Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100302/2018 Železiarsky materiálˇna TO 146,10 s DPH 153/2018 28.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.12.2018
Objednávka 43/2018 Železiarsky materiál a náradia s DPH 16.04.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100268/2018 Železiarsky materiál a náradia 141,16 s DPH 121/2018 02.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 08.11.2018
Faktúra 100313/2018 Železiarsky materiál a náradia 235,69 s DPH 136/2018 03.12.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 10.12.2018
Objednávka 136/2018 Železiarsky materiál a náradia s DPH 05.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 153/2018 Železiarsky materiál a náradia s DPH 14.11.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 8/2018 Železiarsky materiál a náradia s DPH 29.01.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100037/2018 Železiarsky materiál a náradia 168,24 s DPH 8/2018 01.03.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 05.03.2018
Faktúra 100340/2017 Železiarsky materiál a náradia 5 566,07 s DPH 164/2017 28.12.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2017
Faktúra 100368/2018 Železiarsky materiál a náradia 828,30 s DPH 185/2018 27.12.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2018
Objednávka 185/2018 Železiarsky materiál s DPH 18.12.2018 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 45/2015 Železiarsky materiál s DPH 12.05.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 35/2015 Železiarsky materiál s DPH 01.04.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100032/2016 Železiarsky materiál 137,27 s DPH 5/2016 29.02.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100112/2015 Železiarsky materiál 368,78 s DPH 35/2015 04.05.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100319/2014 Železiarsky materiál 301,99 s DPH 101/2014 23.12.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Faktúra 100335/2016 Železiarsky materiál 866,34 s DPH 154/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 28.12.2016
Objednávka 5/2016 Železiarsky materiál s DPH 25.01.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Faktúra 100336/2016 Železiarsky materiál 4 809,47 s DPH 169/2016 28.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 29.12.2016
Faktúra 100286/2016 Železiarsky materiál 134,81 s DPH 113/2016 01.12.2016 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 06.12.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3785