mučeníkov.

      Na online udalosti sa zúčastnili žiaci tried I.CM, I.BM, II.BM, III.CM a III.EM    

     • Pravopisná súťaž v maďarskom jazyku - Magyar helyesírási verseny

     • Dňa 29.01.2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo už tradičnej pravopisnej súťaže v maďarskom jazyku. Tentokrát ale netradičným spôsobom – online formou, prispôsobenou aktuálnej pandemickej situácii. Školskému kolu predchádzali triedne kolá v mesiacoch november - december v triedach I.BM, I.CM, I.NM, II.BM, II.CM, II.NBM, III.BM, III.CM, IV.BM, IV.CM. Víťazi triednych kôl postúpili do ďalšieho kola. Vyplnili náročný online test, v  ktorom si mohli overiť svoje pravopisné zručnosti. Po oprave súťažných úloh boli výsledky oznámené tiež netradične, dňa 12.2.2021 sme sa spojili prostredníctvom  videokonferencie cez ZOOM aplikáciu.

      Výsledky školského kola súťaže:

      1. miesto: Sebastian Pacalaj (II.CM)

      2. miesto: Péter Beke ( IV.CM)

      3. miesto: Alex Farkaš (II.BM) a Dániel Illés (III.BM) s rovnakým počtom bodov

      Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť v triednych kolách  školskej súťaže, obzvlášť si ceníme ich účasť v tejto dobe, to, že si našli čas a mali chuť aktívne sa zapojiť do mimoškolskej činnosti aj netradičnou formou.

      Výhercom srdečne gratulujeme a pevne veríme, že sa čoskoro stretneme!

      Organizácia: PaedDr. Ágnes Nagy

       

      2021. január 29-én került sor a már hagyományos magyar helyesírási verseny iskolai fordulójára. Ezúttal azonban – tekintettel a járványhelyzetre és a távoktatásra - a házi verseny rendhagyó módon, online formában valósult meg. Már novemberben és decemberben kipróbálhatták magukat az I.BM, I.CM, I.NM, a II.BM, II.CM, II.NBM, III.BM, III.CM, IV.BM és IV.CM tanulói az osztályfordulókban, a legjobbak pedig bekerültek az iskolai fordulóba, ahol igényes online feladatok megoldása során adhattak számot tudásukról. A verseny kiértékelése is rendhagyóra sikeredett: a Zoom alkalmazás segítségével hirdettük ki a végeredményt:

      1. hely: Pacalaj Sebastian (II.CM)

      2. hely: Beke Péter (IV.CM)

      3. hely: Farkaš Alex (II.BM) és  Illés Dániel (III.BM)

      A győzteseknek szívből gratulálunk!

      Külön öröm, hogy tanulóink ebben a nehéz helyzetben is aktívan bekapcsolódnak a tanórákon kívüli tevékenységekbe. Köszönjük szépen mindenkinek!

      Szervező: PaedDr. Nagy Ágnes

       

     • Školská fotografická súťaž - Iskolai fotóverseny

     • Na našej škole sa od 23.12. do 29.12.2020 uskutočnila fotografická súťaž pod názvom ,,Vianoce 2020“. Napriek dištančnej forme výučby sa do online súťaže aktívne zapojilo 34 žiakov, ktorí odoslali organizátorke súťaže Ing. Kataríne Kissovej čarokrásne vianočné zábery. Fotografie hodnotili  porotcovia Ing. Katarína Kissová a Mgr. Dávid Fóti.

      Každému účastníkovi gratulujeme a ďakujeme za účasť.

      Umiestnenie:

      I.miesto: Dávid Csernyánszky - II.CM 

      II.miesto: Noémi Pécsová -  II.A

      III.miesto: Chiara Mátyás - III.CM

       

      Iskolánkon 2020.12. 23-a és 29-e között került megrendezésre az éves karácsonyi fotópályázat. Bár hallgatóink jelenleg távoktatásban tanulnak, mégis aktívan bekapcsolódtak a versenybe.  34 diák készített gyönyörű  karácsonyi fotókat,  amelyeket a verseny szervezője Ing. Kiss Katalin és zsűritársa Mgr. Fóti Dávid értékeltek.

      Minden diáknak köszönjük a részvételt, a  nyerteseknek szívből gratulálunk!

