Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100244/2015 CO2 41,76 s DPH 11/2009+dodatky 04.11.2015 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100243/2015 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 04.11.2015 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100242/2015 Dodávka plynu 2 164,00 s DPH 2/2011+dodatky 03.11.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100247/2015 Školenie pracovníkov 192,00 s DPH 93/2015 04.11.2015 Gejza Bagita - revízna a lektorská služba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100251/2015 Elektrina 1 249,32 s DPH 4/2005+dodatky 09.11.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100252/2015 Služby pevnej siete 55,15 s DPH 16/2006 09.11.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100256/2015 Prečistenie kanalizácie v budove TV 72,00 s DPH 94/2015 11.11.2015 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100257/2015 PVC obrusoviny 80,80 s DPH 107/2015 12.11.2015 ERVI-PLAS 2000 Slovakia, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100241/2015 Suroviny na obedy 638,40 s DPH 3/2009+dodatky 02.11.2015 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100254/2015 Internet 16,50 s DPH 13/2011 10.11.2015 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100253/2015 Inštalácia notebooku, opravy PC. 100,00 s DPH 89/2015 09.11.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 21/2015 Zmluva - organizácia OK Technickej olympiády 400,04 s DPH 23.11.2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 109/2015 Zvárací drôt s DPH 18.11.2015 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 110/2015 Plech, jäklovina, uholník s DPH 18.11.2015 Stavkov s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s. s DPH 26.01.2011
Objednávka 112/2015 Taniere hlboké a plytké s DPH 23.11.2015 Gastronauts s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 113/2015 Atrament Canon i-Sensys s DPH 23.11.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100246/2015 Vodné a stočné 337,58 s DPH 4/2003 04.11.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700