Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Elektrikárske a strojárske náradie a prístroje 9 626.03 s DPH 16.12.2014 19.12.2014 29.12.2014 19.12.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Oprava a údržba regulač. a monitor. systému el. energie 3610.- s DPH 12.12.2014 17.12.2014 7 dní od podpísania zmluvy 17.12.2014 Befra Elektroservis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 24.09.2014 29.09.2014 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2014 Oprava strechy telocvične 25 986,60 s DPH 16.09.2014 22.09.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 22.09.2014 INTEVO-SK, s. r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Projekt.dokumentácia na realiz. stavby 5 976,00 s DPH 15.07.2014 18.07.2014 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 18.07.2014 FKF design, spol. s r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Úrazové poistenie žiakov a poistenie pre prípad straty vecí žiakov 792.-/ročne s DPH 17.06.2014 25.06.2014 deň zverejnenia zmluvy 26.06.2014 Kooperativa poisťovňa, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2 641.90 s DPH 25.04.2014 02.05.2014 deň zverejnenia zmluvy 10.05.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.,s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Vedenie účtovníctva v programe WinIBEU 400.-/mesiac s DPH 27.01.2014 31.01.2014 mesačne 03.02.2014 A-CONSULTING, Alžbeta Podhorská SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Správa počítačovej siete a opravy VT 5.-/h s DPH 14.01.2014 17.01.2014 mesačne podľa objednávok 14.02.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2013 Výpočtová technika, príslušenstvo k výpočtovej technike, náhradné diely k výpočtovej technike 20000/rok bez DPH 20.09.2013 24.09.2013 priebežne - podľa jednotlivých čiastkových objednávok objednávkou priebežne podľa potreby Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno
Faktúra 100001/2017 Internet 16,50 s DPH 13/2011 10.01.2017 Slovanet a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100355/2016 Elektrina 1 459,64 s DPH 4/2005+dodatky 05.01.2017 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100356/2016 Služby pevnej siete 49,10 s DPH 16/2006 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Faktúra 100357/2016 Poskytovanie služieb technika PO 90,00 s DPH 14/2015 09.01.2017 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
Zmluva NZ 7/2017 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 24.01.2017 Vojtech Gábris Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100358/2016 Vyúčtovanie dod.plynu 194,89 s DPH 2/2011+dodatky 18.01.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100005/2017 Prevádzkovanie prečerp.stanice IV. štvrťrok 154,75 s DPH N3/2005 17.01.2017 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Objednávka O-3-2011 - Tlačivá - Arka, a.s. s DPH 25.01.2011
Faktúra 100006/2017 Dodávka plynu 2 375,00 s DPH 2/2011+dodatky 18.01.2017 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 23.01.2017
Faktúra 100354/2016 Nájomné za oceľové fľaše 35,42 s DPH 11/2009+dodatky 05.01.2017 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 13.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3785