• Plavecký kurz - úszótanfolyam

     • Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili plaveckého kurzu v mestskej plavárni 1. a 2. júna 2023. Kurz sa uskutočnil pod vedením učiteľov telesnej výchovy Mgr. Kinga Baloghovej a Mgr. Ivana Kubicu.  V závere kurzu žiaci spoznali nový šport a samozrejme boli príjemne unavení.

      Az első évfolyam diákjai 2023. júniusában úszótanfolyamon vettek részt a komáromi fedett uszodában. A tanfolyam Mgr. Balogh Kinga és Mgr. Kubica Iván vezetésével valósult meg. A diákok egy új sportot ismerhettek meg és a nap végére kellemesen elfáradtak.

     • KOŽAZ

     • Dňa 31.5.2023 sa na Mrtvom ramene Váhu uskutočnil kurz ochrany života a zdravia, ktorého sa zúčastnili triedy: III.A, III.BM, III.EM.

      Žiaci boli oboznámení so základnými pravidlami bezpečného trávenia času v prírode. Potom si mohli užiť krásu a všetkých výhod outdoorových športov pri futbale, volejbale a bedmintone.

      Dozor konajúci učitelia:

      Mgr. Edita Hrabovská, Ing. Gergely Farkaš, Ing. Zoltán Vízváry, Mgr. Ervín Bartalos, Mgr. Dionýz Kováč

      Vedúci kurzu: Mgr.Balogh Kinga

      2023. május 31-én a Holt-Vágon élet- és egészségvédelmi tanfolyam került megrendezésre, melyen a következő osztályok vettek részt: III.A, III.BM, III.EM.

      A diákok megismerkedtek az alapszabályokkal, melyek a szabadban töltött idő biztonságos eltöltésére vonatkoznak. Ezt követően kiélvezhették a szabadban történő sportolás minden előnyétés szépségét futballozás, röplabdázás és tollaslabdázás közben.

      Felügyelő tanárok: 

      Mgr. Edita Hrabovská, Bc. Gergely Farkas, Ing. Zoltán Vízváry, Mgr. Ervín Bartalos, Mgr. Dionýz Kováč

      A tanfolyam vezetője: Mgr. Balogh Kinga

     • Exkurzia - KROMBERG &Schubert, s.r.o. Kolárovo - Tanulmányi kirándulás - KROMBERG & Schubert, s.r.o. Gúta

     • Žiaci našej školy sa dňa 01.06.2023 zúčastnili odbornej exkurzie vo firme  KROMBERG &Schubert, s.r.o. v Kolárove. Program pre triedy II.BM, III.BM a I.NM trval od 9.  takmer do 13. hodiny. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín a každá skupina absolvovala 35-40 minútové prednášky a aktivity na nasledujúce témy: roboty vo výrobe, práca testovacieho technika, práca technika, HR tipy na hľadanie zamestnania. Počas exkurzie sme získali množstvo užitočných informácií, ktoré budeme môcť využiť na hodinách strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky. Na konci návštevy továrne mohli študenti klásť svoje otázky. Ďakujeme za milé prijatie, množstvo darčekov a kvalitný program.

      Exkurziu zorganizovala Mgr. Alexandra Baka Büi.

      Iskolánk diákjai 2023. június 1-én a gútai KROMBERG & Schubert, s.r.o. gyárban szakmai tanulmányúton vettek részt. A II.BM, a III.BM és az I.NM osztályok számára 9 órától közel 13 óráig tartott a program. A diákokat 4 csoportra osztották és mindegyik csoport 35-40 perces előadásokon és foglalkozásokon vett részt a következő témákban: robotok a gyártásban, teszttechnikusi munka, technikusi munka, HR tippek a munkakereséshez. A tanulmányút során sok hasznos információval gyarapodtunk, amelyeket a gépész, az elektrotechnikai és a gazdasági órákon hasznosíthatunk majd. A gyárlátogatás végéhez érve a diákok feltehették kérdéseiket. Köszönjük a szívélyes fogadtatást, a sok ajándékot és a színvonalas programot.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Baka Büi Alexandra szervezte.

     • Výmenný pobyt študentov - Ledeč nad Sázavou - Diákcsere program – Ledeč nad Sázavou

     • V rámci programu "Výmenný pobyt študentov" mali naši žiaci od 2. mája do 5. mája 2023 možnosť zúčastniť sa aktivít, ponúkaných našou partnerskou školou, Strednou odbornou školou a Vyššou odbornou školou v Ledeči nad Sázavou. Cieľom programu bolo posilňovanie maďarsko-českých vzťahov a poskytnutie pohľadu na priebeh teoretického a praktického vyučovania na našej partnerskej škole. Naši žiaci aj sprevádzajúci učitelia, PhDr. Katarína Baloghová a Mgr. Tamara Szentiványi, boli ubytovaní v internáte školy, kde im bolo zabezpečené aj stravovanie trikrát denne.

