Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 24.09.2014 29.09.2014 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2013 Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike 20000/rok bez DPH 20.09.2013 24.09.2013 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Správa počítačovej siete a opravy VT 5.-/h s DPH 14.01.2014 17.01.2014 mesačne podľa objednávok 14.02.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU 400.-/mesiac s DPH 27.01.2014 31.01.2014 mesačne 03.02.2014 A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2 641.90 s DPH 25.04.2014 02.05.2014 deň zverejnenia zmluvy 10.05.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov 792.-/ročne s DPH 17.06.2014 25.06.2014 deň zverejnenia zmluvy 26.06.2014 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie 3610.- s DPH 12.12.2014 17.12.2014 7 dní od podpísania zmluvy 17.12.2014 Befra Elektroservis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Projekt.dokumentácia na realiz. stavby 5 976,00 s DPH 15.07.2014 18.07.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 18.07.2014 FKF design, spol. s r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2014 Oprava strechy telocvične 25 986,60 s DPH 16.09.2014 22.09.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 22.09.2014 INTEVO-SK, s. r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje 9 626.03 s DPH 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100120/2018 Nastavenie a oprava PC 100,00 s DPH 63/2018 28.05.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2018
Faktúra 100118/2018 Maliarsky materiál 163,62 s DPH 60/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2018
Faktúra 100111/2018 CNC fréza s príslušenstvom 1 690,00 s DPH 39/2018 23.05.2018 Cau Cau, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2018
Faktúra 100124/2018 Železiarsky materiál 154,68 s DPH 54/2018 31.05.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.06.2018
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100117/2018 Čistiace prostriedky 216,34 s DPH 34/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100116/2018 Kancelárske potreby 224,54 s DPH 37/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100115/2018 Maliarsky materiál 93,80 s DPH 59/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100114/2018 Maliarsky materiál 118,62 s DPH 44/2018 25.05.2018 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
Faktúra 100113/2018 Príbory a tácky 142,54 s DPH 52/2018 24.05.2018 Gastrocenter - Tibor Németh SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4759