      Helyezettek:

      I.hely: Csernyánszky Dávid  - II.CM 

      II.hely: Pécsová Noémi -  II.A

      III.hely: Mátyás Chiara - III.CM

     • Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže 2020/2021 - Emberi jogok olimpiája 2020/2021

     • V školskom roku 2020 - 2021 prebieha už XXIII. ročník Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, ktorého nosná téma má názov Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. Forma a obsah školského kola bola zvolená najmä s ohľadom na platné hygienicko-epidemiologické opatrenia spojené so šírením pandémie nákazlivej ľudskej choroby. Školské kolo sa teda na našej škole konalo dištančne dňa 11.12.2020. Zúčastnilo sa ho osem žiakov z tried: I.A, II.A, II.NA a III.A. Po vyhodnotení súťažiacim zadaného testu vzniklo spomedzi zúčastnených toto poradie:

      1. miesto – Noémi Pécsová – II.A,  

      2. miesto – Áron Kukoda – II.A,

      o 3. miesto sa vďaka zhodnému počtu bodov delia: Jakub Frederik Gross – I.A a Michal Koleno - II.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Elena Szabóová

       

      A 2020/2021-es tanévben az emberi jogok ismeretét felmérő olimpia immár  XXIII. évfolyama zajlik, melynek  idei témája: Demokrácia és emberi jogok válsághelyzetben. Az iskolai forduló formáját és tartalmát az aktuális járványügyi helyzethez és a hatályban lévő higiéniai  intézkedésekhez igazítottuk. Az iskolai forduló ezért távúton zajlott 2020. december 11-én az I. A, a II. A, II. NA és a III. A osztály részvételével. A tesztfeladatok kiértélését követően az alábbi eredmények születtek :

      1.helyezett: Pécsová Noémi, II. A

      2.helyezett: Kukoda Áron, II. A

      3.helyezett azonos pontszámmal:Gross Jakub Frederik, I. A és Koleno Michal, II. A

      A győzteseknek szívből gratulálunk!


      Mgr. Elena Szabóová

     • Školská súťaž „Najlepší matematik“ – 1. ročník / „A legjobb matematikus“ iskolai verseny – 1. évfolyam

     • Dňa 27.11.2020 sa netradičnou online formou uskutočnil dvanásty ročník školskej matematickej súťaže „Najlepší matematik“. Dvanásť žiakov zo študijných odborov súťažilo o titul najlepšieho matematika školy v kategórii 1. ročník.

      Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 39. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      1. Viktória Vivien Fölösová  I.BM                    31 bodov

      2. Nikolett Szarka                 I.CM                    28 bodov

      3. Liana Belokostolská         I.CM                   16 bodov                

      3. Martin Valentín Mastiš      I.CM                   16 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Angela Harisová

       

      2020.11.27-én került sor „A legjobb matematikus“ – verseny iskolai online fordulójára. A versenybe az iskola 1. évfolyamának 12 tanulója nevezett be.

      A versenyen elérhető maximális pontszám 39 volt.                              

      Az eredmények a következők:

      1. Fölösová Viktória Vivien           I.BM                    31 pont

      2. Szarka Nikolett                         I.CM                    28 pont

      3. Belokostolská Liana                 I.CM                    16 pont                  

      3. Mastiš Martin Valentín              I.CM                    16 pont

      A nyerteseknek szeretettel gratulálunk!

      A versenyt Mgr. Haris Angéla szervezte.

     • Informatická súťaž „E-hód“ - E-hód informatikai verseny

     • Bebras: Medzinárodná informatická a počítačová zručností súťaž (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – PRE VŠETKÝCH

      E-hód je maďarský partner iniciatívy Bebras. Informatickú súťaž, Bebras založil prof. Dr. Valentina Dagiene v Litve. Cieľom súťaže, je:

      • ukázať rozmanitosť oblastí informačných technológií (IT), možnosti použitia a oblasti;
      • podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov;
      • vyriešiť obavy a negatívne pocity súvisiace s IT;
      • pomôcť účastníkom vzdelávania s farebnými, zaujímavými a motivujúcimi úlohami a príležitosťami v oblasti IT myslenia.

      Súťaže v roku 2020 sa zúčastnilo 29 341 žiakov z 249 škôl, medzi nimi aj naša škola: 12. novembra v kategórií senior (4 žiaci) a 16. novembra v kategórií junior (8 žiakov). Maximálny počet dosiahnuteľných bodov bol 162. Poradie najúspešnejších riešiteľov je nasledovné:

      Kategória junior:

       1. Vivien Vašmerová  II.CM              62 bodov

       2. Krisztián Csehi        II.BM             42 bodov

       2. Štefan Pifko             II.CM            42 bodov

       3. Zoltán Dobročka     I.CM              26 bodov

      Kategória senior:

      1. Bálint Hraboš           III.CM      54 bodov
      2. Márk Szabó              III.CM     46 bodov
      3. Fanni Füle                III.CM     38 bodov

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Organizátorkou súťaže bola Mgr. Erika Csintalan.