      Prvý deň uplynul cestovaním, ubytovaním sa a návštevou filmového predstavenia, zabezpečeného riaditeľstvom školy, ktorému predchádzalo srdečné privítanie riaditeľkou partnerskej školy.Na ďalší deň sa uskutočnila organizovaná exkurzia do hlavného mesta Českej republiky, Prahy, kde ich sprevádzali prváci z partnerskej školy a ich triedny učiteľ. Návšteva Prahy sa u žiakov stretla s veľkým záujmom, kde im českí spolužiaci ukázali pamiatky, vrátane Pražského hradu, historickej štvrte hlavného mesta Českej republiky. Po návšteve Pražského hradu mali možnosť prejsť sa po Karlovom moste, ktorý je súčasťou svetového dedičstva UNESCO a na ktorom sa nachádza 30 sôch, predovšetkým z barokového obdobia. Pri prechádzke po Staromestskom námestí obdivovali Orloj, slávnu orlojovú vežu, ktorá už stáročia láka stovky návštevníkov. Návštevu Prahy výletníci ukončili na Václavskom námestí, ktoré sa nachádza v novej časti Prahy. Žiaci mali príležitosť ochutnať tradičné jedlá, nakúpiť si suveníry a vybrať si darčeky. Ráno tretieho dňa strávili v škole, kde spolu so svojimi českými spolužiakmi pracovali na spoločnom projekte. Neskôr navštívili dielne študentov študujúcich strojárstvo. Zvyšok dňa strávili obhliadkou pamiatok v meste Ledeč nad Sázavou. Najskôr navštívili miestny kostol, oboznámili, sa s jeho históriou a následne si prezreli Ledečský hrad, nachádzajúci sa na pravom brehu rieky Sázava na výbežku skalnatého útesu. Posledný deň začali v škole, kde si prezreli špeciálne triedy, vrátane chemického laboratória a hvezdárne, a po návrate na internát, sa po obede vybrali domov.

      Počas štvordňového pobytu získali mnoho zážitkov a obohatili sa o odborné, kultúrne a historické poznatky.

      Ďakujeme partnerskej škole v Českej republike za túto príležitosť a dúfame, že ich študenti a sprievodní učitelia budú mať v júni tiež plnohodnotný týždeň strávený v našej pohostinnosti.

       

                                                                                                        Mgr. Tamara Szentiványi

      A „Diákcsere” program keretén belül 2023. május 2.-tól május 5.-ig iskolánk diákjainak lehetősége volt partneriskolánk Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou által biztosított programokon részt venni. A program célja a magyar-cseh kapcsolatok építése, továbbá résztvevő diákjaink számára betekintést biztosítani partneriskolánkban alkalmazott elméleti és gyakorlati oktatási folyamatba.  Diákjaink és kísérő tanárai PhDr. Katarína Baloghová és Mgr. Tamara Szentiványi az iskola kollégiumában voltak elszállásolva, ahol napi 3 étkezés biztosítva volt.

      Az első nap utazással, a szállás elfoglalásával, majd az iskola vezetősége által biztosított mozifilm megtekintésével telt, amelyet a partneriskola Igazgató asszonyának kedves üdvözlése előzött meg.  Másnap szervezett kirándulás várt a tanulókra Csehország fővárosába Prágába, ahová a partneriskola első osztályos diákjai és osztályfőnökük kísérte el őket. Prága látogatása nagy érdeklődést v érkeztek meg Prágába, ahol már a cseh diáktársaik vezetése mellett tekinthették meg Prága nevezetességeit köztük a Prágai Várat a cseh főváros egyik történelmi negyedében, amely látogatási célunk első helyszíne volt. Majd lehetőség nyílt egy kis időt eltölteni és átsétálni az UNESCO világörökség részét képező prágai Károly hídon, amelyen 30 szobor található, főként a barokk korból. Tovább sétálva az Óvárosi téren megcsodálhatták a prágai városháza oldalán található Orloj óraműt, mely évszázadok óta vonzza a látogatókat. A hatalmas időmérő szerkezet 1410 óta működik. Prágai látogatásukat a Vencel téren fejezték be, amely Prága új városrészében  található. Lehetőségük nyílt a hagyományos ételek megkóstolására és egy kis vásárlásra, szuvenírek beszerzésére is.

      A harmadik nap délelőttjét az iskolában töltötték, ahol cseh diáktársaikkal együtt közös projekt elkészítésében vettek részt. Ezt követően a gépészeti szakon tanuló diákok műhelyébe látogattak el. A nap további részét Ledeč nad Sázavou város nevezetességeinek megtekintésével töltötték. Elsőként a helyi templomban tettek látogatást, ahol ismertették őket annak történelmével, majd Ledeč nad Sázavou – Ledeč várát tekinthették meg, amely a Sázava jobb partján, egy kiemelkedő sziklás földnyelven található.A negyedig, egyben utolsó napjukat az iskolában kezdték meg, annak speciális tantermeit megismerve, köztük a kémia szaktermet és csillagászati tornyot, majd a szállásukra visszatérve az ebéd elfogyasztása után hazaindultak.

      A négynapos ottlétünk alatt rengeteg élményt szereztek, szakmai, kulturális és történelmi ismeretekkel gazdagodtak.

       

      Köszönjük a csehországi partneriskolának a lehetőséget és reméljük, hogy diákjai és kísérő tanárai júniusban hasonlóan tartalmas hetet töltenek el vendégszeretetünkben.

       

                                                                                                                     Mgr. Tamara Szentiványi

       

     • Medzinárodná elektrotechnická súťaž – Pécs - Nemzetközi elektrotechnikai verseny – Pécs

     • V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej elektrotechnickej súťaže v meste Pécs v Maďarsku, ktorá bola trojdňová a konala sa v dňoch 19.5. až 21.5. 2023. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola Károlya Simonyiho. Ubytovanie bolo zabezpečené v chatovej oblasti dediny Orfű, cca 20km od mesta Pécs.

      Žiaci našej školy Barnabás Takács (III.BM), Szabolcs Krastenics (III.BM) a Zsolt Ármai (II.BM) súťažili ako mužstvo a žiak Sándor Cseh (II.BM) ako jednotlivec. Súťaž sa začala dňa 19.5. písomnou časťou, v ktorej žiaci museli riešiť príklady z elektrotechniky. Dňa 20.5. súťaž pokračovala písaním testov a v ten deň bolo aj vyhodnotenie. Najlepší výsledok z našich žiakov dosiahol   Barnabás Takács.  Každý zo žiakov obdržal pamätný list.

