Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Zmluva NZ 1/2014 Prenájom priestorov v budove školy 42,60 s DPH 17.02.2014 Lagos Mobil s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 2/2017 Zmluva o dielo 21411.- s DPH 26.05.2017 PS - MOS s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva ObZ-2-2012-Nokia-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva ObZ-2-2012-iPhone-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
Zmluva 5/2017 Licenčná zmluva s DPH 12.09.2017 KROS a.s. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2018 Kúpna zmluva ohľadne služ. auta KN-070BA 367.- s DPH 08.01.2018 Ing. Leopold Tóth Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2017 Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny s DPH 30.08.2017 ZSE Energia a.s. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 19/2017 Nájomná zmluva 20.-/m2/rok s DPH 28.08.2017 FEAG SLK Elektro s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2017 Zmluva o dielo 79764.- s DPH 26.05.2017 PS - MOS s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 20/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 07.12.2017 GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 10/2013 Zmena nájomnej zmluvy-zmena adresy školy s DPH 29.11.2013 Merwede Design s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 11/2013 Organizačné a materiálno-techn. zabezp. okresného kola futsal 151,42 s DPH 05.12.2013 Okresný úrad Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva Z-033-2012-zmluva o poskyt. odb.pomoci-VÚZ s DPH 12.12.2011
Faktúra FA-100254-2011-elektrina-ZSE Energia a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100241-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 18.11.2011
Faktúra FA-100211-2011-plyn-SPP a.s. s DPH 04.10.2011
Zmluva 6/2017 Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 157147/1/2009 s DPH 25.09.2017 Messer Tatragas, spol. s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 3/2014 Organizačné a mater.-techn. zabezp.okresného kola vo volejbale 118,82 s DPH 27.02.2014 Okresný úrad Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra FA-100173-2011-rekonštrukcia-Korekt s.r.o. s DPH 02.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759