Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100289/2015 Služby pevnej siete 52,51 s DPH 16/2006 07.12.2015 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 113/2015 Atrament Canon i-Sensys s DPH 23.11.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 115/2015 Poháre, medaily, stuhy s DPH 23.11.2015 Victory sport s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 22/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 201.28 s DPH 27.07.2015 Centrum vedecko-technických informácií SR Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 99/2015 Základný kurz obsluhu mostových žeriavov s DPH 02.11.2015 IVCSO, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 102/2015 Železiarsky materiál s DPH 02.11.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100290/2015 Bezdrôtový mikrofón 80,00 s DPH 126/2015 07.12.2015 Relato s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100291/2015 Elektroinštalačný materiál 153,43 s DPH 127/2015 04.12.2015 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100288/2015 Dodávka plynu 5 067,88 s DPH 2/2011+dodatky 07.12.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 111/2015 Uverejnenie inzerátu s DPH 23.11.2015 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100286/2015 Kancelárske potreby 120,47 s DPH 117/2015 07.12.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100287/2015 Kancelárske potreby 82,01 s DPH 117/2015 07.12.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100263/2015 Žel. mat na súťaž Zenit 250,46 s DPH 116/2015 25.11.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100269/2015 Žel.mat na Technickú olympiádu 99,40 s DPH 122/2015 30.11.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100260/2015 Atramenty 40,50 s DPH 98/2015 03.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 23/2015 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci viďprílohy s DPH 03.12.2015 Výskumný ústav zváračský-Priem.inštitút SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100273/2015 Uverejnenie inzerátu 29,61 s DPH 111/2015 01.12.2015 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100264/2015 Pamäť, Lan kábel, projektor 539,00 s DPH 105/2015 25.11.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 112/2015 Taniere hlboké a plytké s DPH 23.11.2015 Gastronauts s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767