      Ďakujeme súťažiacim za obetavú prácu a k dosiahnutým výsledkom im gratulujeme.

      A 2022/2023-es tanévben iskolánk már hagyományosan nemzetközi elektrotechnikai versenyen vett részt Magyarországon, Pécsett. A verseny 2023. május 19-től május 21-ig tartott. A versenyt a Simonyi Károly Szakközépiskola rendezte. Iskolánk versenyzői az orfűi üdülőközpontban kaptak szállást Pécstől kb. 20 km-re. Takács Barnabás (III.BM), Krastenics Szabolcs (III.BM) és Ármai Zsolt (II.BM) csapatban, míg Cseh Sándor (II.BM) egyéniben versenyzett. A verseny május 19-én kezdődött írásbelivel, ahol a diákoknak példákat kellett megoldaniuk. Másnap, május 20-án a verseny egy feladatlap megoldásával folytatódott. A versenyt még aznap kiértékelték. A legjobb eredményt Takács Barnabás érte el. A diákok emléklapot vehettek át a rendezőktől.

      A versenyen immár tizenharmadik alkalommal vettünk részt. A versenyzőknek köszönjük a fáradságos munkájukat, és az elért eredményhez gratulálunk.

       

                                                                 Ing. Vízváry Zoltán

     • ERASMUS

     • Druhý týždeň začal pre študentov nevšednou exkurziou do budovy: Meseház v Békešskej Čabe bola miestom konania. Dom Schénera Mihálya, nositeľa Munkácsyovej ceny za výtvarné umenie, s sochami, perníkovými figurkami a kresbami je krásnym príkladom zlúčenia žánrov. Výstava Schénera Mihálya v Meseháze je jedinečnou ľudovou inšpiráciou plnej rozprávkovej krajiny pre návštevníkov. Výstava Jána Ványaiho, niekdajšieho fazolára z Békešskej Čaby, bol umiestnená s originálnym vybavením, nástrojmi a vecami a výstava bábok od Napsugár bábkového súboru bola vybraná Konrádom Lenkefim.

      Po pešej túre sme pokračovali v ceste na bicykloch: ďalším miestom na našej ceste bol CsabaPark. V miestnom múzeu vína sa ukázali tradície vinohradníctva a výroby vína s interaktívnymi nástrojmi, zatiaľ čo v modernom Pálinkamúzeu o rozmanitosti výroby páleniek počuli naši študenti. Lesné chodníky na 43 hektároch v CsabaParku, ktoré boli prechádzané pešo alebo na bicykli, umožnili našim študentom spoznať životné prostredie parku. Okrem turistických trás boli k dispozícii aj kryté odpočívadlá a lavice na oddych a relaxáciu študentov. Okrem toho tam bola aj zvieracia expozícia, vonkajšie cvičisko a 4 km dlhá rekreačná bežecká dráha. Strávenie niekoľkých hodín tam bolo skutočne aktívnym oddychom a zároveň plného nabíjania energie.

      Na ďalší deň sme navštívili miestne múzeum Munkácsyho Mihálya, kde sme videli veľkú výstavu na počesť 175. výročia revolúcie a oslobodenia z rokov 1848-1849. Materiál výstavy, ktorý obsahuje súčasné dokumenty, predmety a fotografie a vojenské uniformy a zbrane, pochádza čiastočne z kolekcie múzea Munkácsyho Mihálya a čiastočne je požičaný z iných inštitúcií a súkromných osôb. Naši študenti s veľkým záujmom študovali viac ako 100 cenných relikvií. Na výstavisku s rozlohou dvesto metrov štvorcových bola zariadená replika kaviarne Pilvax, kde sa naši študenti radi fotili.

      Na záver sme ešte zpestrenie víkendu korunovali krátkou jazdou na gokartoch, aby sa naši študenti mohli s novými silami pustiť do ďalšieho náročného týždňa plného práce a výziev v Békešskej Čabe.

       

      A második hét a diákok számára egy nem mindennapi épület felderítésével indult: a békéscsabai Meseház volt a helyszín. A Schéner Mihály Munkácsy-díjas képzőművész által megformált szobrokkal, mézeskalács-figurákkal, rajzokkal benépesített ház a "műfajok ölelkezésének" szép példája. A Meseházban látható Schéner Mihály képzőművész kiállítása - sajátos népi ihletésű mesevilág tárul a látogató elé. Itt kapott helyet Ványai János hajdani csabai fazekasmester műhelye eredeti berendezéssel, tárgyakkal, szerszámokkal, valamint Lenkefi Konrád által tervezett és kivitelezett, a Napsugár bábegyüttes bábjaiból válogatott kiállítás.

      A gyalogos túra után kerékpárral folytattuk utunkat: következő úti célunk a CsabaPark volt. Az itteni Bormúzeumban a szőlőtermesztés és a borkészítés hagyományait mutatták be interaktív eszközökkel, a 330 m2-es modern felszereltségű Pálinkamúzeumban pedig a pálinkakészítés rejtelmeit ismerhették meg diákjaink. A 43 hektáros CsabaPark területén található, gyalogosan és kerékpárral is bejárható erdei ösvények a parkerdő élővilágának megismerésére adtak lehetőséget diákjaink számára. A túrautak mellett fedett pihenők és padok a diákok pihenését és kikapcsolódását szolgálták. Emellett állatsimogató, szabadtéri fitnesz park és 4 km hosszúságú rekortán borítású futópálya is rendelkezésünkre állt. Igazi aktív pihenés és egyben feltöltődés volt az itt eltöltött néhány óra.

