Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva 5/2014 Zmluva o účasti na projekte a o výpožičke techniky 0,00 s DPH 20.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 2/2013 Zmluva o spolupráci s DPH 19.03.2013 Univerzita J. Selyeho Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva ObZ-2-2012-Nokia-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva ObZ-2-2012-iPhone-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva NZ 20/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 07.12.2017 GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 4/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa na 2 h 30.-+prevádzkovénáklady s DPH 04.02.2015 KFC Komárno,občianske združenie Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 3/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa na 2 h 30.-+prevádzkovénáklady s DPH 30.01.2015 KFC Komárno,občianske združenie Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2018 Kúpna zmluva ohľadne služ. auta KN-070BA 367.- s DPH 08.01.2018 Ing. Leopold Tóth Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 3/2015 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu 8 508.00 s DPH 27.01.2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 6/2015 Zmluva o poskytnutí finančného daru 334,80 s DPH 11.03.2015 Nadácia Petit Academy Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2018 Nájomná zmluva - nájom telocvične na športové účely 157,50 s DPH 05.01.2018 GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 2/2018 Poistná zmluva č.0998023948, dodatok č. 2 167,30 s DPH 31.01.2018 Kooperativa poisťovňa, a. s. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva Z-033-2012-zmluva o poskyt. odb.pomoci-VÚZ s DPH 12.12.2011
Faktúra FA-100254-2011-elektrina-ZSE Energia a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100241-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100211-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 04.10.2011
Zmluva NZ 2/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa na 2 h 30.-+prevádzkovénáklady s DPH 28.01.2015 KFC Komárno, občianske združenie Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2015 Zmluva o výpožičke 1 421.04 s DPH 21.01.2015 Štátny inštitút odbor. vzdelávania Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra FA-100173-2011-rekonštrukcia-Korekt s.r.o. s DPH 02.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767