Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100228/2015 Notebook Lenovo IdeaPad 355,00 s DPH 90/2015 12.10.2015 MediaTIP, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100225/2015 Obedy na mesiac september 44,80 s DPH 71/2015 12.10.2015 Danubius Center s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100214/2015 Režijné náklady za odobraté obedy 892,68 s DPH 3/2009+dodatky 02.10.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100215/2015 Suroviny na obedy 577,92 s DPH 3/2009+dodatky 02.10.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100212/2015 Pamäť, Lan kábel, pevný disk 271,00 s DPH 82/2015 01.10.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100218/2015 Dodávka plynu 2 164,00 s DPH 2/2011+dodatky 05.10.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100213/2015 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 02.10.2015 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100216/2015 Svietidlo stropné, plnospektrálna trubica 793,00 s DPH 81/2015 01.10.2015 Alexander Zsidó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100230/2015 Účtovnícke práce - október 400,00 s DPH 2/2014 12.10.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100138/2018 Uverejnenie inzerátu 30,00 s DPH 67/2018 15.06.2018 Vydavateľstvo KT spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.06.2018
Faktúra 100220/2015 Inštalácia notebooku, opravy PC. 100,00 s DPH 87/2015 05.10.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100224/2015 Služby pevnej siete 52,12 s DPH 16/2006 09.10.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100217/2015 Vodné a stočné 245,70 s DPH 4/2003 05.10.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100226/2015 Elektrina 954,40 s DPH 4/2005+dodatky 12.10.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100223/2015 Nájomné za oceľové fľaše 18,05 s DPH 11/2009+dodatky 06.10.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100227/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 12.10.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100219/2015 Tonery 73,75 s DPH 79/2015 05.10.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100119/2018 Benzín 81,14 s DPH 8/2006 25.05.2018 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.06.2018
Faktúra 100139/2018 Poistenie zodpoved. za škodu - ročné 112,96 s DPH 12/2015 15.06.2018 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.06.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700