      A következő nap meglátogattuk a helyi Munkácsy Mihály Múzeumot, ahol az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából nyíló nagyszabású kiállítást tekintettünk meg. A tárlat anyaga, amelyben korabeli dokumentumok, tárgyak és fotók mellett katonai egyenruhák és fegyverek is helyet kapnak, részben a Munkácsy Mihály Múzeum saját gyűjteményéből származik, részben más intézményektől és magánszemélytől kölcsönzött darabokkal egészült ki. Diákjaink nagy érdeklődéssel tanulmányozták a több, mint 100 értékes relikviát. A kiállítás kétszáz négyzetméterén a Pilvax kávéház hasonmását is berendezték, ahol diákjaink előszeretettel fotózkodtak.

      Levezetésnek pedig még egy kis gokartozással koronáztuk meg a tartalmas hétvégét, hogy diákjaink újult erővel kezdhessék meg a munkával és kihívásokkal teli újabb hetüket Békéscsabán.

     • Erasmus+ projekt: Získaj pracovné skúsenosti v zahraničí! - Erasmus+ projekt: Szerezz munkatapasztalatot külföldön!

     • Vybraní žiaci Balázs Kocsis, István Kovács, Ladislav Szép a Zoltán Takács zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení z triedy III.BM a žiaci Ladislav Jakab, Ondrej Slama, Szabolcs Krastenics a Dávid Vida zo študijného odboru mechanik elektrotechnik z triedy III.A a III.BM, dňom 17.04.2023 začali odborný výcvik na našej partnerskej škole Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Technikum, Szakképző iskola és Kollégium v Maďarsku.

      Prvý týždeň žiaci strávili poznávaním mesta, navštívili múzeum Mihálya Munkácsyho, Slovenský oblastný dom, triedy odborného výcviku našej partnerskej školy, ďalej výcvikové centrum pre študentov v Békešskej Čabe a mali tiež možnosť nahliadnuť do života školy prostredníctvom Dni študentov. Ďalej žiaci zo študijného odboru mechanik strojov a zariadení začali odborný výcvik v podniku LINEMAR HUNGARY Zrt., zaoberajúcim sa výrobou áut a strojárenských produktov. Žiaci zo študijného odboru mechanik elektrotechnik sa môžu zdokonaľovať v školských učebniach a dostali možnosť stráviť časť svojej odbornej praxe v spoločnosti Műker Kft.

      A III. BM osztály gépek és berendezések műszerésze szakon tanuló kiválasztott diákjai Kocsis Balázs, Kovács István, Szép László és Takács Zoltán, valamint a III. A és III.BM osztályok villamos műszerész szakon tanuló diákjai Jakad Ladislav, Slama Ondrej, Krastenics Szabolcs és Vida Dávid 2023. április 17-én megkezdték szakmai gyakorlatukat partneriskolánkban, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Technikum, Szakképző iskola és Kollégiumában.

      Az első hetet a város felfedezésével, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Szlovák tájház meglátogatásával, a partneriskola szakképzést biztosító szaktantermeinek és a békéscsabai képzőközpont megtekintésével töltötték, valamint bepillantást nyerhettek az iskola életébe is a diáknap által.  Továbbá gépek és berendezések műszerése szakos tanulóink megkezdték szakképzésüket a LINEMAR HUNGARY autóipari és gépgyártó Zrt., kanadai multinacionális vállalatban. A villamos műszerés szakon tanuló diákjaink az iskolai szaktantermekben fejleszthetik tudásukat, valamint lehetőségük nyílt a Műker Kft.-nél tölteni szakmai gyakorlatuk egy részét.

     • Prehliadke oceneních diel AMFO 2023 - AMFO 2023 nevezetű amatőr fotóverseny kiállítása

     • Dňa 25. apríla 2023 žiaci tried I.A a III.CM navštívili amatérsku výstavu súťažných fotografií s názvom AMFO 2023 v MsKS Béni Egressyho. Prihlásiť sa bolo možné v štyroch kategóriách: individuálny obraz, fotografia v diptychu, séria fotiek a experimentálna fotografia. Súťaž bola vyhlásená pre všetky vekové kategórie: pod 15 rokov, 15-25 rokov a nad 25 rokov. Cieľom projektu bol, aby žiaci spoznali nové fotografické metódy a ich spôsob prípravy mohli dozvedieť v rámci krátkej prednášky. Počas akcie náš žiak z triedy III.CM Filip Varga mohol prevziať cenu za svoju fotografiu v diptychu. Aj touto cestou mu srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho kola súťaže.

      2023. április 25.-én az Egressy Béni Városi Művelődési Központban az I. A és III. CM grafikus diákjai ellátogattak az AMFO 2023 nevezetű amatőr fotóverseny kiállítására. 4 kategóriában lehetett nevezni: egyéni kép, diptichon, képsorozat és kísérleti kép. A verseny minden korosztálynak szólt – 15 év alattiaknak,15-25 éves korig, illetve 25 év feletti versenyzők is részt vehettek a versenyen. A pályázat célja az volt, hogy a diákok megismerjenek újfajta fényképészeti módszereket, és hogy hogyan kell elkészíteni, ezt egy rövid bemutató során meg is tudhatták. A bemutató során Varga Filip, a III. CM osztály diákja átvehette a diptichonjáért járó díját. Ezúton is gratulálunk neki, és sok sikert kívánunk a verseny további fordulóihoz!   

