Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100187/2017 Oprava podlahy telocvične 21 411,00 s DPH 2/2017 10.08.2017 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2017
Faktúra 100171/2015 Úrazové poistenie 41,83 s DPH 27.07.2015 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100166/2015 Služby pevnej siete 60,35 s DPH 16/2006 09.07.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100167/2015 Rezivo 50 a 25 428,40 s DPH 60/2015 10.07.2015 Granite & Marble, International spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100172/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 15.07.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100173/2015 Uverejnenie inzerátu 24,00 s DPH 62/2015 15.07.2015 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100161/2015 Benzín 88,16 s DPH 8/2006 06.07.2015 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100168/2015 Uverejnenie inzerátu 21,97 s DPH 61/2015 21.07.2015 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100174/2015 Havarijné poistenie 38,61 s DPH 30.07.2015 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100163/2015 Elektrina 920,27 s DPH 4/2005+dodatky 07.07.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100170/2015 Poistenie zodpovednosti za škodu 113,00 s DPH 24.07.2015 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100179/2015 Oprava notebooku a počítača 100,00 s DPH 63/2015 10.08.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100182/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 18.08.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100177/2015 Účtovnícke práce - august 400,00 s DPH 2/2014 05.08.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100176/2015 Dodávka plynu 2 164,00 s DPH 2/2011+dodatky 03.08.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100175/2015 Vodné a stočné 91,87 s DPH 4/2003 04.08.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100178/2015 Služby pevnej siete 54,31 s DPH 16/2006 07.08.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100159/2015 Oprava WIFI, reinštalácia a oprava notebooku 100,00 s DPH 59/2015 06.07.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100162/2015 Náklady za prev. ZŠ- jún 727,55 s DPH 3/2011 06.07.2015 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100181/2015 Elektrina 610,70 s DPH 4/2005+dodatky 14.08.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700