       

      Bebras: Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny (International Contest on Informatics and Computer Fluency) – MINDENKINEK

      A HÓDítsd meg a biteket a BEBRAS-kezdeményezés magyar partnere. A Bebras Dr. Valentina Dagiene litván professzor által életre keltett kezdeményezés, melynek célja, hogy

      • megmutassák az informatika területének sokszínűségét, felhasználási lehetőségeit és területeit;
      • felkeltsék az érdeklődést az informatika iránt;
      • feloldják az informatikával kapcsolatos félelmeket, negatív érzéseket;
      • segítsék az oktatásban résztvevőket minél színesebb, érdekesebb, motiválóbb informatikai gondolkodást segítő feladatokkal, lehetőségekkel.

      A 2020-as versenyen 249 iskola 29 341 diákja vett részt, köztük iskolánk is november 12. a senior kategóriában 4 diákkal és november 16. a junior kategóriában 8 diákkal. Az elérhető maximális pontszám 162 volt. Az eredmények a következők lettek:

      Junior kategória:

       1. Vašmera Vivien       II.CM              62 pont

       2. Csehi Krisztián        II.BM              42 pont

       2. Pifko  István             II.CM              42 pont

       3. Dobročka Zoltán     I.CM               26 pont

      Kategória senior:

      1. Hraboš Bálint           III.CM 54 pont
      2. Szabó Márk              III.CM 46 pont
      3. Füle Fanni                 III.CM 38 pont

      Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

      A verseny lebonyolítását Mgr. Csintalan Erika végezte.

     • „Vörös szalagok“ - ,,Červené stužky”

     • A Műszaki Szakközépiskola diákjai idén is bekapcsolódtak az AIDS világnapja alkalmából megrendezésre kerülő „Vörös szalagok“ elnevezésű országos versenysorozatba. Grafikus tanulóink részt vettek a „Vörös szalag - Logó“ újratervezésében. Kreatív munkáik által megmutatták, mit jelent számukra a betegség elleni küzdelem, melyet a vörös szalag jelképez. Néhány tanulónk bekapcsolódott a „Mi és a vírusok a 21.században“ című irodalmi versenybe is. Fogalmazás formájában fejtették ki véleményüket a betegséggel, a vírusokkal kapcsolatban. A díjazottak között volt Štrebová Bianka, a III. CM osztály tanulója, aki az 56 beérkezett pályamű közül az előkelő 5. helyezést szerezte meg. A kitűnő eredményhez gratulálunk!

      Felkészítő tanárok: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátor: Misák Adriana

      Vörös szalag / Červená stužka, autor: Mátyásová Chiara III.CM

       

       

      Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Komárne sa aj tento rok zapojili do celoslovenskej súťaže s názvom ,,Červené stužky”, ktorá sa uskutočnila v rámci svetového dňa boja proti AIDS. Naši grafici mali za úlohu urobiť redizajn loga červenej stužky. Prostredníctvom svojich prác ukázali, čo pre nich znamená boj proti tejto chorobe, ktorý symbolizuje červená stužka. Niekoľko našich žiakov sa zapojilo aj do literárnej súťaže ,,My a vírusy 21. storočia“. Vo forme slohovej práce vyjadrili svoj názor o chorobách či vírusoch. Medzi ocenených sa dostala aj naša žiačka, Bianka Štrebová z triedy III.CM, ktorá dosiahla výborné 5. miesto. Gratulujeme jej k vynikajúcemu výsledku!

      Článok si môžete prečítať tu.

      Učitelia: Kovács Kristián, Molnár Szabó Szilvia, Kiss Katalin, Fóti Dávid

      Koordinátorka: Misák Adriana

       

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Angol nyelvű olimpiász

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo organizované na našej škole 23. novembra 2020 netradičným spôsobom. V písomnej časti olympiády žiaci absolvovali on-line test a na ústnej časti sme komunikovali pomocou ZOOM-u. Cieľom súťaže bolo prehlbovať, rozširovať, upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať záujem o štúdium angličtiny a umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci školy.

      Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Christopher Vitai, žiak IV.BM triedy a postúpi do okresného kola. Druhé miesto získal žiak III.A triedy Alex Csizmadia a tretie miesto získal Christian Kosdi zo IV.AM. Aj, Balázs Zalackó z III.CM a Ján Medveď z II.A sa stali úspešnými riešiteľmi. Výhercovia  boli odmenení nákupnými poukážkami do školského bufetu.

      Az angol nyelvű olimpiász iskolai versenyét 2020. november 23-án rendhagyó formában  tartottuk meg. Az  online teszt megírása után ZOOM-os szóbeli komunikáció következett. A verseny célja, hogy elmélyítsük, illetve tökéletesítsük diákjaink angol nyelvű kommunikációs készségét, valamint érdeklődését az angol nyelv iránt. A verseny valamennyi résztvevője sikeres feladatmegoldó lett.

      Az első helyen Vitai Christopher a IV.BM osztály tanulója végzett. Csizmadia Alex a III.A tanulója a második, Kosdi  Christian a IV.BM osztály tanulója pedig a harmadik helyet szerezte meg. Az első három helyezettet az iskolai büfébe szóló vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk meg.