Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 12/2016 Zmluva o organizovaní OK Technickej olympiády žiakov ZŠ 450,22 s DPH 22.11.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 15/2015 Zmluva o dielo 9 657.41 s DPH 01.10.2015 PS-MOS, s. r. o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 6/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa na 1 h 15.-/h+prev.náklady s DPH 09.11.2015 Tomáš Kamocsai Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 5/2015 Zmluva o nájme služobného bytu 84.89/mesačne s DPH 20.10.2015 Árpád Tanka Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 17/2012N prenájom telocvične 70.- s DPH 15.05.2012 Tomáš Hengerics
Zmluva 17/2015 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri real.nár.proj. "Rozvoj stred. odbor. vzdel." s DPH 26.10.2015 ŠIOV SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 9/2013 Prenájom telocvične 150.- s DPH 13.11.2013 Répás Béla Répás Béla Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 7/2013 Projekt: Rozvoj stred.odbor. vzdelávania s DPH 11.11.2013 ŠIOV SOŠT - MSZKI, Bratislavská cesta 10, Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva NZ 14/2016 Nájomná zmluva - telocvičňa 15.-/h s DPH 22.11.2016 PROJEKTSERVIS, s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 16/2015 Dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu 0.02426/kWh;2.06/mes. bez DPH 06.10.2015 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 16/2012N prenájom telocvične 112,50 s DPH 04.05.2012 Péter Feszty
Zmluva NZ 7/2015 Nájomná zmluva - telocvičňa 202,50 s DPH 09.11.2015 Štefan Hajdók Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 2/2013 Zmluva o spolupráci s DPH 19.03.2013 Univerzita J. Selyeho Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 15/2012N umiestnenia dvoch reklamných zariadení 33.33/mesačne s DPH 30.03.2012 Jmedia s.r.o.
Zmluva 14/2012N umiestnenia reklamného zariadenia 17,09 s DPH 12.04.2012 Systém služieb motoristom Slovakia s.r.o.
Zmluva 11/2012N oplotenie areálu školy 85.42/mesačne s DPH 12.04.2012 Systém služieb motoristom Slovakia s.r.o.
Zmluva 8/2013 Organizačné a materiál.-techn. zabezp. TO 228,85 s DPH 25.11.2013 Okresný úrad SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 14/2015 Zmluva o poskytovaní služby 90.-/mesiac s DPH 30.06.2015 Mészáros Ladislav ml. SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 3/2018 Zmluva o dielo 9 829.20 bez DPH 14.05.2018 Stredná odborná škola potravinárska SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 4/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 30.-/mesiac bez DPH 23.05.2018 Ing. Ernest Mészáros EMBA_S&C, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3895