Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100054/2017 Monitory Samsung 24" 1 948,97 s DPH Z20179464_Z 09.03.2017 ITSK, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Faktúra 100053/2017 Osobný počítač s príslušenstvom 11 332,66 s DPH Z20178117_Z 09.03.2017 CMA Group, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Faktúra 100149/2017 PC 1 198,80 s DPH Z201725417_Z 23.06.2017 Setop, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 04.07.2017
Faktúra 100066/2017 CNC sústruh iKC 4 A 17 449,00 s DPH Z201710327_Z 21.03.2017 MAXI Group Slovakia s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.03.2017
Faktúra 100313/2015 Pripojenie školy do siete SANET 4 825,20 s DPH VO 2/2015 21.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100255/2015 Účtovnícke práce - november 400,00 s DPH VO 2/2014 11.11.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100293/2015 Účtovnícke práce - december 400,00 s DPH VO 2/2014 08.12.2015 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100382/2018 Prečerpávacia stanica - IV.Q 2018 214,19 s DPH N3/2005 17.01.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2019
Faktúra 100100/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 355,09 s DPH N3/2005 21.04.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100231/2017 Prečerpávacia stanica - II.Q 207,22 s DPH N3/2005 10.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.10.2017
Faktúra 100159/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice II. štvrťrok 249,13 s DPH N3/2005 15.07.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 26.07.2016
Faktúra 100185/2019 Prečerpávacia stanica - II.Q 2019 158,21 s DPH N3/2005 12.07.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.07.2019
Faktúra 100346/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 305,77 s DPH N3/2005 18.01.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 25.01.2016
Faktúra 100161/2014 Faktúra na prevádzkovanie prečerpávacej stanice 374,21 s DPH N3/2005 15.07.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100084/2016 Prevádzkovanie prečerp.stanice I. štvrťrok 145,22 s DPH N3/2005 19.04.2016 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100259/2013 Náklady na prev. prečerp. stanice 314,41 s DPH N3/2005 14.01.2014 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100089/2019 Prečerpávacia stanica - I.Q 2019 274,64 s DPH N3/2005 11.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2019
Faktúra 100234/2015 Prevádzkovanie prečerp.stanice 658,69 s DPH N3/2005 26.10.2015 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100232/2017 Prečerpávacia stanica - III.Q 111,58 s DPH N3/2005 11.10.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.10.2017
Faktúra 100254/2018 Prečerpávacia stanica - III.Q 2018 141,23 s DPH N3/2005 18.10.2018 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 22.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3895