Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100216/2019 Kontrola požiarnych hydrantov TV a PV 117,00 s DPH 92/2019 05.09.2019 Vojtech Horváth - Kominár SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100215/2019 Tonery 60,00 s DPH 86/2019 05.09.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100214/2019 Elektrina - august 832,98 s DPH 4/2005 05.09.2019 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100213/2019 Nájom oc. fľaše 20,83 s DPH 11/2009 05.09.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100212/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - august 65,00 s DPH 14/2015 04.09.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100211/2019 Obedy 284,40 s DPH 84/2019 04.09.2019 Danubius spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Objednávka 92/2019 Kontrola a čistenie komínov-TV a PV s DPH 03.09.2019 Vojtech Horváth - Kominár SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 91/2019 Náplne s DPH 03.09.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100209/2019 Dohľad nad prac.podmienkami-august 25,00 s DPH 6/2018 03.09.2019 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100210/2019 Dodávka plynu - september 2 939,00 s DPH 2/2011 03.09.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100207/2019 Vodné a stočné - august 64,10 s DPH 4/2003 02.09.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100206/2019 Čistiace prostriedky 33,96 s DPH 73/2019 27.08.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.08.2019
Objednávka 88/2019 Poháre a taniere s DPH 26.08.2019 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100205/2019 Poplatok za služby mob.siete 69,00 s DPH 15/2018 23.08.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.08.2019
Faktúra 100204/2019 Poistenie zodpoved. za škodu - II. polrok 2019 príves 5,57 s DPH 6/2019 23.08.2019 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.08.2019
Faktúra 100203/2019 Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac august 2019 36,00 s DPH 10/2018 22.08.2019 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 09.09.2019
Faktúra 100202/2019 Tlačivá 162,31 s DPH 14/2019 22.08.2019 ŠEVT, a.s., SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.08.2019
Faktúra 100201/2019 Služby poč.sieti SANET -III.Q 150,00 s DPH 1/2016 19.08.2019 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.08.2019
Objednávka 86/2019 Tonery s DPH 19.08.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 87/2019 Čistiace prostriedky s DPH 19.08.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3881