Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 80/2016 Elektroinštalačný maeriál s DPH 06.09.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 85/2016 Kontrola a čistenie komínov s DPH 12.09.2016 Vojtech Horváth - Kominár SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 87/2016 Základná doska, pamäť, myš, zdroj... s DPH 16.09.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100192/2016 Acetylén a kyslík 96,12 s DPH 11/2009+dodatky 13.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100200/2016 Havarijné poistenie 1 080,55 s DPH 10/2015 21.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100044/2016 Poplatok za komunálne odpady-škola III.Q 217,26 s DPH 12/2006 02.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100045/2016 Poplatok za komunálne odpady-dielňa III.Q 109,82 s DPH 2/2007 04.03.2016 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Objednávka 88/2016 Siete na okná s DPH 23.09.2016 Firma Košík - siete s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 89/2016 Stolársky materiál s DPH 23.09.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 76/2016 Železiarsky materiál s DPH 05.09.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 81/2016 Maliarsky materiál s DPH 06.09.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 7/2016 Príloha č.1 ku kúp. zmluve s DPH 06.09.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 86/2016 Materiál pre zváračskú školu s DPH 16.09.2016 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 90/2016 Kancelárske potreby s DPH 26.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 91/2016 Preklad do maďarského jazyka s DPH 26.09.2016 Szerén Mórisz, Ing. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 92/2016 Tonery s DPH 27.09.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100177/2016 Vodné a stočné 158,10 s DPH 4/2003 02.09.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100179/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 05.09.2016 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.09.2016
Faktúra 100180/2016 Úrazové poistenie 41,83 s DPH 13/2015 06.09.2016 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767