GDPR - ochrana osobných údajov - Adatvédelem

Dohľad nad ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vykonáva v našej škole Zodpovedná osoba: Ing.Mészáros Ernest.    e-mail: gdpr@emba.sk
Informácie pri získavaní osobných údajov od Dotknutej osoby 
Informácie pri získavaní osobných údajov od inej ako Dotknutej osoby

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215516