Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 83/2016 Oprava PC, nastavenie tlačiarne s DPH 09.09.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 78/2016 Držiak toal.papiera s DPH 05.09.2016 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 82/2016 Jäklovina s DPH 09.09.2016 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100136/2016 Havarijné poistenie 38,61 s DPH 11/2015 13.06.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.06.2016
Faktúra 100135/2016 Poistenie podnikateľov 1 080,55 s DPH 10/2015 13.06.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.06.2016
Faktúra 100146/2016 Vodné a stočné 222,20 s DPH 4/2003 04.07.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100147/2016 Benzín 95,10 s DPH 8/2006 04.07.2016 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 01.08.2016
Faktúra 100154/2016 Suroviny na obedy - jún 600,32 s DPH 3/2009+dodatky 07.07.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100155/2016 Režijné náklady za obedy - jún 927,28 s DPH 3/2009+dodatky 07.07.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Objednávka 84/2016 Uverejnenie inzerátu s DPH 09.09.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 74/2016 Tonery s DPH 26.08.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100152/2016 Nájomné za oceľové fľaše 17,28 s DPH 11/2009+dodatky 07.07.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100153/2016 Služby pevnej siete 50,59 s DPH 16/2006 07.07.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100174/2016 Elektrina 1 013,47 s DPH 4/2005+dodatky 07.09.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100145/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 04.07.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100156/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 08.07.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.07.2016
Faktúra 100159/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice II. štvrťrok 249,13 s DPH N3/2005 15.07.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
Faktúra 100158/2016 Zváračská škola - jún 913,20 s DPH 23/2015 15.07.2016 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
Faktúra 100161/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 25.07.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700