Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 100058/2018 Nastavenie a reinštalácia PC 100,00 s DPH 27/2018 26.03.2018 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno l 05.04.2018
Objednávka 154/2015 Revízia - trafo stanica s DPH 16.12.2015 Tibor Takács-Šerpp SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 116/2014 Toner IR 2520 s DPH 27.11.2014 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 114/2014 Pracovná bunda, pracovné nohavice, plášť s DPH 25.11.2014 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 111/2014 Ochranné pracovné pomôcky s DPH 24.11.2014 Pyrokom s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 103/2014 Elektro materiál s DPH 04.11.2014 Transfer Multisort Elektronik Sp.z.o.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 95/2014 Nože sústružnícke, závitníky, kotúče s DPH 27.10.2014 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 21/2014 Dodatok č. 4 k Zmluve o dod. plynu zo dňa 1.1.2011 0.02780/kWh.2.06/mes. bez DPH 01.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 127/2017 Uverejnenie inzerátu s DPH 07.11.2017 Redakcia Delta SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 128/2017 Atramenty s DPH 08.11.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 129/2017 MOP súprava s DPH 13.11.2017 Tripsy s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 130/2017 Atramenty s DPH 14.11.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 132/2017 Atramenty s DPH 16.11.2017 Profitechnik - Vladimír Kamocsai SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 9/2017 Zmluva o spolupráci č. K 13 s DPH 01.12.2017 Nadácia Ekopolis Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 20/2014 Organizovanie KK súťaže Zenit 662,38 s DPH 19.11.2014 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 113/2017 ND k PC s DPH 23.10.2017 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 119/2017 Stolársky materiál s DPH 03.11.2017 Sezam s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 124/2017 Železiarsky materiál s DPH 06.11.2017 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 125/2017 Maliarsky materiál s DPH 06.11.2017 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Objednávka 131/2017 LEXAN a sádrokartón s DPH 15.11.2017 Tonex Plus s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3881