      Az eseményt szervezte: Fóti Dávid "

     • Beh pre budúcnosť - Futás a jövőért

     • Dňa 2. mája 2023, predpoludním, bežali cez mesto - od internátu Čajka až po Klapkovo námestie - malí aj veľkí, od škôlkarov až po vysokoškolákov. Do akcie sa zapojilo aj 8 žiakov našej školy z III.EM a IV.CM triedy. Tento beh symbolicky naznačuje aj to, že v Komárne sú dostupné všetky stupne vzdelávania. Primátor mesta Béla Keszegh si celú trasu odbehol so študentmi, následne pozdravil bežcov na Klapkovom námestí spolu so zástupcom rektora univerzity J. Selyeho Jozefom Bukorom, a predsedom študentskej samosprávy Jánosom Mészárosom.

      Podujatie zorganizovala Mgr. Alexandra Baka Büi.

      2023 május 2-án, délelőtt a városon keresztül – a Sirály kollégiumtól a Klapka térig - futott az apraja - nagyja, az óvodáskorú gyerekektől kezdve egész az egyetemistáig. Iskolánk 8 diákja is csatlakozott az eseményhez a III.EM és IV.CM osztályokból. A futás szimbolikusan jelzi, hogy Komáromban az oktatás minden szintje elérhető. Keszegh Béla polgármester végig futotta a diákokkal a távot, majd az egyetem rektorhelyettesével, Bukor Józseffel és a hallgatói önkormányzat elnökével, Mészáros Jánossal köszöntötték a futókat a Klapka téren.

      Az eseményt Mgr. Alexandra Baka Büi szervezte meg.

     • Deň Zeme 2023 - A Föld napja 2023

     • Jeden deň pre zajtrajšok, pre klímu! Základom našej existencie je zachovanie rozmanitosti životného prostredia - na to nás upozorňuje 53. svetový deň Zeme.

      Cieľom dňa je pripomenutie si našej závislosti na zdrojoch, ktoré nám naša Zem poskytuje a preto je potrebné ich chrániť a venovať im náležitú pozornosť. A práve preto, dňa 21. apríla 2023 žiaci Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola (I.A, I.BM, I.CM, I.EM, II.EM, II.FM) pozbierali odpadky v areáli školy a na Alžbetínskom Ostrove.

                  "Kto povedal, že nemôžeš zmeniť svet?" - je mottom hnutia Deň Zeme. Aj malé zmeny sa však rátajú a často majú dominový efekt na naše ekosystémy a zmenu myslenia nášho okolia. Tento deň je skvelou príležitosťou premeniť sociálnu prácu na zábavný, teambuildingový program a nadviazať užšie vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

       

      Zorganizovala koordinátorka pre environmentálnu výchovu Mgr. Alexandra Baka Büi.

       

      Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése – erre figyelmeztet az 53. nemzetközi Föld napja.

      A nap célja az emlékeztetés, hogy ne feledkezzünk meg a Földünk által biztosított erőforrásoktól való függőségünkről. Éppen ezért ezeket meg kell védeni, és kellő figyelmet kell rájuk fordítani. E jeles nap alkalmából 2023. április 21-én a Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola diákjai (I.A, I.BM, I.CM, I.EM, II.EM, II.FM) az iskola és az Erzsébet-sziget területén szemetet szedtek.

                  „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”– hangzik a Föld napja mozgalom jelmondata. A kis változtatások is számítanak, gyakran dominóhatással vannak ökoszisztémánkra, és megváltoztatják környezetünk gondolkodásmódját. Ez a nap nagyszerű alkalom arra, hogy a társadalmi munka szórakozásba, csapatépítő programba csapjon át, a diákok és a tanárok között pedig szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki.

       

      Az eseményt Mgr. Alexandra Baka Büi környezetvédelmi koordinátor szervezte meg.

     • Ocenili nášho riaditeľa - Kitüntetésben részesült iskolánk igazgatója

     • Pri príležitosti Deň učiteľov oceňoval predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík činorodú prácu pedagogických pracovníkov gymnázií a stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Ocenili 6 riaditeľov a 25 pedagogických zamestnancov, medzi nimi aj nášho riaditeľa školy, Ing. Elemíra Pála.

      V slávnostnom príhovore župan vyzdvihol neviditeľnú, no nevyhnutnú trpezlivú prácu učiteľov pri vedení, vzdelávaní a formovaní mládeže a vyjadril tiež svoje uznanie a vďačnosť všetkým, ktorí sa na tomto procese podieľajú.

      Nášmu pánovi riaditeľovi srdečne gratulujeme a prajeme mu ďalšie úspechy!

      A pedagógusnap alkalmából Branislav Becík, a Nyitra Megye Önkormányzatának elnöke méltatta a fennhatósága alá tartozó gimnáziumok és szakközépiskolák tantestületeinek kemény munkáját. Hat iskolaigazgatót és huszonöt pedagógust tüntettek ki Nyitra megyében, köztük iskolánk igazgatóját, Ing. Pál Elemért.

      A megyeelnök nyitóbeszédében kiemelte a tanárok láthatatlan, de nélkülözhetetlen munkáját a fiatalok irányításában, nevelésében és formálásában, valamint elismerését és háláját fejezte ki mindazoknak, akik részt vesznek a folyamatban.

      Igazgató úrnak szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády/Történelem olimpiász kerületi fordulója

     • Dňa 3. apríla 2023 prebehlo krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády v Leviciach. 11 žiakov z okresov nitrianskeho kraja si preverilo svoje vedomosti z oblasti svetových a slovenských dejín v teoretickom testeprezentovaní a obhajobe vlastného projektu.

