Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100058/2018 Nastavenie a reinštalácia PC 100,00 s DPH 27/2018 26.03.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno l 05.04.2018
Objednávka 150/2015 Zvárač, horák kukla s DPH 16.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 1/2016 Reinštalácia PC s DPH 12.01.2016 Aplico Service SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 2/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 26.01.2016 Peter Benčič Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2014 Nájomná zmluva -časť pozemku pri oplotení areálu školy 800.00/rok s DPH 22.12.2014 Central Office, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 3/2016 Toner Panasonic DP 1520P s DPH 18.01.2016 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 2/2016 Bezpečnostné samolepky s DPH 12.01.2016 Willex s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 1/2016 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 04.01.2016 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 8/2015 Nájomná zmluva-telocvičňa 15.-/h s DPH 17.12.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 156/2015 Stolička Jeff s DPH 18.12.2015 Nábytok - doplnky Viktor Priškin SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 155/2015 Kamera, licencia, inštalácia s DPH 17.12.2015 Pentacom Net - Fügedi Róbert SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 154/2015 Revízia - trafo stanica s DPH 16.12.2015 Tibor Takács-Šerpp SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 153/2015 Laboratórny zdroj s DPH 16.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 152/2015 Náradia s DPH 16.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 151/2015 Náradia s DPH 16.12.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 116/2015 Žel. mat na súťaž Zenit s DPH 23.11.2015 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 4/2016 Uverejnenie inzerátu s DPH 25.01.2016 Vydavateľstvo Danubius SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 148/2015 Atramenty a tonery s DPH 16.12.2015 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 147/2015 Kontrola hasiacich prístrojov s DPH 16.12.2015 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 146/2015 Počítače s príslušenstvom s DPH 16.12.2015 Nagy Electronics - Ing. Nagy Karol SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3785