Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 8/2015 Dodatok-E. Benefit zľava13%zoštand.cenníka s DPH 14.05.2015 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 23/2015 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci viďprílohy s DPH 03.12.2015 Výskumný ústav zváračský-Priem.inštitút SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2016 Zmluva o poskytnutí grantu (Erasmus+) max.7592.- s DPH 17.06.2016 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národ. agentúra prog. Erasmus+ pre vzdel. a odbor. príp. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2019 Dohoda o prevode práv a povinností max.40.- s DPH 14.03.2019 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva VO 6/2013 Materiál na maliarske a natier. práce do20000.- s DPH 14.02.2013 Jumal s.r.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 18/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 30.09.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva VO 9/2013 Výpočtová technika do20000.- s DPH 24.09.2013 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva VO 8/2013 Čistiace prostriedky do20000.- s DPH 22.02.2013 3p plus s.r.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva VO 7/2013 Kancelárske potreby do20000.- s DPH 08.04.2013 3p plus s.r.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 2/2015 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci do20000.- s DPH 20.01.2015 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva VO 5/2013 Hutnícky materiál do20000.- s DPH 11.02.2013 Stavkov s.r.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva VO 4/2013 Železiarsky materiál do20000.- s DPH 05.02.2013 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva VO 2/2013 Stolársky materiál do20000.- s DPH 25.01.2013 Sezam s.r.o. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 8/2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb do20000.- s DPH 20.06.2014 Judr. Andrea Szabóová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 24.09.2014 29.09.2014 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 10/2014 Zmluva o poskytovaní právnych služieb do20000.- s DPH 28.07.2014 Judr. Andrea Szabóová SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva VO 2/2014 Poskytovanie účtovníckych služieb do20000.- bez DPH 03.02.2014 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 10/2013 Vykonávanie skúš., certifik., a kontrolnej činnosti záv. skúšok do20000 s DPH 09.12.2013 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 1/2014 Dodatok - osobitné dojednania - Fixácia ceny SOPo0.02950/kWh.FMSo2.06/mes. s DPH 27.12.2013 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 9/2016 Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke plynu SOP0.02110/kWh..FMS2.06/mes. s DPH 11.10.2016 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3881