Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša KATEDRA n. f.. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky budú použité na:

 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:              KATEDRA, n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:           Komárno, 94525, Bratislavská cesta 10 

Právna forma:                                     Neinvestičný fond                   

Identifikačné číslo (IČO/SID):             37855212

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

 

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 

Obchodné meno alebo názov:              KATEDRA, n. f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:           Komárno, 945 25, Bratislavská cesta 10 

Právna forma:                                     Neinvestičný fond                   

Identifikačné číslo (IČO/SID):             37855212

 

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 

Tisztelt Szülők! Iskolabarátok!

 

Kérjük támogassák iskolánk oktató – nevelő munkáját adójuk 2%-nak felajánlásával!

 

A törvény lehetővé teszi, hogy adójuk 2 %-át olyan nonprofit szervezeteknek ajándékozzák, mint az iskolánk mellett működő KATEDRA n. f. alapítvány. Ez a felajánlás Önöknek nem kerül semmibe, hiszen adójuk 2  %-át egyébként az állampénztárba fizetnék be. Az Önök adójának 2 %-a a felénk irányuló bizalmukat jelenti. A felajánlott anyagi eszközöket az iskolán folyó oktató – nevelő munka minőségének javítására, továbbá az iskola felszereltségének bővítésére fordítjuk.

 

Ha úgy döntenének,  hogy támogatják iskolánkat adójuk 2 %-nak felajánlásával, készítettünk az Önök számára egy rövid útmutatót.

 

Útmutató   

 

Ön alkalmazott, és adóbevallását munkaadója készíti?

 

Ön egyedül készíti adóbevallását?

 

Ön jogi személy?

 

2018. 02. 15 – ig kérje munkaadójától adóbevallása elkészítését. Kérvényezze munkaadójánál, hogy állítsa ki az adó befizetéséről szóló igazolást. Ebből Ön könnyen kiszámolhatja adója 2 %-át,  emelyet felajálhat az átvevőnek. Ennek összege minimum 3 €. Ezt követően töltse ki az adója 2 %-nak felajánlásáról szóló nyilatkozatot. Mindkét nyomtatványt juttassa el 2018. 04. 30-ig a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

 

Töltse ki adóbevallását, majd számolja ki adója 2 %-át, amelynek összege minimum 3 €. Az adóbevellásban töltse ki a megfelelő rubrikákban (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat. Végül juttassa el adóbevallását a törvényben rögzített időpontig (rendszerint 2018. 03. 31-ig) a lakóhelye szerinti adóhivatalba.

 

Töltse ki adóbevallását,  majd számolja ki adója 2%-át, amelyet 1 vagy több átvevőnek ajánlhat fel, mindegyiküknek minimum 8 € -t. Az adóbevallásban töltse ki a megfelelő rubrikában (IV. časť priznania) az adó 2 %-nak felajánlásához szükséges adatokat. Végül juttassa el adóbevallását a cége székhelye szerinti adóhivatalba.

 

Kontakt - Elérhetőség

Meno školy: Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
Email školy: soskn@soskn.sk
Telefón: +42135 7740 868
Adresa školy: Bratislavská cesta č. 10
945 25 Komárno
IČO: 00891592
DIČ: 2021042375
Počet návštev: 5215716