                  V krajskom kole v kategórií A /gymnázia a stredné odborné školy/ reprezentovala našu školu Eszter Magyar z triedy II.CM. Naša žiačka vypracovala projekt s názvom: Môj región – Komárno. Po hodnotení testu a projektu sa umiestnila na ôsmom mieste, a takto získala najlepšie umiestnenie vrámci stredných odborných škôl.

                  Našej žiačke, Eszter Magyar ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov do budúcich súťaží.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Tivadar Török, učiteľ dejepisu.

       

      2023. április 3-án került sor a Történelmi olimpiász 15. évfolyamának kerületi fordulójára Léván. A nyitrai kerületből 11 diák mérte össze tudását a világ- és szlovák történelemből teszt formájában, illetve saját pályamunka előadásában és megvédésében.

                  A kerületi forduló A. kategóriájában /gimnáziumok és szakközépiskolák/ iskolánkat Magyar Eszter a II.CM osztály diákja képviselte. Diáklányunk a Régióm-Komárom című pályamunkával nevezett. A teszt és a pályamunka értékelése után a nyolcadik helyen végzett, így a szakközépsikolák közül legjobb helyezést érte el.

                  Eszternek köszönjük az iskola méltó képviseletét és kívánunk neki sok sikert a további versenyeken!

      Felkészítő: Török Tivadar, történelem tanár

     • Netradičné hodiny dejepisu v bývalej Prachárni sv. Barbory v Novej pevnosti – Rendhagyó történelemórák az Újvár volt Lőszerraktárában

     • Dňa 17. marca 2023 sa žiaci I.NM a II.FM triedy a 23. marca 2023 žiaci I.A triedy zúčastnili na netradičných hodinách dejepisu pod názvom: „Nec arte, nec marte – nezlomiteľný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“. Cieľom série podujatí bol pripomenúť si generála Klapku, nastoliť lokálpatriotizmus nastupujúcej generácie a rozšíriť ich vedomosti o miestnej histórii. Súčasne našim žiakom poskytli príležitosť vyjadriť svoje predstavy o budúcnosti pevnostného systému Komárna.  

                  V rámci sérii prednášok sme sa zoznámili s históriou výstavby pevnostného systému, úlohou pevnostného systému v rokoch 1848/49, a činnosťou generála Györgya Klapku v Komárne.

      Exkurziu organizoval: Mgr. Tivadar Török, učiteľ dejepisu

      2023. március 17-én és 23-án iskolánk I.NM, II. FM és I.A osztályos tanulói „rendhagyó történelemórákon“ vettek részt a komáromi erődben: „Nec arte, nec marte – a megtörhetetlen Klapka tábornok és a legyőzhetetlen komáromi erőd” címmel. A rendezvénysorozat célja a Klapka Györgyről való méltó megemlékezés, a felnövekvő generáció lokálpatriotizmusának megalapozása, ill. megerősítése volt. Ugyanakkor alkalmat kaptunk arra is, hogy diákjaink kifejtsék az erődrendszer jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket is.

                  Ennek értelmében a diákok múltidéző előadások keretében megismerkedhetnek a komáromi vár kiépítésének történetével, 1848/49-ben játszott szerepével és Klapka György tábornok komáromi tevékenységével.

      A tanulmányi kirándulást Mgr. Török Tivadar, történelem tanár szervezte.

     • Úspech na semifinále v recitačnej súťaži Mihálya Tompu / Siker a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny elődöntőjén

     • Nadaní žiaci Strednej odbornej školy technickej sa každoročne zúčastnia recitačnej súťaže Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny. Tohtoročné semifinále tejto prestížnej súťaže, ktoré sa konalo 29.3.2023 v Leviciach, prinieslo pre našu školu pozoruhodný výsledok. Náš žiak, Štefan Döme (II.CM) sa umiestnil v zlatom pásme a postúpil ďalej do finálneho kola.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy gratulujeme a držíme palce k ďalšiemu úspechu!

      Pripravujúci učiteľ : Mgr. Tivadar Török, učiteľ maďarského jazyka a literatúry

      A Műszaki Szakközépiskola tehetséges diákjai minden évben részt vesznek a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen, melynek elődöntője ez év március 29-én zajlott Léván. Idén a verseny nagyon szép eredményt hozott az iskolánknak. Az elődöntőn iskolánkat Döme István (II.CM) képviselte, aki nagyszerű előadó-képességével aranysávos minősítést szerzett.

      Büszkék vagyunk rá, és szorítunk a döntőbeli megmérettetéséhez!

      Felkészítő tanár: Mgr. Török Tivadar, magyar nyelv és irodalom tanár

     • AMFO fotografická súťaž - AMFO fényképészeti verseny

     • Národné osvetové centrum každoročne organizuje súťaž amatérskej fotografickej tvorby s názvom AMFO. Tento rok sa súťaže zúčastnili štyria žiaci našej školy, menovite: Samuel Settey a Korinna Vivien Szabó z I.A triedy, Zoltán Dobročka a Filip Varga z III.CM triedy. Žiaci prvého ročníka sa zapojili do súťaže samostatnými fotografiami, kým tretiaci poslali do súťaže tzv. diptychon, ktoré vzniká spojením dvoch záberov. Témou tohto ročníka bola „Identita”. Filipovi Vargovi udelila porota za jeho tvorbu čestné uznanie. Gratulujeme výhercom a ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu našej školy a šírenie jej dobrého mena.

