Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 114/2017 Pamäť, klávesnica, myš, kábel s DPH 23.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100220/2017 Železiarsky materiál 110,28 s DPH 86/2017 29.09.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.10.2017
Faktúra 100221/2017 Vodné a stočné - september 164,52 s DPH 11.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2017
Faktúra 100236/2017 Maliarsky materiál 278,74 s DPH 95/2017 12.10.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2017
Zmluva 8/2017 Zmluva o spolupráci pri realilzácii verejnej zbierky Hodina deťom s DPH 06.11.2017 Nadácia pre deti Slovenska Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 96/2017 Stolársky materiál s DPH 27.09.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 97/2017 Železiarsky materiál s DPH 29.09.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 104/2017 Nastavenie a oprava PC s DPH 09.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 106/2017 Maliarsky materiál s DPH 09.10.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 107/2017 Ostrenie pílového kotúča s DPH 09.10.2017 Škorpion, spol. s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 110/2017 Nábytkársky materiál s DPH 16.10.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 111/2017 Školenie s DPH 16.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 112/2017 Revízia el.spotrebičov s DPH 17.10.2017 Bc. Tibor Takács - ŠERPP SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 115/2017 Elektroinštalačný materiál s DPH 23.10.2017 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100217/2017 Nábytkársky materiál 933,66 s DPH 79/2017 27.09.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 11.10.2017
Objednávka 116/2017 Umývací a oplachový prostriedok s DPH 23.10.2017 A-nova s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 117/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.10.2017 COM-Media spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 118/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.10.2017 Redakcia Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 120/2017 Pracovná obuv s DPH 03.11.2017 MV-HAND SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759