Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 44/2019 Baterka, žiarovky, dest.voda s DPH 08.04.2019 ARLA KN-Juraj Várady SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 43/2019 Kancelárske potreby s DPH 05.04.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100086/2019 Elektrina - marec 1 520,52 s DPH 4/2005 05.04.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100085/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - marec 65,00 s DPH 14/2015 04.04.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100081/2019 Elektroinštalačný materiál 65,78 s DPH 35/2019 03.04.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019
Faktúra 100082/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 34/2019 03.04.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100078/2019 Nájomné za MOP - marec 14,65 s DPH 5/2018 02.04.2019 Elise Textile Care SK s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100080/2019 Dodávka plynu - marec 2 939,00 s DPH 2/2011 02.04.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100077/2019 Vodné a stočné - marec 173,06 s DPH 4/2003 02.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100079/2019 Železiarsky a údržbársky materiál 152,77 s DPH 33/2019 02.04.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019
Objednávka 40/2019 Norma s DPH 02.04.2019 Úrad pre normalizáciu, metrol. a skúšobníctvo SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 39/2019 Čistiace prostriedky s DPH 02.04.2019 Centrála BANCHEM, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100072/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-marec 25,00 s DPH 6/2018 01.04.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100073/2019 Suroviny na obedy - marec 161,84 s DPH 3/2009 01.04.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100074/2019 Režijné náklady za obedy - marec 1 243,56 s DPH 3/2009 01.04.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100075/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac marec 2019 30,00 s DPH 10/2018 01.04.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100076/2019 Sada kľúčov 49,95 s DPH 36/2019 01.04.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019
Faktúra 100071/2019 Nábytkársky materiál 90,83 s DPH 31/2019 29.03.2019 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100069/2019 Materiál do zvár.školy 258,90 s DPH 30/2019 29.03.2019 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.04.2019
Faktúra 100070/2019 Ostrenie pílových kotúčov 88,68 s DPH 23/2019 29.03.2019 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700