Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100171/2016 Kancelárske potreby 237,97 s DPH 72/2016 25.08.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Objednávka 89/2016 Stolársky materiál s DPH 23.09.2016 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 76/2016 Železiarsky materiál s DPH 05.09.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 80/2016 Elektroinštalačný maeriál s DPH 06.09.2016 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 81/2016 Maliarsky materiál s DPH 06.09.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 86/2016 Materiál pre zváračskú školu s DPH 16.09.2016 Hormi SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 90/2016 Kancelárske potreby s DPH 26.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 91/2016 Preklad do maďarského jazyka s DPH 26.09.2016 Szerén Mórisz, Ing. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 92/2016 Tonery s DPH 27.09.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100173/2016 Železiarsky materiál 42,82 s DPH 73/2016 30.08.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.09.2016
Faktúra 100198/2016 Uverejnenie inzerátu 24,25 s DPH 84/2016 21.09.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.09.2016
Faktúra 100181/2016 Fólia krycia 12,86 s DPH 69/2016 06.09.2016 Jumal s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.09.2016
Faktúra 100183/2016 Obedy na mesiac august 608,00 s DPH 71/2016 07.09.2016 Danubius Center s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 12.09.2016
Faktúra 100187/2016 Držiak toal.papiera 243,65 s DPH 78/2016 07.09.2016 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100191/2016 Oprava PC, nastavenie tlačiarne 100,00 s DPH 83/2016 12.09.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.09.2016
Faktúra 100172/2016 Oprava sociálnych zariadení 35 843,94 s DPH 30.08.2016 PS - MOS s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.09.2016
Faktúra 100197/2016 Čistiace prostriedky 17,28 s DPH 77/2016 20.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Faktúra 100199/2016 Kontrola a čistenie komínov 117,00 s DPH 85/2016 21.09.2016 Vojtech Horváth-Kominárstvo SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
Faktúra 100201/2016 Čistiace prostriedky 376,82 s DPH 77/2016 23.09.2016 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3700