Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100004/2016 Bezpečnostné samolepky 145,99 s DPH 2/2016 20.01.2016 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100330/2015 Atramenty a tonery 479,64 s DPH 148/2015 28.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100325/2015 USB kľúče, projektory a pamäť 1 607,20 s DPH 149/2015 28.12.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100337/2015 Stolička Jeff 600,00 s DPH 156/2015 29.12.2015 Nábytok - doplnky Viktor Priškin SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva NZ 8/2015 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 17.12.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 04.01.2016 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100002/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 12.01.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100003/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 14.01.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100005/2016 Preplatok -6 498,40 s DPH 2/2011+dodatky 15.01.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 2/2016 Bezpečnostné samolepky s DPH 12.01.2016 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100338/2015 Železiarsky materiál 160,50 s DPH 129/2015 29.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 3/2016 Toner Panasonic DP 1520P s DPH 18.01.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2014 Nájomná zmluva -časť pozemku pri oplotení areálu školy 800.00/rok s DPH 22.12.2014 Central Office, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 2/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 26.01.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 1/2016 Reinštalácia PC s DPH 12.01.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 4/2016 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.01.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 3/2016 Nájomná zmluva 56.70/mesiac s DPH 04.02.2016 Marián Való Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100019/2016 Uverejnenie inzerátu 14,95 s DPH 4/2016 04.02.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100020/2016 Maliarsky materiál 35,40 s DPH 6/2016 04.02.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4318