      Regionálne osvetové stredisko srdečne pozýva všetkých víťazov a každého, kto sa zaujíma o tvorbu okolitých umelcov na slávnostné odovzdávanie cien a vyhodnotenie výstavy, ktoré sa uskutoční 6. apríla o 17.00 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho v Komárne.

      Pripravujúci učiteľ: Mgr. Dávid Fóti

      A Nemzeti Művelődési Központ minden évben megrendezi az AMFO nevű amatőr fényképészeti versenyt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Idén iskolánk 4 diákja – Samuel Settey és Korinna Szabó Vivien az I. A osztályból, valamint Dobročka Zoltán és Varga Filip a III. CM osztályból – küldött műveket. Az első osztályosok egyedülálló fényképet, míg a harmadik osztályosok fénykép párokat (diptichon) küldtek a meghirdetett témára, ami idén az „Identitás” volt. Varga Filip alkotásait a zsűri tiszteletdíjjal jutalmazta, ezúton is gratulálunk neki és köszönjük a többi alkotónak is, hogy alkotásával növelte a verseny színvonalát és öregbítette iskolánk hírnevét!

      Emellett ünnepélyes díjátadóra és kiállítás megnyitóra is sor kerül április 6-án 17:00 órai kezdettel az Egressy Béni Városi Művelődési Központban, ahova a helyi szervező Regionális Művelődési Központ várja a nyerteseket és mindenkit, aki kíváncsi a környékbeli alkotók munkáira.

      Felkészítő tanár: Mgr. Fóti Dávid

     • MO v basketbale - Járasi kosárlabda bajnokság

     • Dňa 28.3.2023 sa uskutočnili na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka MO v basketbale žiakov SŠ.
      Naša škola bola zaradená do A skupiny spoločne s Gymnáziom H. Selyeho, SPŠ Stavebná Hurbanovo, Súkromná SOŠ Kolárovo.
      Hralo sa systémom každý s každým 2x12 min.
      Turnaja sa zúčastnili vybraní chlapci z tried:
      1.EM, 1.CM, 1.DM, 2.DM, 2.CM, 2.BM, 3.DM, 4.CM
      Výsledky družstva našich žiakov :
      SPŠ  Stavebná Hurbanovo : SOŠT - MSZKI KN-31:15
      Súkr.SOŠ Kolárovo              : SOŠT - MSZKI KN-15:18
      SOŠT - MSZKI KN                  : Gymn.H.Selyeho 10:56

      Týmito výsledkami dosiahli naši žiaci celkové tretie miesto v skupine

      Ivan Kubica

      2023. március 28-án a Ľ.J. Šulek Gimnáziumban került sor a középiskolások járási kosárlabda bajnokságára. Iskolánk a Selye János Gimnáziummal, az Ógyallai Építészeti Szakközépiskolával és a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolával együtt került be az A csoportba. Valamennyi csapat 2x12 percet játszott minden egyes csapattal. A versenyen az 1.EM, 1.CM, 1.DM, 2.DM, 2.CM, 2.BM, 3.DM és a IV.CM osztályok válogatott diákjai vettek részt.

      Iskolánk  diákjai  a csoport harmadik helyezettjeként végeztek.

      Ivan Kubica

     • Ekoolympiáda - Ekoolimpiász

     • 23. marca 2023 prebehlo online prvé kolo 2. ročníka Ekoolympiády. Našu školu reprezentovali Eszter Magyar, Sofia Marsaliková a Olivér Král z II.CM. Žiaci sa na súťaž pripravovali 1 mesiac. V čase od 9 do 10 hodiny účastníci súťaže absolvovali test prvého kola online. Súťažné otázky sa obsahovali nasledujúce témy: oceán, voda, pôda, odpad a klimatická zmena.

      Organizátorom súťaže bolo občianske združenie Planet Lover, ktorého úlohou je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody u študentov. Organizátor sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Cieľom súťaže je zmena myslenia mladšej generácie v domácom prostredí, ktorá dokáže ovplyvniť správanie starších členov rodiny.

      Žiakov na súťaž pripravila: Mgr. Alexandra Baka Büi - koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

      2023. március 23-án online térben került megrendezésre a második Ekoolimpiász első fordulója. Iskolánkat három diák képviselte, név szerint: Magyar Eszter, Marsaliková Sofia és Král Olivér az II.CM osztályból. A versenyre a diákok 1 hónapon keresztül készültek. A megmérettetés napján délelőtt 9 és 10 óra között abszolválták az online feladatokat. A következő témaköröket érintették a kérdések: óceánok, víz, talaj, hulladék és a klímaváltozás.

      A verseny szervezője a Planet Lover civil egyesület, amelynek feladata, hogy elősegítse a természettel és az ökológiával kapcsolatos tudatosság növelését a diákok körében. A szervező igyekszik kulcsfontosságú információkat terjeszteni arról, hogyan változtassuk meg mindennapi szokásainkat, és ezáltal nagyobb felelősséget vállaljunk bolygónk védelméért. A verseny célja a fiatalabb generáció gondolkodásának megváltoztatása, amely az egész család magatartását befolyásolhatja.

      Felkészítő tanár: Mgr. Alexandra Baka Büi - környezetvédelmi koordinátor.

