Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Objednávka 95/2015 Pílový pás 2480x0,90x20 s DPH 20.10.2015 Mikron Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 9/2018 Odsávač s DPH 01.02.2018 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 7/2018 Stolársky materiál s DPH 26.01.2018 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 94/2015 Prečistenie kanalizácie v budove TV s DPH 16.10.2015 Ján Bánsky SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 6/2018 Ochrana os.údajov - projekt s DPH 26.01.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 5/2018 Servis pohonu vchod.vrátnika s DPH 15.01.2018 Ferrotrend, spol. s r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 4/2018 Maliarsky materiál s DPH 13.01.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100219/2015 Tonery 73,75 s DPH 79/2015 05.10.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Objednávka 96/2015 Uverejnenie inzerátu s DPH 21.10.2015 Vydavateľstvo Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 10/2018 PC, notebooky s DPH 01.02.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 17/2015 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri real.nár.proj. "Rozvoj stred. odbor. vzdel." s DPH 26.10.2015 ŠIOV SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 5/2015 Zmluva o nájme služobného bytu 84.89/mesačne s DPH 20.10.2015 Árpád Tanka Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 85/2015 Železiarsky materiál s DPH 01.10.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 92/2015 Odborné prehliadky a skúšky s DPH 08.10.2015 Tibor Takács-Šerpp SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 98/2015 Atrament EPSON WF 7015 s DPH 02.11.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 100/2015 Sedacie podušky s DPH 02.11.2015 JYSK s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100232/2015 Kancelárske potreby 311,54 s DPH 91/2015 15.10.2015 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100220/2015 Inštalácia notebooku, opravy PC. 100,00 s DPH 87/2015 05.10.2015 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100228/2015 Notebook Lenovo IdeaPad 355,00 s DPH 90/2015 12.10.2015 MediaTIP, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767