Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 7/2012 Poskytnutie finanč.daru na podporu projektu 91,80 s DPH 20.06.2012 Nadácia Petit Academy SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 6/2012N prenájom telocvične 42,- s DPH 08.02.2012 Csaba Príbojský
Zmluva 5/2018 Servisná zmluva - rohože 135.68/ročne s DPH 25.04.2018 Berendsen Textil Servis SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 5/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky 0,00 s DPH 05.02.2014 Ústav informácií a prognóz školstva SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva VO 2/2014 Poskytovanie účtovníckych služieb do20000.- bez DPH 03.02.2014 A - Consulting SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 5/2014 Zmluva o účasti na projekte a o výpožičke techniky 0,00 s DPH 20.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 18/2014 Výpočtová, didaktická a kancelárska technika, jej príslušenstvo, náhradné diely a materiál na inštaláciu. do20000.- bez DPH 30.09.2014 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 10/2013 Vykonávanie skúš., certifik., a kontrolnej činnosti záv. skúšok do20000 s DPH 09.12.2013 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 11/2013 Organizačné a materiálno-techn. zabezp. okresného kola futsal 151,42 s DPH 05.12.2013 Okresný úrad Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 3/2012 Organizačné a mat.-tech.zabezp.obv. kola vo volejbale 108,60 s DPH 15.02.2012 Krajský školský úrad SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno
Zmluva 5/2012N Prenájom telocvične 30,- s DPH 03.02.2012 Peter Erdélyi
Zmluva 4/2012N Prenájom telocvične 67,50 s DPH 31.01.2012 Árpád Pintér
Zmluva 3/2012N Prenájom telocvične 90,- s DPH 20.01.2012 Ing. Róbert Kiss
Zmluva 2/2012N Prenájom telocvične 45,- s DPH 20.01.2012 Vladimír Macek
Zmluva 1/2012N Prenájom telocvične 56,- s DPH 05.01.2012 Tamás Schiller
Zmluva NZ 10/2013 Zmena nájomnej zmluvy-zmena adresy školy s DPH 29.11.2013 Merwede Design s.r.o. Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 5/2015 Zmluva- Organizácia OK vo volejbale 122,02 s DPH 02.03.2015 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 6/2015 Zmluva o poskytnutí finančného daru 334,80 s DPH 11.03.2015 Nadácia Petit Academy Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva 2/2016 Zmluva - organizácia OK vo volejbale 122,02 s DPH 18.02.2016 Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Elemír Pál riaditeľ
Zmluva ObZ-2-2012-Nokia-Orange a.s. s DPH 16.12.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3785