Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100127/2019 Technické plyny - CO2 49,84 s DPH 11/2009 23.05.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2019
Faktúra 100132/2019 Železiarsky materiál 274,26 s DPH 55/2019 03.06.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2019
Faktúra 100129/2019 Kancelárske potreby 79,70 s DPH 57/2019 27.05.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100126/2019 Školenie prvej pomoci 325,00 s DPH 59/2019 22.05.2019 Mgr. Mária Kovácsová Zachorecová - Märry SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100125/2019 Tonery 108,60 s DPH 52/2019 20.05.2019 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100124/2019 Poskytn.služby poč. siete SANET - III.Q 150,00 s DPH 1/2016 17.05.2019 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100116/2019 Benzín 125,51 s DPH 8/2006 06.05.2019 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100130/2019 Čistiace prostriedky 248,23 s DPH 56/2019 27.05.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2019
Faktúra 100121/2019 Poplatok za služby mob.siete 69,00 s DPH 15/2018 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2019
Faktúra 100123/2019 Vystavenie poverenia zv.technológa 134,40 s DPH 47/2019 16.05.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.05.2019
Faktúra 100122/2019 Mopy Vileda 136,27 s DPH 51/2019 14.05.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.05.2019
Faktúra 100107/2019 Vodné a stočné - apríl 149,56 s DPH 4/2003 30.04.2019 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.05.2019
Faktúra 100118/2019 Nájom oc. fľaše 20,35 s DPH 11/2009 06.05.2019 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.05.2019
Faktúra 100120/2019 Telekomunikačné služby - apríl 25,24 s DPH 16/2006 09.05.2019 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 16.05.2019
Faktúra 100113/2019 Dodávka plynu - máj 2 939,00 s DPH 2/2011 03.05.2019 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
Faktúra 100117/2019 Elektroinštalačný materiál 36,70 s DPH 50/2019 06.05.2019 Elcont-Cseh František SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
Faktúra 100115/2019 Režijné náklady za obedy - apríl 1 236,33 s DPH 3/2009 03.05.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
Faktúra 100114/2019 Suroviny na obedy - apríl 158,27 s DPH 3/2009 03.05.2019 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
Faktúra 100111/2019 Oprava PC 100,00 s DPH 48/2019 03.05.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
Faktúra 100109/2019 Poskytovanie služ. techn. PO - apríl 65,00 s DPH 14/2015 02.05.2019 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.05.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3767