Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100155/2016 Režijné náklady za obedy - jún 927,28 s DPH 3/2009+dodatky 07.07.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100141/2016 aSc Agenda Komplet 2017 399,00 s DPH 62/2016 20.06.2016 ASC Applied Software Consultants s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.07.2016
Faktúra 100143/2016 Železiarsky materiál 113,29 s DPH 57/2016 30.06.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.07.2016
Faktúra 100144/2016 Elektroinštalačný materiál 154,26 s DPH 55/2016 01.07.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 07.07.2016
Faktúra 100146/2016 Vodné a stočné 222,20 s DPH 4/2003 04.07.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100147/2016 Benzín 95,10 s DPH 8/2006 04.07.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.08.2016
Faktúra 100148/2016 Čistiace prostriedky 353,87 s DPH 63/2016 04.07.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100151/2016 Maliarsky materiál 313,13 s DPH 58/2016 06.07.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.07.2016
Faktúra 100154/2016 Suroviny na obedy - jún 600,32 s DPH 3/2009+dodatky 07.07.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100152/2016 Nájomné za oceľové fľaše 17,28 s DPH 11/2009+dodatky 07.07.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100139/2016 Základná doska Asrock 52,00 s DPH 61/2016 16.06.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.06.2016
Faktúra 100153/2016 Služby pevnej siete 50,59 s DPH 16/2006 07.07.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100174/2016 Elektrina 1 013,47 s DPH 4/2005+dodatky 07.09.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100145/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 04.07.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100149/2016 Uverejnenie inzerátu 33,95 s DPH 65/2016 06.07.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100150/2016 Toner HP Laserjet P 2055d 24,00 s DPH 66/2016 06.07.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100156/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 08.07.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100159/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice II. štvrťrok 249,13 s DPH N3/2005 15.07.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
Faktúra 100157/2016 Uverejnenie inzerátu 20,00 s DPH 68/2016 14.07.2016 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767