Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100078/2016 Dodávka plynu 1 131,31 s DPH 2/2011+dodatky 07.04.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100064/2016 Vodné a stočné 200,83 s DPH 4/2003 04.04.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100067/2016 Počítače s príslušenstvom 5 832,00 s DPH 25/2016 04.04.2016 Nagy Electronics - Ing. Nagy Karol SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100072/2016 Elektrina 1 329,01 s DPH 4/2005+dodatky 06.04.2016 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100074/2016 Nájomné za oceľové fľaše 16,61 s DPH 11/2009+dodatky 06.04.2016 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100075/2016 Maliarsky materiál 218,16 s DPH 17/2016 06.04.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100076/2016 Stolársky materiál 31,07 s DPH 30/2016 07.04.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100077/2016 Služby pevnej siete 49,42 s DPH 16/2006 07.04.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100069/2016 Režijné náklady za obedy - marec 927,28 s DPH 3/2009+dodatky 04.04.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100070/2016 Suroviny na obedy - marec 600,32 s DPH 3/2009+dodatky 04.04.2016 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100065/2016 Dodávka plynu 2 445,00 s DPH 2/2011+dodatky 04.04.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100060/2016 Atramenty EPSON WF 7015 80,76 s DPH 23/2016 30.03.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100066/2016 Reinštalácia a nastavenie PC 100,00 s DPH 20/2016 04.04.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100073/2016 Inšpekční servis služ.auta 165,29 s DPH 28/2016 05.04.2016 Heloro s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100080/2016 Internet 16,50 s DPH 13/2011 12.04.2016 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100084/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice I. štvrťrok 145,22 s DPH N3/2005 19.04.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100082/2016 Čistiace prostriedky 300,61 s DPH 26/2016 12.04.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100081/2016 WIFI router TP Link 131,39 s DPH 35/2016 12.04.2016 Ondrej Šeben - Šeko Shop SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 34/2016 Príručka - účtovné súvzťažnosti s DPH 05.04.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759