Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100116/2020 Vodné a stočné - jún 2020 115,38 s DPH 4/2003 02.07.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020
Faktúra 100113/2020 Adapter original Acer 30,00 s DPH 35/2020 30.06.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020
Faktúra 100112/2020 Činnosť zodp.osoby OOÚ - jún 2020 36,00 s DPH 10/2018 30.06.2020 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.07.2020
Faktúra 100111/2020 Uverejnenie inzerátu 29,00 s DPH 33/2020 26.06.2020 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.06.2020
Objednávka 35/2020 Adapter original Acer s DPH 23.06.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 33/2020 Uverejnenie inzerátu s DPH 20.06.2020 DELTA Kt. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100110/2020 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 18.06.2020 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.06.2020
Faktúra 100109/2020 aSc Agenda Komplet 2021 449,00 s DPH 31/2020 15.06.2020 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2020
Faktúra 100108/2020 Dvojmesačník DIDAKTIKA 27,30 s DPH 32/2020 12.06.2020 Wolters Kluwer SR s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2020
Faktúra 100107/2020 Mesačný poplatok za mobil - 5/2020 76,50 s DPH 16/2019 11.06.2020 O2 Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2020
Faktúra 100106/2020 Mesačný poplatok za mobil - 5/2020 24,00 s DPH 15/2018 11.06.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.06.2020
Faktúra 100105/2020 Telekomunikačné služby - máj 2020 22,86 s DPH 16/2006 09.06.2020 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100104/2020 Kancelárske potreby 182,35 s DPH 30/2020 08.06.2020 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100101/2020 Elektrina - máj 2020 778,30 s DPH 4/2005 08.06.2020 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100103/2020 Poistenie majetku -III.Q 2020 1 135,94 s DPH 5/2019 05.06.2020 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100102/2020 Dodávka plynu - jún 2020 2 588,00 s DPH 2/2011 03.06.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100100/2020 Dohľad nad prac.podmienkami - máj 2020 25,00 s DPH 6/2018 03.06.2020 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.06.2020
Faktúra 100114/2020 Poplatok za komunálne odp.-TV - II.Q 2020 132,92 s DPH 12/2006 02.06.2020 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 03.06.2020
Faktúra 100098/2020 Vodné a stočné - máj 2020 83,33 s DPH 4/2003 01.06.2020 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.06.2020
Faktúra 100097/2020 Poskytovanie služ. techn. PO - máj 2020 65,00 s DPH 14/2015 01.06.2020 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 02.06.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4318