     • JUNIOR FESTIVAL – ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV - JUNIOR FESTIVAL – TANULÓK KÖRNYEZETVÉDELMI NEVELÉSE

     • Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych nebezpečenstvách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na výchovu detí a mládeže. Junior festival sa už od roku 2001 snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom je inšpirovať žiakov, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Na premietaní Envirofilmu, ktoré sa konalo 16. marca 2023 v Komárne, sa zúčastnili aj triedy II.CM a III.CM našej školy. Program pozostával z troch blokov. V prvej časti sme si pozreli niekoľko krátkych filmov a animácií, ktoré nás prinútili premýšľať o nebezpečenstvách a problémoch, ktorým čelí naše životné prostredie. Mohli sme vidieť, ako posledná veľryba na svete uhynie kvôli toľkým odpadkom, alebo svet, kde sa držanie rastlín považuje za zločin. Poučením z jednej z animácií bolo, že aj jeden človek môže zmeniť svet, skúsme teda každý deň urobiť niečo dobré pre naše životné prostredie. V druhej polovici programu sme si pozreli dokument o orliakovi morskom. Mohli sme sledovať zotavenie zraneného jedinca a jeho vyslobodenie. Na záver prezentácie sme spoločne riešili kvíz.

                  Obohatili sme sa o množstvo užitočných informácií, ktoré sa snažíme zakomponovať do každodenného života. Zmeny, ovplyvňujúce naše životné prostredie ovplyvňujú nás aj budúce generácie, preto je našou spoločnou zodpovednosťou konať v záujme udržateľnejšej budúcnosti.

      Mgr. Alexandra Baka Büi - koordinátorka pre environmentálnu výchovu.

      Minden oldalról hallunk a fenyegető környezeti veszélyekről. Visszaszámoljuk a Földön eltöltött időt, búcsút intve a veszélyeztetett fajoknak. Ki fog megmenteni minket? Ha szembe akarunk nézni a katasztrofális előrejelzésekkel, akkor a gyermekek és fiatalok környezetvédelmi nevelésére kell koncentrálnunk. A Junior Fesztivál 2001 óta igyekszik arra nevelni és motiválni a diákokat, hogy magatartásuk a fenntartható fejlődés irányába mozduljon el. A cél az, hogy a tanulókat a környezet iránti felelősségteljes magatartásra ösztönözze. A Műszaki Szakközépiskola II.CM és III.CM osztálya is részt vett a 2023. március 16-án Komáromban megrendezett Envirofilm vetítésen. A program három blokkból állt. Az első részben néhány rövidfilmet, animációt tekinthettünk meg, amelyek elgondolkodtattak bennünket a környezetünket érő veszélyekről és problémákról. Láthattuk a világ utolsó bálnáját elpusztulni a sok szemét miatt, vagy egy olyan világot, ahol a növények tartása bűnnek minősül. Az egyik animáció tanulsága, hogy egy ember is képes megváltoztatni a világot, igyekezzünk minden nap valami jót tenni a környezetünkért. A program második felében egy dokumentumfilmet néztünk meg a rétisasról. Végigkövethettük egy megsérült egyed gyógyulását, majd szabadon engedését. Az előadás végén közösen megoldottunk egy kvízt.

                  Sok hasznos információval lettünk gazdagabbak, amelyeket megpróbálunk beépíteni mindennapjainkba. A környezetünket érintő változások minket és a jövő generációit is egyaránt érintik, ezért közös felelősségünk, hogy tegyünk egy fenntarthatóbb jövőért.

       

      Mgr. Alexandra Baka Büi – környezetvédelmi koordinátor.

     • Okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu - Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny - járási forduló

     • Dňa 20. 3. 2023 sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku Béni Egressyho okresné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy.  Náš žiak, Štefan Döme (II.CM) súťažil v IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Profesionálna porota vyzdvihla zlepšenie žiakov oproti obvodnému kolu, čím boli prednesy podané na vyššej úrovni. Štefan Döme opäť získal zlaté pásmo a tak postúpil do semifinále celoštátnej súťaže, ktoré sa uskutoční 29. 3. 2023 v Leviciach.

       

      K veľkému úspechu nášho žiaka srdečne blahoželáme a prajeme podobné úspechy do ďalšieho kola.

       

      Mgr. Mónika Gulyás

       

      2023. március 20-án került megrendezésre a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója, melynek az Egressy Béni Városi Művelődési Központ adott otthont. Iskolánk diákja, Döme István (II.CM) a 4. kategóriában mérettette meg magát. A zsűri kiemelte, hogy az előző heti körzeti fordulóhoz képest is javulni tudtak a versenyzők, így kiemelkedő napot zárhattunk, jobbnál jobb előadásokat hallhattunk. Döme István ismét aranysávos minősítést szerzett, így továbbjutott az országos elődöntőbe, amelyet 2023. március 29-én rendeznek meg Léván.

      Diákunknak szívből gratulálunk, hasonló sikereket kívánunk a következő fordulóban!

      Mgr. Gulyás Mónika

     • Pekná maďarská reč/Szép Magyar Beszéd /krajské kolo – kerületi forduló/

     • Dňa 7. marca 2023 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej  v Komárne uskutočnilo krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Našu školu na podujatí reprezentovala žiačka I.CM triedy, Carmen Lea Beke. Ocenenie v tejto veľmi náročnej súťaži síce nezískala, odniesla si však cenné skúsenosti do budúcnosti. Ďakujeme jej za účasť.

      Študentku na súťaž pripravil učiteľ maďarského jazyka a literatúry: Mgr. Tivadar Török

      A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű anyanyelvi verseny kerületi fordulójának, amelyet 2023. március 7-én rendeztek meg. Iskolánkat Beke Carmen Lea – az I.CM osztály tanulója képviselte. Bár az erős mezőnyű versenyben helyezést nem szerzett, értékes tapasztalatokkal gazdagodott. Köszönjük a részvételt.

      Felkészítő: Mgr. Török Tivadar, magyar nyelv és irodalom tanár